Preekje op 10-09-2020, donderdag in de 23e week door het jaar 2

Preekje op 10-09-2020, donderdag in de 23e week door het jaar 2

Tot intentie van Piet en Ada Bakker, die vandaag hun vijfentwintig-jarig huwelijk vieren, zing ik het volgende openingslied …

Openingswoord

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom, de mensen hier aanwezig en de mensen, die via de livestream met ons meevieren.

Een bijzonder woord van welkom voor Piet en Ada. Afgelopen dinsdag was de eigenlijke dag van jullie vijfentwintigjarig huwelijksjubileum. Vandaag willen jullie het in de kerk vieren, God danken voor alle zegeningen, die jullie gedurende al die jaren mochten ontvangen in – zoals het heet – goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. En natuurlijk willen wij heel bijzonder voor jullie, en ook voor ons allemaal, om zegen vragen voor de jaren, die voor ons liggen.

Maar zegen vragen werkt alleen als wij ook zelf zegen geven aan andere mensen. Wat wij van God willen ontvangen, krijgen wij als wij het ook zelf aan andere mensen geven.

Dat is niet alleen met vergeving zo – vergeef ons onze schulden, zoals wij ook aan onze schuldenaren vergeven – maar dat geldt voor alles.

Vandaag doet Jezus Christus een heel duidelijke en krachtige oproep aan ons allen: “Bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten, zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen. Als iemand u op de ene wang slaat, keer hem ook de andere toe.” En zo gaat Hij nog even door. Het is een lange reeks van aansporingen om christelijk te leven.

Dat is nogal wat. Deze oproep gaat eigenlijk lijnrecht in tegen onze – gevallen – menselijke natuur. Als mensen ons hoe dan ook iets aandoen, willen wij van nature iets soortgelijks terug doen. Uit een vals soort rechtvaardigheidsgevoel, maar ook in de hoop, dat wij hiermee voorkomen, dat die mensen het in de toekomst nog een keer doen, zodat zij weten: wie kaatst moet de bal verwachten.

Maar Jezus Christus vraagt dus een heel andere soort reactie. En we hebben echt zijn genade nodig om op die betere manier te kunnen reageren. Ook al doen mensen ons soms het kwade aan, het zijn en blijven kinderen van de hemelse Vader, onze eigen broeders en zusters. En Jezus wil, dat wij proberen hen voor het Koninkrijk van liefde en vrede te winnen.

Het is goed, dat wij hier weer zijn samengekomen om naar het Woord van God te luisteren en onze heilige Communie te ontvangen. Als wij dat doen met een open en ontvankelijk hart worden wij langzaam aan veranderd in echte christenen.

Piet en Ada, zo hebben jullie jullie huwelijk beleefd, naar elkaar toe en naar anderen. Zo hou je het vol in voor- en tegenspoed, Jezus aan je ene zijde en Maria aan de andere.

Bieden wij God vandaag onze harten aan: dat Hij ze gelijkvormig maakt aan het goddelijke Hart van zijn Zoon.