Home

LIVE UITZENDINGEN VAN ONZE KERKDIENSTEN

Omdat veel mensen vanwege het coronavirus niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Heel ons leven moet een leven van vreugde en vrede zijn, zelfs te midden van onze droefheden. Mij lijkt dat elke droefgeestigheid en alle verdriet toch ver van ons, mensen, zou moeten zijn, aangezien de Heer zelf op het ogenblik dat Hij vanuit deze wereld ten hemel opsteeg, gezegd heeft: ‘Mijn vrede laat Ik u’ (Joh. 14, 27). Het is altijd opnieuw ...

Dagboek van zuster Maria Faustina Kowalksa (nummers 426-450)

426 O vreselijk uur (178) waarin men verplicht is om al zijn daden in hun onverhulde ellende onder ogen te zien. Niet een van hen is verloren gegaan. Ze zullen ons allemaal naar Gods oordeel vergezellen. Ik kan geen woorden of vergelijkingen vinden om zulke verschrikkelijke dingen tot uitdrukking te brengen. Alhoewel het mij ...

Preekje op 21-10-2020, woensdag in de 29e week door het jaar 2

Vandaag, woensdag, is de dag van Sint Jozef. Wij willen hem aanroepen voor Kerk en wereld, hem vragen ons te beschermen en ons op de juiste weg te leiden, zoals hij dat vroeger ook met Maria en het Kind Jezus heeft gedaan. De eerste lezing eindigt met de zin: “In Hem - Jezus Christus - hebben wij, door het geloof in Hem ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Het is goed zich voortdurend toe te leggen op het aanhoren van het woord van God. Maar zelfs dit goede wordt nutteloos, als het niet samengaat met de gehoorzaamheid. Om niet tevergeefs hier samen te komen, moet u ook uw broeders en zusters meebrengen naar ons, zoals ik u al zo vaak smekenderwijs heb verzocht en ook nooit zal ...

Nieuwste coronaregels in onze Dionysiuskerk (20-10-2020)

Wat betreft de nieuwste corona-regels … We weten sinds vrijdag 16 oktober zeker, dat nog maar 30 mensen in de kerk mogen samenkomen. Daarom is er (sinds 18 oktober) een extra heilige Mis op zondagmiddag - om 16.00 uur (dat bleek een goed idee).

Preekje op 20-10-2020, dinsdag in de 29e week door het jaar 2

Lieve mensen, misschien dat wij weleens jaloers zijn op de apostelen en de andere mannen en vrouwen, die Jezus tijdens hun leven op aarde zo nabij mochten zijn. Zij mochten bij Hem zitten, naar Hem kijken en luisteren. Zij mochten met Hem eten, wandelen. Misschien iets voor Hem halen of maken ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Een meester zegt: het grootste dat God ooit aan alle schepselen heeft bewezen, is zijn barmhartigheid. Het meest geheime en verborgene, zelfs datgene wat Hij eens aan de engelen bewees, wordt in zijn barmhartigheid opgenomen en wel zo als het in zichzelf is en als het in God is. Wanneer God aan het werk is, dan is het eerste resultaat ...

Preekje op 19-10-2020, maandag in de 29e week door het jaar 2

Helemaal op het einde van de eerste lezing zegt de heilige apostel Paulus, dat wij Gods werk zijn, geschapen in Christus Jezus om in ons leven de goede daden te realiseren, die God voor ons al bereid heeft. God heeft blijkbaar een plan met ons leven. Misschien dat wij dan denken aan allerlei specifieke zaken. Wij vinden het fijn ...

Preek op 18-10-2020, 29e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medeparochianen. U hebt het vast wel eens gehoord de opmerking over de belastingdienst: “ Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel”. Het evangelieverhaal gaat deze zondag over belastingen. Het is inderdaad niet leuk, maar makkelijk? Nou nee ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Het gebed kan werkelijk moeilijk en bezwarend zijn. Vaak gaat het zonder moeite en van harte, als een echt gesprek; over het algemeen genomen blijft dit echter bij de meeste mensen een uitzondering. Meestal moet het opzettelijk gewild en beoefend worden, en de moeizaamheid van die oefening komt voor een deel daar vandaan ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Er is maar één tegengif tegen het dodelijk vergif van de zonde: het ware, levende geloof in Christus, ‘zich uitend in liefde’ (Gal. 5, 6), bepaald in vurige liefde tot God. Want wie de liefde tot God niet heeft, heeft God niet, naar het woord van Johannes: ‘De mens zonder liefde is nog in het gebied van de dood’ (1 Joh. 3, 14). ‘Hierin bestaat het ...

Veel­ge­stelde vragen inzake de kerkelijke coronamaatregelen

Geldt voor uit­vaar­ten wel of niet de der­tig-personen­regel? De over­heid maakt voor uit­vaar­ten een uit­zon­de­ring op de maximaal der­tig-personen­regel. Pa­ro­chies kunnen deze door de over­heid toegestane uit­zon­de­ring aan­hou­den. Dat betekent bij uit­vaar­ten maximaal 100 personen binnen, maximaal 250 buiten.

In het kader van de christenvervolging …

Ik heet Franciscus Nguyen van Thuan en kom uit Vietnam, in Tanzania en Nigeria noemen de jongeren me uncle Francis; dus het is misschien het gemakkelijkste dat jullie me ook zo noemen, of gewoon vader Frans. Tot 23 april 1975 was ik bisschop van Nhatrang, in Midden-Vietnam; het was het eerste bisdom dat mij toevertrouwd werd en ik was er acht jaar bisschop. Ik was erg gelukkig en denk nog steeds ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Ik schrijf aan alle kerken en druk allen op het hart dat ik graag sterf voor God, als gij het mij maar niet verhindert. Ik smeek u: laat uw welwillendheid mij niet ongelegen komen. Laat mij toch voedsel zijn voor de wilde dieren. Daardoor kan ik tot God komen. Ik ben de tarwe van God en door de tanden van de wilde dieren word ik gemalen om ...

Berichten-archief