Waar het om gaat …

Waar het om gaat …

Op een dag gaf een juf alle leerlingen in haar klas een blad papier. Toen ze alle bladen had uitgedeeld, zei ze: “Draai het blad nu om en kijk ernaar”. De leerlingen waren verbaasd: het was één groot wit vlak met in het midden één zwarte stip. “Schrijf maar op wat je ziet”, zei de juf. En iedereen begon te schrijven. Na een tijdje gaven ze hun tekst aan de juf, die alle antwoorden bekeek. De leerlingen zaten in spanning … . “Zo”, begon de juf, “jullie zagen allemaal de zwarte stip, maar niemand heeft het mooie witte blad genoemd, waarop ik die zwarte stip heb getekend”. Dat gebeurt ook in het leven: we krijgen allemaal een mooi groot wit vel om naar te kijken, maar we hebben meestal alleen aandacht voor de zwarte vlekken erop!