Home

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Het zij u bekend dat het woord ‘engelen’ duidt op hun taak, niet op hun aard. Want die heilige geesten van het hemels vaderland zijn wel altijd ‘geesten’, maar kunnen niet altijd ‘engelen’ genoemd worden. Zij zijn dan alleen ‘engelen’ - dat wil zeggen: ‘boden’ - wanneer zij met een boodschap belast zijn. Zij die minder belangrijke boodschappen overbrengen, worden ‘engelen’ ...

Preekje op 28-09-2020, maandag in de 26e week door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Vandaag lezen we in de eerste lezing het begin van het Boek Job. Hij wordt voor een eerste keer zwaar op de proef gesteld. Hij moet geestelijk wel ontzettend sterk zijn, want na deze eerste beproeving - er komt nog een tweede - zegt hij: "Het was de Heer die gaf, het was de Heer die nam ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Toen Wratislaus, de vader van Wenceslaus, gestorven was, stelden de Bohemers Wenceslaus tot vorst aan. Door de genade van God bezat hij een volmaakt geloof. Hij deed goed voor alle armen, naakten kleedde hij, aan hen die honger hadden gaf hij te eten en voor de vreemdelingen was hij gastvrij. Hij handelde dus naar het woord van ...

Preek op 27-09-2020, 26e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Wij horen vandaag de dag vaak spreken over het economische drama dat zich in Europa voltrekt. Velen zijn al hun baan kwijtgeraakt en als sommige mensen niet beter hun best gaan doen, komt er weer een nieuwe ‘lockdown’. Ik denk, dat het nog veel belangrijker is, dat wij ...

Overweging op 25-09-2020, 26e zondag door het jaar A in de tehuizen, Johan Gierlings

Soms zie je het op tv in het programma de verandering, waarin mensen een heel losbandig leven hebben geleid, en dan uiteindelijk zover in de put zaten dat ze toch bij God uitkwamen en dan is de verandering zo groot, dat mensen er gelukkig uitzien en dan zijn ze ...

LIVE UITZENDINGEN VAN ONZE KERKDIENSTEN

Omdat veel mensen vanwege het coronavirus niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Over onze wijze van bidden zegt Paulus: ‘Ik wil dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden, de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht die haat en ruzie uitsluit. Eveneens dat de vrouwen daarbij op passende wijze gekleed zijn en zich liever sieren met bescheidenheid en ingetogenheid dan met ...

‘Great apostasy’: Cardinal analyzes why Netherlands lost Catholic faith in few short decades

September 25, 2020 (LifeSiteNews) – Why are the tiny Netherlands, whose missionaries represented over 12 percent of Roman Catholic ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

De roemrijke daden van de heilige martelaren die als bloemen de kerk overal tooien, laten ons met eigen ogen vaststellen hoe waar het is wat wij zo juist gezongen hebben: ‘Kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen’ (Ps. 116B (115), 6). Dit sterven is inderdaad kostbaar in onze ogen en in de ogen van de Heer voor wiens Naam ...

Preekje op 25-09-2020, vrijdag in de 25e week door het jaar 2

In de eerste lezing van vandaag zullen wij horen, dat er voor alles een tijd is. Er is een tijd om te verzamelen en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Dat laatste is iets waar veel mensen liever niet bij stilstaan. Het boezemt hen een beetje angst in. Maar wie niet af en toe nadenkt over zijn naderende dood ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Toen onze Heer en Verlosser op de bruiloft uitgenodigd werd, verwaardigde Hij zich niet alleen te komen, maar Hij deed er zelfs een wonder om de gasten te verblijden. Dit was, behalve een afspiegeling van de hemelse sacramenten, zelfs een letterlijke bevestiging van het vertrouwen dat zij die het ware geloof belijden, in Hem stellen ...

Preekje op 24-09-2020, donderdag in de 24e week door het jaar 2

Broeders en zusters, welkom. Het boek Prediker waaruit we een paar dagen gaan lezen behoort echt tot de grote stukken van de wereldliteratuur. Net als Wijsheid en Spreuken bevat Prediker wijze uitspraken verzameld door een onbekende auteur. Maar in tegenstelling tot Wijsheid en Spreuken legt het boek Prediker een ...

Dagboek van zuster Maria Faustina Kowalksa (nummers 326-350)

326 Op een keer zei Jezus tegen mij: "Mijn blik op deze afbeelding is net zo als Mijn blik vanaf het kruis." 327 Op een keer vroeg mijn biechtvader [eerwaarde Sopocko] mij waar de inscriptie moest staan omdat er in de afbeelding niet genoeg ruimte voor alles was. Ik antwoordde: "Ik zal bidden en u volgende week het ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Wat een aangename reisgezel voor het menselijk leven is de profeet David! Op alle levenswegen is hij te vinden, in alle stadia van het geestelijk leven is hij werkzaam; voor elke leeftijd en in alle omstandigheden is hij behulpzaam. Hij speelt mee met hen die in ...

Preekje op 23-09-2020, woensdag in de 25e week door het jaar 2

Op een Duitstalig bidprentje, in 1971 uitgegeven te San Giovanni Rotondo lezen we: ‘Padre Pio werd op 25 mei 1887 geboren te Pietrelcina, in de provincie Benevento, als zoon van een keuterboertje. Bij de doop ontving hij de naam Francesco. Op 15-jarige leeftijd trad hij in het noviciaat van de Kapucijners te Morcone. Op 22 januari 1903 werd hij ingekleed. Op 10 augustus 1910 ontving hij in de dom van ...

Berichten-archief