Home

Livestreaming HH. Missen

Omdat sommige mensen vanwege hun leeftijd en/of ziekte niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Ter voorbereiding van 16-05-2024, donderdag in de zevende week van Pasen

Alles wat Christus op aarde had te doen, was nu volbracht. Maar wij moesten nog deel krijgen aan de goddelijke natuur van het Woord. Anders gezegd: wij moesten nog van ons eigen leven overgaan tot een ander leven, tot een geheel nieuwe en heilige levenswandel. Dit ...

Preek op 12-05-2024, 7e zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, je hoort weleens zeggen, dat sommige mensen het verschil tussen ‘mijn en dijn’ niet meer kennen. En inderdaad ... er wordt enorm veel gestolen. Niet alleen door professionele dieven, die banken beroven of ergens digitaal inbreken, maar ook kleine ...

Overweging op 10/11-05-2024 in de tehuizen, 7e zondag van Pasen, Jannie Ligthart

Lieve medemens, het evangelie neemt ons terug naar de laatste avond van Jezus aardse leven. We lezen dat Jezus bidt voor zijn leerlingen. Jezus weet dat Hij bij zijn leerlingen weggehaald wordt om te lijden en te sterven, en omdat Hij weet wat hen te wachten staat, spreekt ...

Pinksternoveen (KRO/NCRV)

De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een noveen is een Gebed, of eigenlijk een reeks gebeden die gedurende negen opeenvolgende dagen wordt gebeden. 'Noveen' is afgeleid van novena en novem dat 'negen' ...

Pinksteren (KRO/NCRV)

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk. De naam 'Pinksteren' komt van het Griekse pentèkostè, dat 'vijftigste' betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. De Kerk ...

Preek op 09-05-2024, Hemelvaart van de Heer, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, als je iemand moet missen door de dood, is dat heel ingrijpend. Het afscheid zet je leven op z’n kop. Alles wordt anders. Alle plannen die je hebt, vallen weg, de verwachtingen die je had, worden afgestopt. De stoel blijft leeg, het bed onbeslapen. Niet ...

Jongerenbijeenkomst in de Dionysiusparochie op zaterdag 11 mei

Op zaterdag 11 mei organiseert het jongerenpastoraat van het bisdom weer een speciale dag. Dit is de tweede van de drie ontmoetingen dit jaar. Jongeren (18-30 jaar)ontmoeten elkaar in afwachting op het voorbereidingsjaar naar het jubileum in Rome juli 2025. Nieuwe Niedorp, Heerhugowaard en Bussum-Blaricum zijn onze ...

Preek op 05-05-2024, de 6e zondag van Pasen, B, pastoor Frank Domen

Ik wil om te beginnen met jullie terugdenken aan het gebeuren van Witte Donderdag, het Laatste Avondmaal. Jezus knielt neer voor zijn apostelen en wast hun de voeten. De apostel Petrus weigert aanvankelijk. Iemand de voeten wassen was immers het werk van ...

Knijp je ogen dicht tot spleetjes en zie …

Knijp je ogen dicht tot spleetjes en zie ... een technisch wonder!

Preek op 28-04-2024, de 5e zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

In het evangelie horen wij Jezus Christus zeggen “Los van Mij kunt gij niets”. Verreweg de meeste mensen willen het liefste onafhankelijk zijn. Zo zijn wij ook opgevoed. Mensen willen carrière maken, willen wat bereiken in het leven, en dat is goed. Ook als mensen eenmaal ...

Open Dag St. Bonifatius-instituut op 8 juni

Wat is de kern van het christelijke geloof? Wie is God en hoe ziet God ons? Hoe lees je de Bijbel? Hoe ziet de liturgie van een viering eruit? Hoe om te gaan met ethische vraagstukken rond het menselijk leven en milieu? Wat zegt de Kerk daarover en waarom? Houden die vragen je bezig en wil je je verdiepen in het geloof en de achtergronden ...

Hou je van zingen, kom dan eens kijken bij ons (ritmisch) koor Spirit!

Wij zijn een klein groepje van 10 enthousiastelingen die alle woensdagen repeteren van 19.30 tot 20.30 uur. Wij zingen over het algemeen moderne liederen, je hoeft geen noten te kunnen lezen ...

