Actie Kerkbalans 2022

Actie Kerkbalans 2022

Beste mede parochianen,

Het thema van de Actie Kerkbalans is dit jaar: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’’.

Een hele mooie volzin, waaruit hoop spreekt en vertrouwen in de toekomst.

Het is weer eens duidelijk geworden, dat de kerk een belangrijke rol vervult, ook in deze coronatijd. Helemaal nu we door corona soms fysiek niet aanwezig kunnen zijn bij de vieringen. Gelukkig kunnen we door middel van de moderne technieken, bijvoorbeeld via de livestream, toch deel blijven uitmaken van onze kerkfamilie.

De kerk is er voor de armen, voor mensen in nood, maar ook voor zieke en eenzame mensen. De kerk is er voor iedereen: jong en oud(er), voor wie regelmatig komt en voor wie af en toe aanschuift.

Bij ons in de Dionysiusparochie proberen we er te zíjn voor iedereen en het aanbod zo breed mogelijk te houden. Er worden wekelijks, zelfs dagelijks, inspirerende vieringen gehouden, voor de jongste parochianen is er de Kinder Woord Dienst, er worden verdiepende geloofscursussen gegeven (indien de coronaregels dit toelaten), we hebben drie koren die de diensten opluisteren, een groot aantal misdienaars en vele vrijwilligers op wie we kunnen bouwen.

We mogen ons verheugen over een aantal dopen, ook van volwassenen. Een lichtpuntje in deze moeilijke tijd is dat we toch een aantal communicantjes en vormelingen hebben. Heel fijn, want kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze parochie.

Steeds meer parochianen, die niet langer naar de kerk kunnen gaan, worden wekelijks thuis bezocht door de Werkgroep Ziekencommunie en ontvangen de Communie thuis. Ook de parochianen, die in verpleeghuizen verblijven, worden niet vergeten. Allen hartelijk dank voor al deze en andere vormen van inzet!

Onze parochie heeft ook een PCI (Parochiële Caritas Instelling). De PCI probeert vorm te geven aan de christelijke dienst van zorg en solidariteit ten dienste van mensen in nood. Zoals we allemaal weten, is de nood tijdens het coronatijdperk gestegen.

In het kader van de nieuwe evangelisatie, zo aanbevolen door onze Paus en Bisschoppen, worden bij alle nieuwe parochianen welkomstenveloppen (met aan de buitenkant een prachtige afbeelding van onze kerk) bezorgd. In deze enveloppe zit het laatste nummer van ons parochieblad Dionysius in Beeld en een uitnodigende brief.

Een tweede evangelisatie-actie betreft het aanbieden van een enveloppe bij al langer ingeschreven parochianen, die we (nog) niet kennen en Dionysius in Beeld niet ontvangen. We hopen op een nadere of hernieuwde kennismaking.

Kerk zijn we samen, we kijken naar elkaar om en zorgen voor elkaar. Een luisterend oor, een helpende hand wanneer dit nodig is, dat is het kloppende hart van kerk-zijn.

Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en verdere plannen maken voor de toekomst.

Kerk-zijn kost geld en daarbij is uw steun hard nodig. De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron voor onze kerkgemeenschap, aangezien we geen subsidies ontvangen van de Overheid en het Bisdom.

Wilt u ook, dat de Dionysiuskerk kan blijven doen waarvoor we staan?

‘Geef dan vandaag voor de kerk van morgen’.

Want ook voor de komende generatie wil de Dionysiusparochie graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn.

Begin februari ontvangt u de nieuwste uitgave van Dionysius in Beeld met daarbij de bekende enveloppe met acceptgiro voor de Actie Kerkbalans 2022.

Alleen samen kunnen we dit alles wáármaken. Helpt u mee?

Namens de Commissie Kerkbijdragen, alvast hartelijk dank.