Home

Bedevaart naar Maria, Koningin van de Vrede in Medjugorje

Maria, Koningin van de Vrede, wij willen zo graag de ware vrede vinden, met God en met elkaar. Wijs ons de weg naar Jezus. Nodig ons uit voor een bedevaart naar Medjugorje!! Beste bedevaartgangers, wij willen u graag in de gelegenheid stellen, deel te nemen aan de bedevaart van 17 t/m 27 oktober 2024.

RK Singledag 2024

Het wordt voor Katholieke jongeren steeds lastiger om iemand met een katholieke achtergrond te vinden, voor vriendschap of misschien wel om een duurzame relatie mee op te bouwen. In het verleden lag dit anders, zo waren er katholieke dansscholen, sportverenigingen ...

Preek op 07-04-2024, tweede zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, het is de tweede zondag van Pasen; wat er in het evangelie van vandaag gebeurt valt óók op de tweede zondag van Pasen. Wij zijn acht dagen verder en nog hebben de apostelen geen vertrouwen. Zij hadden al drie keer woorden van Jezus Christus ...

Livestreaming HH. Missen

Omdat sommige mensen vanwege hun leeftijd en/of ziekte niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Trend in West-Europa? Toenemend aantal (jong)volwassenen treedt toe tot de Kerk

In België en in Frankrijk is een gestage toename zichtbaar in het aantal (jong)volwassen dat toetreedt tot de katholieke Kerk. In Frankrijk is er zelfs sprake van een fundamentele trend. Een recordaantal van 12.000 mensen zal in Frankrijk tijdens de Paaswake naar verwachting ...

Preek op 01-04-2024, Tweede Paasdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Toen de vrouwen ‘s morgens bij het graf aankwamen, verscheen hun een engel, die tot hen sprak: “... ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier. Hij is verrezen ...” Na deze ontmoeting gaan de vrouwen naar de leerlingen, om hun het grote nieuws te ...

Preek op 31-03-2024, Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag hebben wij herdacht hoe Onze Heer Jezus vrijwillig aan het Kruis gestorven is en in het donkere graf gelegd. De wereld lijkt soms ook wel een donker graf. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft al talloze slachtoffers gemaakt. Wat een verdriet hebben de nabestaanden aan beide ...

Preek op 30-03-2024, de Paaswake, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Donkere wolken hangen boven onze oude aarde. De dood maakt dagelijks slachtoffers, ver weg en dichtbij. Kinderen die omkomen van de honger. Oorlogen die nog iedere dag slachtoffers maken, je ziet het op de TV en leest het in de krant. Alles gaat voorbij: planten verwelken, mensen en dieren sterven af. Elk jaar hebben mensen uit ons ...

Overweging op 29/30-03-2024 in de tehuizen, Pasen, jaar B, Jannie Ligthart

Lieve mensen, lieve medemens. Het is weer Pasen!! Het Alleluja mag weer klinken. Wij christenen geloven dat Jezus werkelijk is verrezen. Omdat we dit geloven, kunnen we niet anders dan hiervoor heel dankbaar en blij te zijn. Alles wat aan deze verrijzenis is ...

Preek op 29-03-2024, Goede Vrijdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Wanneer Jezus is gegeseld en met doornen gekroond, laat Pontius Pilatus Hem naar buiten brengen en zegt tegen de menigte: “Zie hier de mens.” Toen Pontius Pilatus op de allereerste Goede Vrijdag deze woorden sprak, probeerde hij de onschuld van Jezus te bewijzen. Pilatus had Hem uitvoerig ondervraagd en niets gevonden, dat de ...

Preek op 28-03-2024, Witte Donderdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, het woordje ‘geloof’ houdt in, dat wij het hebben over zaken waar wij best wel wat over weten, maar wij kunnen ze niet hard maken. Wij kunnen bijvoorbeeld het bestaan van God niet met een wetenschappelijk experiment bewijzen. En omdat wij met een ...

Paastriduüm

Het Paastriduüm is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van Paaszondag, waarin lijden, dood en verrijzenis van Christus worden herdacht. Bij de avondmis van Witte Donderdag begint het zogenoemde Paastriduüm, oftewel het Driedaagse Paasfeest, waarin lijden ...

Relieken van Bernadette Soubirous van Lourdes in Amstelveen en in Heiloo

De gehele maand april maakt een reliekschrijn van de heilige Bernadette Soubirous een rondgang door ons land. In alle bisdommen worden speciale vieringen en bijeenkomsten gehouden. De reliekschrijn is van 5 tot en met 8 april in ons bisdom. Iedereen is ...

