Paaszaterdag

Paaszaterdag

H. Grafkerk te Jeruzalem

Paaszaterdag is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus’ verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake.

Paaszaterdag, ook wel Stille Zaterdag genoemd, is een dag van bezinning. Er wordt teruggekeken op het lijden en sterven van Jezus Christus, die op de sabbat in zijn graf rust. Deze dag heeft een grote spirituele lading. Als de gelovigen op Paaszaterdag in de stilte van hun hart het graf van Christus bezoeken, komen zij tot het besef dat hij werkelijk gestorven is. Voor veel christenen is deze dag echter allesbehalve rustig omdat men druk doende is met het treffen van de laatste voorbereidingen voor het familiefeest dat Pasen ook is.

Dodenrijk
Christus heeft duivel en dood voor alle mensen overwonnen, ook voor de mensen die leefden voordat het Kruisoffer werd gebracht. De Kerk leert dat Christus op Stille Zaterdag ‘is nedergedaald ter helle’. Alle mensen die vóór het offer van de kruisdood rechtvaardig waren geworden, heeft Christus voorafgaand aan zijn Verrijzenis bevrijd uit het dodenrijk.

Lees verder bij KRO/NCRV