Preekje op 17-08-2020, maandag in de 20e week door het jaar 2

Preekje op 17-08-2020, maandag in de 20e week door het jaar 2

Jezus Christus nodigt mensen uit om Hem te volgen. En wil je dat werkelijk op een perfecte manier doen, dan verkoop je alles wat je bezit en geef je aan de armen.

Dat is natuurlijk een heel radicale manier om Hem te volgen. Dat is voor verreweg de meeste mensen, die in de wereld wonen en werken niet mogelijk en dat vraagt God ook niet.

Maar zijn geboden onderhouden, vooral het gebod tot de liefde voor God en de liefde voor de medemens, dat vraagt God aan iedereen. Dan kunnen mensen niet met excuses aankomen, dat het voor hen helaas niet mogelijk is om lief te hebben.

Zou Jezus Christus van gewone mensen in de wereld kunnen vragen, dat zij zich verre houden van bijvoorbeeld een succesvolle carrière? Misschien dat Hij dat van enkele mensen vraagt.

Maar van iedereen vraagt Hij om de juiste prioriteiten te stellen: liefde gaat altijd boven bijvoorbeeld een carrière. Zijn eer en het welzijn van onze medemensen gaan altijd boven onze persoonlijke verlangens.

De jongeman in het evangelie werd gevraagd alles te verkopen en het aan de armen te geven. Jezus Christus zag mogelijkheden daartoe binnen het leven van deze mens, maar aan ieder van ons vraagt Hij om naar vermogen onze medemensen in nood te steunen, om geld en goed niet krampachtig vast te houden.

Wij moeten onze aardse zaken als het ware los op een open hand met ons meedragen. Wij zijn allemaal verschillende mensen. Dus heeft God ook voor ieder van ons een aparte roeping. Maar van ieder van ons vraagt Hij een stukje onthechting.

Wij kunnen tot onthechting komen als wij begrijpen, ons het idee eigen maken, dat alles wat wij hebben uiteindelijk een geschenk van God is. Als wij blij en dankbaar zijn met zijn vrijgevigheid naar ons toe, dan weten wij, dat Hij dat in de toekomst zal blijven doen. En dat wij er dus niet moeilijk over hoeven te doen om met een zekere regelmaat iets weg te geven. God, onze Vader, zal ervoor zorgen, dat wij niets te kort komen.

Vragen wij de heilige Geest ons te helpen herinneren al die keren, dat God ons in het verleden heeft bijgestaan. Dat kan ons helpen om ook voor de toekomst op Hem te vertrouwen.

In de eerste lezing zullen wij horen hoe God echtgenoten en kinderen en alle mooie dingen met geweld van de mensen afneemt, omdat zij van de goede weg zijn afgedwaald. Bidden wij, dat weer meer en meer mensen de geboden van God gaan onderhouden, tot welzijn van henzelf en van alle mensen om hen heen: dat zij weer de juiste prioriteiten stellen.