EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2021-2022

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2021-2022

Beste ouders

Kinderen, die na de grote vakantie in groep 4 of 5 zitten, worden uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding op de Eerste heilige Communie, die in onze kerk plaats vindt op zondag 30 januari 2022 om 14.00 uur. Ook (nog) niet gedoopte kinderen zijn van harte welkom.

Voor de kinderen zijn de bijeenkomsten steeds op dinsdagmiddag van 16.00-17.30 uur. Natuurlijk gaan de bijeenkomsten over de inhoud van ons geloof. We moeten weten wát we geloven en tegen Wie we “Ja” zeggen. Rond de themata God, geloof (ook in het dagelijkse leven), Kerk, Bijbel, Communie, onze medemensen, wordt serieus gepraat, naar Bijbelfilms gekeken, geknutseld en gezongen. Ook spelletjes horen bij de verwerking. Waarom een heel traject/project? Om Jezus te leren kennen, en ook elkaar, is tijd en aanwezigheid nodig, en communicatie. Daarom is de  gezamenlijke voorbereiding op de Eerste heilige Communie een goed katholiek gebruik. Voor de ouders zijn er drie belangrijke avonden. Van ouders én kinderen wordt interesse verwacht, motivatie en aanwezigheid. De Kerk is het grote gezin van God, alle gedoopte mensen zijn de Kerkfamilie. Een Kerkfamilie viert regelmatig samen, spreekt elkaar, en ook ontmoeting is essentieel voor het groeien van contact met God en met elkaar.

Opgave graag vóór 30 september 2021 via dit invulformulier, en dan onderaan de betreffende pagina;
of bij: wiljandomen@dionysiusparochie.nl
of bij Wiljan Domen: 06 – 16 800 400.

De eerste ouderavond is op maandag 4 oktober van 19.45 uur-21.00 uur.
De eerste bijeenkomst voor de kinderen is op dinsdag 12 oktober van 16.00-17.30 uur.

Voor een overzicht van de data van alle bijeenkomsten klik hier.

Met vriendelijke groeten.

Werkgroep Eerste heilige Communie
Andrea Knijn
Pastoor Frank Domen
Wiljan Domen (administratie)

september 2021

Eerste heilige Communie 2021