Het eerste vormsel van het jaar… (overgenomen van de website van bisschop-coadjutor Jan Hendriks)

Het eerste vormsel van het jaar… (overgenomen van de website van bisschop-coadjutor Jan Hendriks)

de gewaden met vooraan de witte spuitbus…
boekje, cadeautjes en oorkonde

Sint Dionysiusparochie in Heerhugowaard

Op zondag 9 februari vierde de H. Dionysiusparochie in Heerhugowaard het vormsel van veertien kandidaten, waaronder ook enkele volwassenen. De feestelijke viering werd gezongen door het koor Salt & Light, heel toepasselijk want daarover ging het evangelie. Aan het einde van de Mis werden gewaden gezegend, maar dat ging op een heel speciale manier…

Het was m’n eerste vormplechttigheid van dit nieuwe jaar. Meestal is Volendam eerst, maar dit jaar zijn de eerste vormselvieringen daar pas twee weken na die van Heerhugowaard. En de meeste kinderen in ons bisdom ontvangen dit sacrament tussen Pasen en de zomer.

45 misdienaars

De vormselkandidaten waren voorbereid door Jannie Ligthart en ook Wiljan Domen had haar aandeel gehad. Zij zijn respectievelijk de echtgenote van de permanent diaken en de zus van pastoor Frank Domen. De diaken assisteerde en de pastoor concelebreerde bij de goed voorbereide viering. Er was ook een flinke groep misdienaars actief in de viering, maar ja: deze parochie heeft er 45! De vormelingen wisten precies wat ze moesten doen en hadden blijkbaar goed geoefend, want het voorlezen ging prima! Bij de volwasssenen die het vormsel ontvingen was iemand die als volwassene gedoopt was, een vrouw uit het AZC van Heerhugowaard, afkomstig uit Kameroen en iemand die binnenkort gaat trouwen.

Gewaden zegenen

Aan het einde van de heilige Mis vroeg de pastoor mij de nieuwe misgewaden te zegenen die de parochie onlangs heeft aangeschaft. Dat gebeurde met het zegengebed en er was ook wijwater beschikbaar. Alleen, de pastoor wilde niet dat de mooie nieuwe gewaden te lijden zouden hebben van een flinke plens water, al ging het dan om wijwater, dus had hij bedacht het wijwater in een spuitbus met verstuiver te doen (zie foto), zodat de nieuwe gewaden ongeschonden door de zegening zouden komen!