Home

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

De evangelist zegt, dierbare broeders en zusters: ‘Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden’ (Mt. 5, 9). Wie de eensgezindheid van de christelijke vrede in zich draagt, in hem komen met recht de christelijke deugden tot bloei. Alleen zij die vredebrengers genoemd worden, kunnen komen tot de benaming ‘kinderen van God’. De vrede, dierbaren, ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

‘Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was niet bij hen, toen Jezus kwam’ (Joh. 20, 24). Deze ene leerling was afwezig; bij zijn terugkeer hoorde Tomas wat er gebeurd was, maar weigerde hij te geloven wat hij hoorde. Opnieuw kwam de Heer: Hij bood de ongelovige leerling zijn zijde aan om ze te betasten, Hij toonde zijn ...

LIVE UITZENDINGEN VAN ONZE KERKDIENSTEN

Omdat veel mensen vanwege het coronavirus niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

De kerk gaat open voor méér mensen en op zondag staat de koffie weer klaar!

Gelukkig hebben wij een grote kerk: 804 zitplaatsen. Maar óók voor onze Dionysiuskerk geldt de 1½ meter-regel. Met ingang van 4 juli ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

In de overtuiging dat Christus onze redder en heerser is, moeten wij het Woord aanbidden en vereren en door Hem de Vader, niet slechts op bijzondere dagen zoals sommige anderen dat doen, maar onafgebroken, ons hele leven door, terwijl wij ons op alle mogelijke manieren hierop richten. Inderdaad zegt het uitverkoren geslacht ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Elke biddende mens heeft weet van dat knielen voor God waarbij wij verstommen omdat wij niets te zeggen hebben, al hebben wij een vaag gevoel dat wij zoveel zouden willen zeggen. We voelen alleen maar leegheid, moeheid en verveling, omdat geen enkel levenwekkend straaltje van Gods aanwezigheid tot onze ziel doordringt ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Laten wij de reeks voorbeelden uit vroeger tijden beëindigen en komen we nu bij de strijders van de jongste tijd: stellen wij de edelmoedige voorbeelden van onze generatie aan de orde. Uit ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Al onze grote godsdienstige feesten, geliefden, zijn het gemeenschappelijk bezit van de gehele wereld. Want de beleving van één en hetzelfde geloof vereist dat overal met vreugde wordt gevierd wat voor het heil van allen is geschied. Maar het feest van deze dag dat over heel de wereld in ere wordt gehouden, moet in onze stad met ...

Preek op 28-06-2020, 13e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

‘Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van Mij, is Mij niet waard. Wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van Mij, is Mij niet waard.’ Zusters en broeders, dat zijn harde woorden van Jezus, en ik denk dat we allen eens goed moeten slikken als we ze horen. Want ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Wat is er gezegd dat ons reden tot blijdschap geeft? Toch zeker het volgende: ‘Wij trekken naar Gods huis!’ (Ps. 122 (121), 1). Vandaar onze vreugde, hier komt onze uitgelatenheid vandaan, omdat er gezegd ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Ik verbaas mij erover dat sommigen er ten zeerste aan twijfelen of de heilige Maagd nu wel of niet de Moeder van God genoemd kan worden. Als onze Heer Jezus Christus immers God is, hoe kan dan de heilige Maagd die Hem gebaard heeft, geen Moeder van God zijn? Dit geloof hebben ons de leerlingen van Christus overgeleverd, ook al ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De kleine kudde toonde na de hemelvaart van haar Heer een prijzenswaardig doorzettingsvermogen. Weliswaar moest zij de vertroosting van de Herder ontberen, maar toch twijfelde zij er geenszins aan dat Hij voor hen zorg droeg en zijn liefdevolle ...

Preekje op 25-06-2020, donderdag in de 12e week door het jaar 2

Vandaag horen wij in de eerste lezing uit het tweede Boek der Koningen over een jongeman, Jojakin, die op 18-jarige leeftijd koning wordt van Juda. Rijkdom en macht lagen binnen handbereik. Wat een uitdaging op zo'n jonge leeftijd. Jojakin kwam in het turbulente tijd in Jeruzalem aan de macht. De regio dreigde verwoest te worden door ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Wie tot de Heer naderen, moeten in alle rust en kalmte bidden. Zij moeten niet zo dwaas zijn en allen tegelijk roepen, maar hun hart en hun gedachten moeten uitgaan naar de Heer. Het past de gelovigen ...

Preekje op 24-06-2020, hoogfeest van de Geboorte van Johannes de Doper

In de eerste lezing van dit hoogfeest horen wij hoe God de profeet Jesaja al bij zijn geboorte had geroepen, al vanaf zijn geboorte had voorbestemd, om een profeet te worden, een heel bijzondere dienaar van God. De Kerk heeft deze lezing altijd al gezien als een van de vier ...

Berichten-archief