Preek op 24-03-2024, Palmzondag, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag in de viering van Palmzondag zien we hoe het volk Jezus tot koning wil uitroepen. Hij wordt tenminste als een koning binnengehaald in Jeruzalem. In de Bijbel hebben de mensen Hem al een paar keer als koning willen binnenhalen. Op de berghelling bij de wonderbare broodvermenigvuldiging, wilden de ...

Paasvieringen 2024

De Paastijd is de vijftigdaagse periode die begint in de Paasnacht en eindigt op het hoogfeest van Pinksteren. In de liturgie van de Paastijd staat de vreugde om de Verrijzenis van Christus centraal. De Paastijd is liturgisch gesproken een 'sterke tijd'. De Kerk kent vier sterke tijden: de Advent, de Kersttijd, de Veertigdagentijd en de Paastijd. Deze ...

Jubeljaar 2025

In de katholieke Kerk wordt in 2025 een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Als voorbereiding daarop is 2024 uitgeroepen tot een ‘jaar van gebed’. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft als hulpmiddel daarbij een kaart uitgegeven met het speciale themagebed voor volgend jaar, aangevuld met het Onze Vader. Ook ...

Preek op 17-03-2024, 5e zondag van de Vasten, jaar B, pastoor Frank Domen

De eerste lezing gaat over een nieuw verbond. Een verbond is - in dit geval - een afspraak tussen God en de mensen, zoals wij, mensen, onderling allerlei afspraken maken: een huwelijksverbond of een hypotheek of gewoon de organisatie van een feestje. Nu had God in ...

Overweging in de tehuizen op 15+16-03-2024, 5e zondag van de Vasten, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, lieve medemens, de gebeurtenis die we vandaag in het Evangelie lezen, vindt plaats nadat Jezus zijn intocht in Jeruzalem heeft gehad. Bij die intocht werd Jezus toegejuicht en als een koning bejubeld. De menigte was zich bewust van de wonderen ...

Preek op 10-03-2024, 4e zondag van de Vasten, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, kiezen voor licht of duisternis, het lijkt een voor de hand liggende en gemakkelijke keuze, maar blijkt in de weerbarstigheid van het leven ingewikkelder. Meestal is de realiteit niet zwart-wit en zijn licht en donker niet zo gescheiden. Wij hebben ...

Preek op 03-03-2024, 3e zondag van de Vasten, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, heel ons leven zijn wij bezig met opbouwen. Als wij in een andere plaats zijn gaan wonen, kinderen op een nieuwe school zitten, bouwen we weer een ietwat andere vrienden- en kennissenkring op. We bouwen een spaartegoed op - daar zijn wij ...

Preek op vrijdag 01-03-2024, 3e zondag van de Vasten, in de tehuizen, diaken Eelke Ligthart

De eerste lezing, uit het boek Exodus, geeft God een belangrijke aanwijzing wie Hij is voor zijn volk. Het is een verfrissende stap terug in de tijd, toen het volk nog geen vaste woonplaats had, laat staan dat er een vaste woonplaats was voor God. Hier in de woestijn stelt God huisregels op, die een richtsnoer voor het volk moeten vormen zodra ze zich in het land Israël hebben gevestigd. Historisch moet men dit misschien een beetje met een korrel zout nemen, omdat de tekst ...

Preek op 25-02-2024, 2e zondag van de Vasten, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Voor het joodse volk is de top van een hoge berg altijd een belangrijke plaats geweest. Op de top van een berg gebeuren belangrijke dingen met mensen. Wie wel eens op de top van een berg is geweest, heeft niet alleen de schoonheid van het uitzicht beleefd, maar ook de ...

Preek op 18-02-2024, 1e zondag van de Vasten, jaar B, pastoor Frank Domen

Wij hadden het over de beproevingen van het leven. Het is niet God, die erge dingen laat gebeuren. Nee, sinds de zondeval van de eerste mensen, Adam en Eva, hoort het kwaad bij het leven. Het gebeurt in ieder mensenleven. Bij de een wat meer dan bij de ander, maar ...

Overweging op 16/17-02-2024 in de tehuizen Hugo Waard en De Raatstede b.g.v. de 1e zondag van de Vasten, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, lieve medemens, het H. Evangelie eindigt vandaag met de woorden: “Bekeert U en gelooft in de Blijde Boodschap”. Met deze woorden kregen we afgelopen woensdag het askruisje opgelegd. Het stemde mij tot nadenken. Vaak werd er ook ...

Preek op vrijdag 16-02-2024 in tehuis Zuyder Waert b.g.v. de 1e zondag van de Vasten, jaar B, pastoor Frank Domen

Lieve broeders en zusters, vandaag wil ik graag met jullie praten over dit bijzondere verhaal uit het Marcusevangelie: Jezus werd door de Satan op de proef gesteld, maar we hoorden ook over engelen, die Hem dienden. Stel je voor, beste vrienden: Jezus ging door een ...

Berichten-archief