Preekje op 08-02-2021, maandag in week 5 door het jaar 1

Preekje op 08-02-2021, maandag in week 5 door het jaar 1

Openingswoord

Broeders en zusters, als er iets is wat wij in overvloed om ons heen hebben, dan zijn het wel ‘woorden’. Onze eigen woorden en de woorden van gesprekken met mensen om ons heen; woorden op televisie en radio, reclamespots en podcasts. Veel woorden, die wij horen, zijn vluchtig, soms gaat het gewoon nergens over, lege woorden. Maar Gods woorden zijn anders. Ze zijn vervuld van een goddelijke kracht, en ze laten dingen gebeuren.

De komende tijd lezen wij uit het eerste boek van de Bijbel, het boek Genesis. Wij horen God spreken en er gebeurt van alles: er komt licht, er komt een hemel en een aarde, er komen allerlei soorten gewassen met zaad erin, er komen een zon en maan en sterren, enzovoorts. Gods woorden zijn zo krachtig, dat zij uit het niets iets te voorschijn halen. En er ontstond niet alleen leven toen Hij sprak, maar de kracht van zijn woorden reikt tot in het leven, dat wij elke dag om ons heen zien. God spreekt ook nu nog. Ook vandaag geven zijn woorden leven en zijn ze gevuld met hoop.

In de heilige Schrift vinden wij vele voorbeelden van God, die tot mensen spreekt. Hij riep de kinderloze Abram en beloofde hem talloos vele afstammelingen (Genesis 17) en het gebeurde. Hij riep Elia om profeet zijn en koning Achab naar God terug te brengen (1 Kon. 18) en het gebeurde. Jezus sprak over de broden en de vissen om de menigte te voeden (Marcus 6, 41-44), en het gebeurde. Jezus sprak woorden van genezing en vergeving aan mensen in nood, en het gebeurde. En vergeten wij niet, dat God onze eigen naam uitsprak en wij waren er.

In elk sacrament spreekt God woorden, die ons genade geven voor onze reis door deze wereld heen naar de hemel toe. Wij mogen weten: ongeacht wat wij voelen, wat wij waarnemen of zelfs wat wij willen, God spreekt nog steeds zijn scheppend woord. In de biecht, als wij horen, dat wij van onze zonden worden vrijgesproken, worden wij van onze schuld bevrijd, herwinnen wij onze vrijheid en genade. Tijdens de heilige Mis, wanneer de priester de woorden van de consecratie spreekt “Dit is mijn Lichaam” en “Dit is mijn Bloed” bewerken deze goddelijke woorden, dat Jezus Christus als God en als mens werkelijk in ons midden aanwezig komt.

De volgende keer dat wij Gods woorden horen, verwachten wij dan dat er ergens iets gaat gebeuren. Gods woord is krachtig. Geven wij Hem altijd de gelegenheid iets groots te doen.

Vandaag vieren wij de gedachtenis van de heilige maagd Josephina Bakhita … (zie het getijdengebed)