Opgroeisymposium Webinar op vrijdag 18 februari

Opgroeisymposium Webinar op vrijdag 18 februari

Beste …

Op vrijdag 18 februari organiseert het opGROEIsymposium een webinar van 20:00 uur tot 21:30 uur. Spreker is Jean-Paul Van Der Walle, juridisch adviseur op het gebied van godsdienstvrijheid, pro-life onderwerpen en het gezin. Het webinar gaat over het recht op vrijheid van meningsuiting.

In gesprek gaan
Ieder opGROEIsymposium bereiken ons vragen over hoe en in hoeverre je als ouders/opvoeders met bijvoorbeeld school in gesprek kunt gaan over onderwijsstof die niet aansluit op de christelijke waarden die je in de opvoeding aan je kinderen mee wil geven. Vaak gaat het dan om ethische onderwerpen en de kijk op relaties en seksualiteit. Een voorbeeld hiervan is de Week van de Lentekriebels (21 t/m 25 maart 2022) waar veel scholen bij aansluiten en waarvan de inhoud voor een groot deel haaks staat op het christelijke mensbeeld.

Vrijheid in gevaar
Hierover in gesprek gaan, valt lang niet altijd mee. Om ons heen zien we dat de vrijheid van meningsuiting steeds meer onder druk komt te staan, juist als het gaat over het mensbeeld van waaruit wij als christenen leven en onze kinderen opvoeden. Sommige wetten lijken erop aan te sturen het verkondigen van Gods Blijde Boodschap strafbaar te stellen. Kan dat eigenlijk wel? De spreker Jean-Paul Van Der Walle is jurist en gaat tijdens het webinar in op de vrijheid van meningsuiting. Hij is werkzaam bij ADF International, een juridische organisatie die zich inzet om de fundamentele vrijheden van mensen te beschermen en de inherente waardigheid van elke persoon te bevorderen.

Jean-Paul Van Der Walle
Jean-Paul: “Het recht op vrije meningsuiting is een van de belangrijkste mensenrechten. Het vormt de hoeksteen van elk debat en is daarom een essentieel onderdeel van de democratie. Steeds vaker echter lijkt deze fundamentele vrijheid in het gedrang te komen.” Sommige voorbeelden geven aan dat die vrijheid ernstig bedreigd wordt. Zo staat de organisatie waar Jean-Paul voor werkt momenteel Päivi Räsänen bij, een Fins parlementslid en gewezen minister die thans vervolgd wordt omdat zij op Twitter een Bijbelvers publiceerde waarmee ze de steun van haar Kerkgemeenschap (de leiders ervan) aan een LGBT-optocht aan de kaak stelde.

Jean-Paul zal ons juridische en ethische achtergrondinformatie aanreiken en voorbeelden geven hoe we in ons contact met onze omgeving (school, familie, collega’s) kunnen blijven getuigen van onze kijk op leven, liefde en seksualiteit, terwijl we respectvol blijven.

Aanmelden
Vragen die je iemand tijdens het webinar zou willen stellen, kunnen vooraf worden ingestuurd via info@opgroeisymposium.nl en ook tijdens het webinar is er gelegenheid vragen te stellen.

Lustrum op 8 oktober 2022
Zoals reeds bekendgemaakt, mogen we volgend jaar ons eerste lustrum vieren. Dat doen we met het volgende opGROEIsymposium op zaterdag 8 oktober 2022, wederom in Ede. De organisatie is alweer druk bezig goede sprekers en workshopleiders te vinden. Zodra we meer informatie hebben, brengen we jullie op de hoogte. Noteer alvast de 8e in je agenda en misschien kun je het alvast doorgeven aan mogelijk geïnteresseerden. Want, wat zou het mooi zijn als we op 8 oktober 2022 zoveel mogelijk mensen kunnen verwelkomen (met voor kinderen tot 5 jaar gratis crèche). Daarom willen we vragen de mensen uit je organisatie, parochie, beweging etc. erop attent te maken. Stuur voor de zekerheid dit mailtje alvast door aan je contactpersoon of aan anderen van wie je weet dat het ze zal interesseren. We weten dat in katholiek Nederland nogal eens activiteiten op eenzelfde dag vallen. Maar als je al vroegtijdig rekening met elkaar kunt houden, hoeft dat niet te gebeuren.

Kijk en luister terug
Mocht je nog een impressie willen krijgen van het afgelopen opGROEIsymposium in Ede, dan kun je op de website de fotoserie bekijken en enkele lezingen terugluisteren die door Radio Maria zijn opgenomen.

Het team van het opGROEIsymposium,

Elise Bangma
Stephan Dankers
Monique Stouthart
kapelaan Luc Simons
Yvonne Koopman

www.opgroeisymposium.nl
info@opgroeisymposium.nl

Het opGROEIsymposium is al vanaf het begin erop gericht ouders en andere opvoeders mee te nemen in kennis, bewustwording en praktische handreikingen op het gebied van relaties & seksualiteit binnen het katholiek gedachtegoed. Diverse onderwerpen die aan dit hoofdonderwerp raken, worden vanuit een breed veld van disciplines benaderd, zoals het onderwijs, de politiek en de theologie.