Preekje op 28-09-2020, maandag in de 26e week door het jaar 2

Preekje op 28-09-2020, maandag in de 26e week door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom.

Vandaag lezen we in de eerste lezing het begin van het Boek Job. Hij wordt voor een eerste keer zwaar op de proef gesteld.

Hij moet geestelijk wel ontzettend sterk zijn, want na deze eerste beproeving – er komt nog een tweede – zegt hij:

“Het was de Heer die gaf, het was de Heer die nam, gezegend zij zijn Naam”. En bij al die slagen zondigde Job niet.

Misschien dat wij behoorlijk ineenkrimpen bij het lezen van wat Job vandaag allemaal is overkomen en hoe God het kan toelaten, dat een man die oprecht is en onberispelijk leeft zo veel moet lijden!? Heel snel achter elkaar verliest Job zijn bezittingen én zijn kinderen en wij weten dat hij ook nog zijn gezondheid zal verliezen. Wat lijkt dit oneerlijk! Door al deze tragedies worstelt Job met het mysterie van het lijden en eigenlijk worstelt hij nog meer met het mysterie, dat God zelf is.

Niemand weet wie het boek Job heeft geschreven, maar wetenschappers geloven, dat het werd gecomponeerd ergens tussen de zevende en de vijfde eeuw vóór Christus. Het gebeuren wordt gesitueerd in de cultuur van de volksstammen van het oude Nabije Oosten en vertelt het verhaal van een welvarende woestijnsjeik, die lijdt onder een reeks van professionele en persoonlijke tragedies. En zoals met alle wijsheidsliteratuur is het doel van dit boek ons inzicht te geven in de aard van God en in onze relatie met Hem.

God geeft geen antwoord op de vragen van Job naar de reden waarom hij zo moet lijden. In plaats daarvan herinnert God Job aan zijn machtige werken en aan de manier waarop Hij zorg draagt voor al het geschapene. Job gaat dan beseffen dat de menselijke geest Gods wegen niet kan begrijpen. En uiteindelijk vindt Job voldoening in het diepe besef van Gods aanwezigheid en kracht en wijsheid.

Ooit heeft een benedictijnse zuster geschreven, dat als wij God vragen naar redenen, dat Hij dan geen antwoord geeft. Het enige antwoord dat Hij geeft op al onze vragen is dat Hij verklaart – wat Hij ook deed tegenover Mozes en veel later tegenover de apostelen – dat Hij met ons zal zijn. Onze taak is het vertrouwen te hebben in deze belofte.

Uiteindelijk geeft het verhaal over Job ons hoop, want Jezus is God-met-ons. Wij zullen de komende week nog meer horen over Job. Laten wij God vragen, dat wij deze week een bijzondere godservaring mogen krijgen, dat wij zijn aanwezigheid mogen ondervinden in onze eigen persoonlijke uitdagingen, in ons eigen verdriet en beproevingen.