Home

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Mijn raad aangaande de matigheid was, dunkt me, niet onbelangrijk. Wie hem volgt, zal er geen spijt van hebben; hij zal zichzelf redden en ook mij die de raad gegeven heeft; het is immers geen kleine verdienste iemand van het dwaalspoor en de ondergang af te brengen en naar het heil te voeren. Dat zijn we aan God, onze Schepper, verschuldigd: te spreken en te ...

Preekje op 24-11-2020, dinsdag n de 34e week door het jaar 2

De woorden van Jezus tot zijn leerlingen in het evangelie van vandaag zouden zo uit een hedendaagse krant kunnen komen. Waar wij ook kijken, wij vinden altijd verslagen over oorlogen, honger en verwarring en onrust. En als wij alle puzzelstukjes op de juiste plaats bij elkaar leggen, zouden wij tot de conclusie kunnen komen, dat wij ...

LIVE UITZENDINGEN VAN ONZE KERKDIENSTEN

Omdat veel mensen vanwege het coronavirus niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Preekje op 23-11-2020, maandag in de 34e week door het jaar 2

Vandaag in de eerste lezing het getal 144.000. Volgens de Getuigen van Jehova zijn dat de enige mensen, die in de hemel komen en de rest mag genieten van een soort aardsparadijs. Maar zo is God gelukkig niet. Het is een symbolisch getal, zoals zo veel getallen een diepere betekenis hebben. Als Jezus zegt, dat wij 70 keer 7 keer ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Ik, Paulus, die omwille van Christus de boeien draag, wil u verslag uitbrengen van de beproevingen die ik iedere dag moet doorstaan. Mijn bedoeling is dat hierdoor uw liefde tot God groter wordt en wij gezamenlijk God loven, want eindeloos is zijn erbarmen (vgl. Ps. 136 (135), 1). De gevangenis waarin ik mij bevind, is een echte hel: het ...

Dagboek van zuster Maria Faustina Kowalksa (nummers 551-575)

551 Hoe groot moet de liefde van een ieder voor de Kerk zijn! Zoals een goed kind voor de moeder bidt van wie het houdt, zo moet iedere christenziel voor de Kerk, haar moeder, bidden. Wat moet er dan van ons, religieuzen, gezegd worden die zich er in het bijzonder op toegelegd hebben om voor de Kerk te bidden? ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Broeders en zusters, laten we de wil volbrengen van de Vader die ons geroepen heeft, om te leven en de deugd meer na te streven. Laten we verzaken aan onze slechtheid die de weg baant voor onze zonden en laten we de goddeloosheid ontvluchten om niet overvallen te worden door het kwade. Want indien we ons inspannen om goed te doen ...

Preek op 22-11-2020, hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal, jaar A, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, het evangelie van vandaag is een bemoedigend en troostvol verhaal, óók voor wie het moeilijk hebben. Jezus Christus zal eens terugkomen en dan zal Hij zichzelf aan alle mensen openbaren als de eeuwige Schepper en de uiteindelijke Rechter ...

Overweging op 20/21-11-2020, hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal, jaar A, in de tehuizen, door Johan Gierlings

Kent u het lied van Phil Collins? Another day in paradise. Daarin zingt deze bekende artiest over een man die loopt door de straten van New York, je ziet het voor je, een net pak een aktetas, succesvol in het zakenleven. En dan gaat hij een hoek om en daar staat daar een onverzorgde vrouw op de stoep. Ze klampt hem aan en smeekt ‘meneer kunt u me helpen, het is koud en ik heb geen plek om te ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Wat Pilatus tot Christus heeft gezegd en wat de Heer hem geantwoord heeft, moeten wij nu nader beschouwen. Tegen de joden had Pilatus gezegd: ‘Neemt Hem dan zelf en vonnist Hem volgens uw wet.’ Maar zij hadden geantwoord: ‘Wij missen het recht om iemand ter dood te brengen.’ Toen was Pilatus het pretorium weer binnengegaan en ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Mag ik u verzoeken te letten op wat Christus de Heer heeft gezegd, toen Hij zijn hand over zijn leerlingen uitstrekte: ‘Ziedaar mijn moeder en mijn broeders; want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel’ (Mt. 12, 49-50). Handelde de maagd Maria soms niet naar de wil van de Vader, zij ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De Heer heeft ons zeer veel medelijden getoond. Want wij die leven, brengen geen offers meer aan dode goden, aanbidden deze niet meer, maar kennen door Hem de Vader van de waarheid. Wat betekent het kennen van de Vader anders dan dat wij Hem niet verloochenen ...

Corona-update van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Premier Rutte en minister De Jonge gaven dinsdag 17 november een persconferentie waarin een aantal aanpassingen van de maatregelen tegen Covid-19 werd aangekondigd. Over het algemeen hebben ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Broeders en zusters, Jezus Christus moeten we beschouwen zoals we God beschouwen: als rechter van levenden en doden. We mogen niet te gering denken over ons heil. Als we daarover te gering zouden denken, hebben we ook niet veel te verwachten. Wie naar de boodschap luistert alsof het om geringe dingen gaat, zondigt. Ook wij zondigen, omdat we niet beseffen ...

Preekje op 18-11-2020, woensdag in de 33e week door het jaar 2

In de eerste lezing horen wij over de vier dieren, die in de hemel dag en nacht roepen: "Heilig, heilig, heilig, Heer, God, Albeheerser, die was en die is en die komt". De hemel moet wel geweldig zijn! Wij krijgen slechts een glimp te zien van haar glorie en toch klinkt het al geweldig. Stellen wij ons de troon van God voor, de ...

Berichten-archief