Monseigneur Jan Hendriks over onze Vormselviering

Zondagochtend was in Heerhugowaard de vormselviering met 17 vormelingen in de H. Dionysiuskerk. Het was een mooie viering, opgeluisterd door het koor Spirit. En weet je wat zo bijzonder is aan deze kerk? Ze hebben er heel veel misdienaars. Deze ...

Preek op zaterdagavond 20-04-2024, 4e zondag van Pasen, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, een tijdje geleden werd voor de heidegronden in de provincie Drenthe via een advertentie een herder gezocht. Weten jullie hoeveel mensen op de advertentie reageerden? ...

Preek op 14-04-2024, derde zondag van Pasen, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag horen we Jezus zeggen in het evangelie: “Vrede zij u”. Jezus staat verrassend tussen zijn leerlingen. Op die avond een bijzondere groet. Bij het afscheid van Jezus tijdens het laatste avondmaal sprak Jezus tot zijn leerlingen: “Vrede laat ik ...

Bedevaart naar Maria, Koningin van de Vrede in Medjugorje

Maria, Koningin van de Vrede, wij willen zo graag de ware vrede vinden, met God en met elkaar. Wijs ons de weg naar Jezus. Nodig ons uit voor een bedevaart naar Medjugorje!! Beste bedevaartgangers, wij willen u graag in de gelegenheid stellen, deel te nemen aan de bedevaart van 17 t/m 27 oktober 2024.

RK Singledag 2024

Het wordt voor Katholieke jongeren steeds lastiger om iemand met een katholieke achtergrond te vinden, voor vriendschap of misschien wel om een duurzame relatie mee op te bouwen. In het verleden lag dit anders, zo waren er katholieke dansscholen, sportverenigingen ...

Preek op 07-04-2024, tweede zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, het is de tweede zondag van Pasen; wat er in het evangelie van vandaag gebeurt valt óók op de tweede zondag van Pasen. Wij zijn acht dagen verder en nog hebben de apostelen geen vertrouwen. Zij hadden al drie keer woorden van Jezus Christus ...

Trend in West-Europa? Toenemend aantal (jong)volwassenen treedt toe tot de Kerk

In België en in Frankrijk is een gestage toename zichtbaar in het aantal (jong)volwassen dat toetreedt tot de katholieke Kerk. In Frankrijk is er zelfs sprake van een fundamentele trend. Een recordaantal van 12.000 mensen zal in Frankrijk tijdens de Paaswake naar verwachting ...

Preek op 01-04-2024, Tweede Paasdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Toen de vrouwen ‘s morgens bij het graf aankwamen, verscheen hun een engel, die tot hen sprak: “... ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier. Hij is verrezen ...” Na deze ontmoeting gaan de vrouwen naar de leerlingen, om hun het grote nieuws te ...

Preek op 31-03-2024, Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag hebben wij herdacht hoe Onze Heer Jezus vrijwillig aan het Kruis gestorven is en in het donkere graf gelegd. De wereld lijkt soms ook wel een donker graf. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft al talloze slachtoffers gemaakt. Wat een verdriet hebben de nabestaanden aan beide ...

Preek op 30-03-2024, de Paaswake, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Donkere wolken hangen boven onze oude aarde. De dood maakt dagelijks slachtoffers, ver weg en dichtbij. Kinderen die omkomen van de honger. Oorlogen die nog iedere dag slachtoffers maken, je ziet het op de TV en leest het in de krant. Alles gaat voorbij: planten verwelken, mensen en dieren sterven af. Elk jaar hebben mensen uit ons ...

Overweging op 29/30-03-2024 in de tehuizen, Pasen, jaar B, Jannie Ligthart

Lieve mensen, lieve medemens. Het is weer Pasen!! Het Alleluja mag weer klinken. Wij christenen geloven dat Jezus werkelijk is verrezen. Omdat we dit geloven, kunnen we niet anders dan hiervoor heel dankbaar en blij te zijn. Alles wat aan deze verrijzenis is ...

Preek op 29-03-2024, Goede Vrijdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Wanneer Jezus is gegeseld en met doornen gekroond, laat Pontius Pilatus Hem naar buiten brengen en zegt tegen de menigte: “Zie hier de mens.” Toen Pontius Pilatus op de allereerste Goede Vrijdag deze woorden sprak, probeerde hij de onschuld van Jezus te bewijzen. Pilatus had Hem uitvoerig ondervraagd en niets gevonden, dat de ...

Berichten-archief