Preek in verpleeghuis Zuyder Waert op vrijdag 08-12-2023, 2e zondag van de Advent, jaar B, pastoor Frank Domen

Preek in verpleeghuis Zuyder Waert op vrijdag 08-12-2023, 2e zondag van de Advent, jaar B, pastoor Frank Domen

Openingswoord

Lieve vrienden, in de warmte van het kerstseizoen willen we stilstaan bij de troostende woorden van de profeet Jesaja. In deze bijzondere tijd herinneren deze verzen ons eraan, dat er hoop is, zelfs te midden van verwarring en onzekerheid.

“Troost, troost mijn volk,” spreekt onze God. Hij komt met kracht en zal zijn kudde leiden als een herder. De bergen van zorgen worden geëffend, en de dalen van verwarring worden opgevuld met zijn liefde. Wees gerust, want God is bij ons, zelfs als ons geheugen ons soms in de steek laat.

In de geboorte van Jezus, onze Redder, vinden we de grootste troost. Zijn komst brengt vrede en hoop voor allen, inclusief degenen onder ons, die worstelen met de uitdagingen van ziekten en gebreken. Laten we ons vastklampen aan de belofte, dat God als een herder voor ons zorgt, ons leidt en ons met liefdevolle armen omhelst.

Moge de komende Kersttijd ons hart vullen met vrede en vreugde, zelfs in de mist van vage herinneringen.

Preek

Dierbare vrienden, te midden van onze adventsreis, waarin we de komst van onze Heer verwachten, horen we vandaag de roep van Johannes de Doper. Hij roept ons op om de paden van de Heer recht te maken, om ons voor te bereiden op zijn komst.

We zien op vele plaatsen in Heerhugowaard wegwerkzaamheden. Dat geeft een hoop gedoe: omrijden en extra reistijd, maar als het eenmaal klaar is, is het altijd wel heel mooi geworden. Dus werken aan de weg, ook werken aan onze geestelijke weg, is heel belangrijk.

In deze tijd van wachten en hoop, erkennen we de uitdagingen, die we ervaren op onze oude dag en de ook mistige sluier, die over sommigen van ons hangt. Maar de boodschap van Johannes is er voor ons allemaal: maak de paden van de Heer recht, bereid zijn weg voor, zelfs als ons geheugen ons soms in de steek laat.

Wat betekent het om de paden van de Heer recht te maken in ons dagelijks leven, te midden van verwarring? Het betekent liefdevolle aandacht schenken aan elkaar, ongeacht onze herinneringen. Het betekent geduldig zijn, als God geduld met ons heeft. Het betekent vreugde vinden in kleine momenten en de vrede voelen, die alleen Christus kan brengen.

En … vrede voelen kun je het beste als je zelf vrede geeft aan mensen om je heen. Dat is een gouden regel in het leven met God: wat je wilt ontvangen, moet je zelf aan anderen geven. Wie geeft, komt zelf nooit tekort.

De belofte van advent is dat God naar ons toekomt, zelfs in onze kwetsbaarheid. Hij begrijpt onze strijd en staat naast ons, terwijl we proberen de paden van zijn liefde te volgen. Laten we elkaar vasthouden in deze tijd van voorbereiding, wetende, dat de Heer komt om ons te troosten en te leiden.

Moge de boodschap van hoop en voorbereiding ons versterken, en mogen we, ondanks de uitdagingen van het leven, de paden van de Heer recht maken in ons hart en in onze leefgemeenschap. Amen.