Home

Vieringen rond Kerstmis

woensdag 18-12 19.00 uur: Boeteviering; dinsdag 24-12 Kerstavond: 19.00 uur: Nachtmis met Spirit; 21.30 uur: Nachtmis met Salt & Light; woensdag 25-12 Eerste Kerstdag: 10.00 uur: Hoogmis met het Dionysiuskoor; na de viering: gezellig samen-zijn in het ...

Familieviering op zondag december om 10.00 uur

Lieve Kerkfamilie, op zondag 8 december om 10.00 uur (dus NIET om 11.30 uur) is er een Familieviering. Hij komt, Hij komt ... is het thema. Sinterklaas is zondag al terug naar Spanje, dus het gaat over Jezus die komt. We wachten op Hem in deze Adventstijd ...

Preek op 01-12-2019, 1e zondag van de advent, jaar C, diaken  Eelke Ligthart

Christenen zien hoopvol uit naar de komst van Christus, we zijn 'hoopvol wachtend op de komst van de Heer'. Bernardus van Clairvaux heeft erop gewezen dat het hierbij niet alleen gaat om de geboorte ...

Overweging bij de lezingen van zondag 01-12-2019, Eerste zondag van de Advent

Het is louter toeval dat ik juist het plein vóór de kerk oversteek wanneer daar de bus aankomt met een groep dorpsgenoten die een dagje weg zijn geweest naar een naburig land. Terwijl zij uitstappen informeer ik naar het verloop van hun reis...

Preek op 24-11-2019, hoogfeest Christus, Koning van het Heelal, jaar C, pastoor Frank Domen

Misschien hebben jullie het weleens meegemaakt: je gaat met lood in de schoenen naar iemand toe, die ongeneeslijk ziek is. Je vindt, dat je er heen moet - vrienden immers in goede én in slechte dagen - ...

Overweging in de tehuizen op 22/23-11-2019, hoogfeest Christus, Koning van het Heelal, Johan Gierlings

In het lijden blijf een mens zijn waardigheid behouden en mag zich altijd verbonden met Christus weten. Jezus had geen gestalte of luister toen hij aan het kruis hing. Bloed uit zijn hoofd en lichaam door de ...

Vrijdag 22-11-2019 – Muzikale Aanbidding in de parochiezaal

Lieve Kerkfamilie, vrijdag 22 november (20.15 uur tot 21.00 uur) is er weer muzikale Aanbidding in het Parochiecentrum. Het leven is zó druk, druk, druk ... een klein uurtje zang en gebed, met de Heer in ons midden, doet góed. Zo'n klein gebedsmoment zorgt voor de nodige ...

Preek op 17-11-2019, 33e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen,  U kent dat vast wel. Op een gewone door de weekse dag gaat bij u thuis de voordeurbel. Als u open doet staan daar een paar  mensen die u vertellen dat het einde der tijden nabij is ...

Jaarlijkse toespraak van de voorzitter van de PCI, Adriaan Rotteveel

Waarde pastoor Frank, diaken Eelke en mede-parochianen, Het is nu het negende keer, dat ik hier sta in verband met het weekend van de Caritas. Maar deze keer is toch anders dan voorheen. U herinnert zich ongetwijfeld, dat ik u vorig jaar aan het eind van mijn toespraak ...

Preek op 10-11-2019, 32e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in onze Rooms Katholieke Kerk hebben wij allerlei ambten: de paus, de bisschoppen, priesters en diakens; wij hebben religieuzen en gelukkig ook veel vrijwilligers. Onder Jezus’ leiding ...

Dionysius in Beeld – oktober 2019

Paus kleurt kerk, Adventsactie 2019, Nieuws van Renske de Greeuw en nog veel meer. Lees de nieuwe Dionysius in Beeld ook online. Of lees DiB tot 2011 terug in ons archief.  

“Ik heb een willibrordbijbel nodig”

Onlangs is een initiatief van een drietal jongeren van de grond gekomen. Zij zijn samen een website begonnen waarop zij specifieke edities van de Bijbel ter verkoop aanbieden. Het gaat om de Willibrord ’75 en ’78. Dit zijn vertalingen die dicht bij de originele tekst blijven ...

Preek op 03-11-2019, 31e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Weten jullie nog vorige week... de Farizeeër, die vooraan in de tempel stond, en tegen God zei, dat hij zichzelf beter vond dan de tollenaar!? Maar de tollenaar, die zich op de borst klopte, ging met de zegen van ...

Overweging in de tehuizen op 1/2-11-2019, Allerzielen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. Vandaag en morgen herdenkt de Kerk allen die overleden zijn. Allerheiligen - Allerzielen. Degenen die ons zijn voorgegaan in de dood, zijn vandaag  dichter bij ons.  Ze zijn meer in ...

Preek op vrijdag 01-11-2019, Allerheiligen, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het niet alleen om de heiligen, die in onze kerken een beeld gekregen hebben zoals Maria en Jozef. Het gaat niet alleen om de mensen die officieel heilig verklaard zijn zoals pausen, van wie je eigenlijk mag hopen, zei ooit kardinaal Simonis ...