Home

Livestreaming HH. Missen

Omdat sommige mensen vanwege hun leeftijd en/of ziekte niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Preek op 18-02-2024, 1e zondag van de Vasten, jaar B, pastoor Frank Domen

Wij hadden het over de beproevingen van het leven. Het is niet God, die erge dingen laat gebeuren. Nee, sinds de zondeval van de eerste mensen, Adam en Eva, hoort het kwaad bij het leven. Het gebeurt in ieder mensenleven. Bij de een wat meer dan bij de ander, maar ...

Overweging op 16/17-02-2024 in de tehuizen Hugo Waard en De Raatstede b.g.v. de 1e zondag van de Vasten, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, lieve medemens, het H. Evangelie eindigt vandaag met de woorden: “Bekeert U en gelooft in de Blijde Boodschap”. Met deze woorden kregen we afgelopen woensdag het askruisje opgelegd. Het stemde mij tot nadenken. Vaak werd er ook ...

Preek op vrijdag 16-02-2024 in tehuis Zuyder Waert b.g.v. de 1e zondag van de Vasten, jaar B, pastoor Frank Domen

Lieve broeders en zusters, vandaag wil ik graag met jullie praten over dit bijzondere verhaal uit het Marcusevangelie: Jezus werd door de Satan op de proef gesteld, maar we hoorden ook over engelen, die Hem dienden. Stel je voor, beste vrienden: Jezus ging door een ...

Preek op 14-02-2024, Aswoensdag, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medeparochianen, vandaag is het het begin van de veertigdagentijd, een tijd om ons voor te bereiding op Pasen. De vastentijd zoals we dat vroeger noemden. De kleur is paars geworden, er wordt geen alleluia meer gezongen, geen Gloria of Eer aan God in den hoge. Paars roept iets op van verdriet of rouw. Dezelfde kleur als ...

Aswoensdag – 14 februari 19.00 uur H. Mis met Askruisje – om 16.00 uur Askruisje voor kinderen

In de katholieke Kerk werd het in de tweede eeuw gangbaar om ter voorbereiding op Pasen te vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd dat uitgebreid naar de hele Goede Week. Pas op het einde van de ...

Preek op 11-02-2024, 6e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, mensen van een bepaalde tijd of cultuur kunnen soms over iets een idee hebben, dat niet klopt. Hoeveel eeuwen bijvoorbeeld heeft niet heel de mensheid gedacht, dat de aarde een platte schijf was en dat de zon om de aarde draaide!? Maar na ...

Preek op 04-02-2024, 5e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij kennen allemaal wel Job, de man op de mesthoop. Buitengewoon rechtvaardig is hij. En toch wordt hij getroffen door de ene ellende na de andere. Hij heeft er op gegeven moment dan ook schoon genoeg van. Hij zegt: “‘s Avonds denk ik: ...

Preek op vrijdag 02-02-2024 in Hugo Waard, 5e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, hoeveel mensen zijn er niet die min of meer hetzelfde meemaken als Job? Die zo kunnen zuchten en kreunen. Iedere dag is een kwelling op zich: 's avonds denken was het maar morgen, en 's morgens denken was het maar avond. Zal ik nog ooit het grote geluk kunnen zien? ...

Maria Lichtmis: heilige Mis – met Lichtprocessie – vrijdag 09.00 uur

Maria Lichtmis is de populaire naam voor het feest van de Opdracht van Christus in de Tempel. Het wordt op 2 februari gevierd, 39 dagen na Kerstmis. Aan het begin van de eucharistieviering van deze feestdag vindt een processie met gezegende kaarsen plaats ...

Preek op 28-01-2024, 4e zondag jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, De toehoorders zijn verbaasd als ze Jezus horen spreken. Het vermoeden zou kunnen ontstaan, dat door die verbazing ze een nieuwe kijk krijgen op de werkelijkheid. De genezing van de man, die in de macht was van een onreine geest, was tegelijkertijd een genezing van de geest van de omstanders daar in ...

Preek op 21-01-2024, 3e zondag jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vissers die alles achterlaten en Jezus volgen! Ben je dan dom of misschien naïef, om zomaar een man te volgen die langs het strand loopt? Tegelijkertijd denk ik, dat Jezus een enorme overredingskracht moet hebben gehad, wanneer Hij de woorden spreekt: “De tijd is vervult, en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en ...

Overweging in De Raatstede en Hugo Waard, 3e zondag jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, vooraf aan dit Evangelie volgens Marcus, lezen we dat Jezus gedoopt is door Johannes in de Jordaan. Dat Hij daarna 40 dagen in de woestijn verbleef waar Hij beproefd werd door de duivel. Toen Jezus, na die 40 dagen, weer in het “gewone” leven ...

