Preekje op 21-04-2021, woensdag na de 3e zondag van Pasen

Preekje op 21-04-2021, woensdag na de 3e zondag van Pasen

Openingswoord

Er kan tegelijkertijd reden tot verdriet zijn en tot vreugde. Na de moord op de heilige Stefanus breekt er een geweldige vervolging los en vele mensen moeten vluchten. Dat is de verdrietige kant van het verhaal. Maar de mensen vinden grote vreugde in de krachtige woorden en tekenen van de apostel Filippus.

Als wij kijken naar de Kerk in onze tijd hebben ook wij reden tot verdriet. Vragen wij God, dat we tegelijkertijd reden mogen hebben tot vreugde.

Met de woorden “Wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen”, belooft Jezus eigenlijk dat de gave van de heilige Eucharistie ons zulk een diepe vreugde en tevredenheid kan geven, dat wij niet langer meer verlangen naar aardse beloningen. Maar is dat nu een belofte, die wij werkelijk kunnen ervaren? Of is Jezus gewoon een beetje aan het overdrijven om onze aandacht op zich te vestigen? Misschien dat de heilige Catharina van Siëna, die leefde in de 14e eeuw, ons kan helpen.

Zij zegt het volgende: Als jij een brandend kaarsje hebt en alle mensen van heel de wereld zouden bij jou komen om met hun eigen kaarsje het licht van jou over te nemen, dan zal het licht van jouw kaarsje niet minder worden. Als er vele mensen naar jou toekomen met allemaal verschillende kaarsen – van 100 gram of van een pond of van een kilo – en ze steken die kaarsen aan jouw kaars aan, dan is heel het licht van jouw kaars op de andere kaarsen, dezelfde warmte, dezelfde kleur en dezelfde vlam.

Iets dergelijks gebeurt er ook met de heilige Eucharistie. Wij dragen als het ware allemaal een kaarsje. En we hebben allemaal dezelfde lont, dat wil zeggen wij zijn allemaal gedoopt. En tijdens iedere Eucharistieviering is voor ieder van ons – net als bij dat vlammetje – heel het leven van Jezus beschikbaar. Maar dat wil niet zeggen, dat ieder van ons ook iedere keer heel het leven van Jezus daadwerkelijk ontvangt. Dat hangt toch ook van jezelf af. Het is een kwestie van zien dat je hulp nodig hebt en van vertrouwen op de mogelijke hulp van Jezus. Hoe beter je ziet dat je hulp nodig hebt, hoe sterker je hartenkreet zal zijn. Hoe meer vertrouwen je in Hem hebt, hoe meer Hij voor jou zal kunnen doen.

Jezus is het licht van de wereld en zijn licht blijft schijnen in de duisternis. Hij wil ons bevrijden van de zonden. Hij spreekt woorden van inspiratie en hoop en vertelt ons hoezeer Hij van ons houdt.

Laten wij met een grote en dikke kaars bij Hem komen, zodat Hij ons ons leven lang kan blijven helpen.