Preek in verpleeghuis Zuyder Waert op 19-01-2024, 3e zondag jaar B, pastoor Frank Domen

Lieve mensen, zojuist hoorden we in het Evangelie een belangrijke boodschap van Jezus Christus: “Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.” Deze oproep tot bekering is niet alleen maar iets van ...

Preek op 14-01-2024, 2e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Dierbare broeders en zusters in Christus, vandaag nodigt het Evangelie van Johannes ons uit om de roeping van de eerste leerlingen te overdenken. We zien hoe Johannes de Doper getuigt van het Lam Gods en hoe twee van zijn eigen leerlingen Jezus beginnen te volgen ...

Preek op zondag 7 januari, Openbaring des Heren, Driekoningen, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het over mensen die in de stand van de sterren lezen dat er iets bijzonders aan de hand moet zijn. Drie koningen, geleid door een ster, zijn op weg gegaan naar het Kerstkind. De drie koningen, Melchior, Caspar en Balthazar, laten ...

Het hoogfeest van Openbaring des Heren of Driekoningen (KRO/NCRV)

De 'magiërs uit het Oosten' brachten volgens het Mattheüs-evangelie het Kerstkind hulde. In de middeleeuwen werden deze figuren de Heilige Drie Koningen: Caspar, Melchior en Balthasar. Het Mattheüs-evangelie (2:1-12) vertelt dat er magiërs uit het Oosten ...

De voorbereiding op het Vormsel dit jaar 2024

Beste ouders, beste vormelingen, wie in groep 8 zit of ietsje hoger wordt uitgenodigd om mee te doen aan de Vormselvoorbereiding. Meestal al weer langer geleden zijn deze tieners gedoopt en hebben hun Eerste heilige Communie gedaan. Dat hebben ouders, geregeld, heel goed. Allerlei goede dingen kunnen kleine kinderen nog niet ...

Preek op 01-01-2024, Maria Moeder van God, pastoor Frank Domen

“Zalig Nieuwjaar”. Met die woorden wensen wij elkaar veel heil en zegen toe. En dat is goed. Maar tegelijkertijd moeten wij ons goed realiseren wat wij zeggen. Want als wij ook maar even stilstaan bij het afgelopen jaar, dan weten wij, dat waarschijnlijk ook het komende ...

Preek op het feest van de H. Familie, B, diaken Eelke Ligthart

Vandaag vieren we een feest, het feest van de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef, maar het Kerstverhaal is niet teneinde. Vandaag krijgt het kerstkind een naam. Daarmee wordt het lid van de Joodse volk. En het Joodse volk geeft geen namen die verwijzen naar het verleden, geen namen die in de mode zijn. Een kind krijgt een naam die gericht is ...

Preek op 26-12-2023, Tweede Kerstdag, H. Stefanus, pastoor Frank Domen

Geliefde broeders en zusters in Christus, vandaag, op de tweede dag na het hoogfeest van Christus’ geboorte, richten we onze aandacht op de heilige Stefanus, de eerste martelaar van het christelijk geloof. Zijn leven en getuigenis worden ons overgeleverd in de heilige Schrift ...

Preek op 25-12-2023, Eerste Kerstdag, diaken Eelke Ligthart

Je naam is een verhaal, zegt men wel eens. Je naam is jou gegeven door je ouders, vaak met zorg uitgezocht. Namen dragen vaak een betekenis met zich mee. De betekenis van iemand die een voorbeeld in je leven kan zijn, een familielid, een heilige. Soms heeft je naam een betekenis waarin een soort programma doorklinkt: zoals ‘de stoere’ ...

Preek op 24-12-2023, Kerstnacht, jaar B, pastoor Frank Domen

Beste vrienden, in de drukte van onze hedendaagse wereld horen we vandaag een boodschap van hoop uit het boek van de profeet Jesaja. Daar lezen we over een groot licht, dat schijnt in het duister, over een Zoon, die ons is geschonken. Deze profetie spreekt van de komst ...

Preek op zaterdag 23-12-2023, 4e zondag Advent B, diaken Eelke Ligthart

Zoals Maria in het evangelie van vandaag verschijnt, lijkt ze in ieder geval niet erg op het beeldje in de kerststal, met haar plek naast de kribbe, blozend van weelde, van ootmoed en lieflijke vreugd. Ze is hier de vrouw met haar eigen unieke plaats in de geschiedenis van God ...

Overweging op zaterdag 23-12-2023, Kerstviering in De Raatstede, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, lieve medemens. We vieren vandaag Kerstmis. De geboorte van Jezus. De Advent, de periode van uitzien en verlangen naar, is voorbij. Het is een feit, het is echt waar. God heeft zich, in de geboorte van Jezus, geopenbaard aan de wereld. God is ...

Berichten-archief