Overweging op zaterdag 23-12-2023, Kerstviering in De Raatstede, Jannie Ligthart

Overweging op zaterdag 23-12-2023, Kerstviering in De Raatstede, Jannie Ligthart

Openingswoord

Dierbare medegelovigen. Welkom in de viering van Kerstmis. Kerstmis, het feest van licht en vrede.

Iedere mens heeft een aangeboren verlangen naar licht en vrede. Het is een verlangen naar die Vrede, waarin liefde en verbondenheid met elkaar, rechtvaardigheid en het respecteren van ieders waardigheid, er gewoon is.

Om die Vrede te realiseren is God, in Jezus, onder ons geboren als een kind, in doeken gewikkeld en slapend in een stal.

Hij die genoemd wordt, ”God met ons” is er voor altijd en iedereen.

In zijn leven leerde Jezus ons hoe we moeten leven om eens bij Hem in Gods Koninkrijk te kunnen zijn. Deze Blijde Boodschap heeft al meer dan 2000 jaar, miljoenen mensen weten te boeien, omdat zij in de diepte van hun hart aanvoelen dat Jezus ons wijst op de kern van ons bestaan, Hem navolgen in liefde en gerechtigheid.

Ook wij zijn hier vandaag samengekomen om zijn licht, zijn warmte en zijn hoopvolle boodschap voor alle mensen te vieren.

Om de H. Communie waardig te kunnen ontvangen, vragen we, voor de keren dat het ons niet lukte het Woord van God in praktijk te brengen, vergeving, door het samen bidden van de schuldbelijdenis.

Overweging

Lieve medegelovigen, lieve medemens. We vieren vandaag Kerstmis. De geboorte van Jezus. De Advent, de periode van uitzien en verlangen naar, is voorbij.

Het is een feit, het is echt waar. God heeft zich, in de geboorte van Jezus, geopenbaard aan de wereld. God is in ons midden, is in ons aardse leven gekomen.

Komt dit overheen met ons verlangen naar het kerstfeest? Of verwachten we met Kerst vooral de gezelligheid, en de saamhorigheid. Dit is natuurlijk een goed verlangen en dat hebben we ook nodig. Maar ik hoop dat er bij u ook het verlangen is, naar vrede en vreugde in uw hart. En dat die vreugde en vrede, veroorzaakt wordt door het besef dat de geboorte van Jezus, een ultieme Liefdesdaad van God de Vader is. Het erkennen dat God zich om ons mensen, om ieder van ons, bekommert, is het meest wezenlijke van Kerstmis. Het is een liefdevolle bekommernis van God, door in Jezus, als mens, als kleinste mens, in de wereld in een afgelegen stal, tussen dieren geboren te worden.

Om ons Zijn onmetelijke liefde te tonen heeft Hij dit allemaal doorstaan. Tijdens zijn leven heeft Hij ons geleerd en voorgeleefd hoe wij als mens behoren te leven.
En dat was nog niet alles. Ook weer vanuit een allesoverheersende Liefde heeft Hij voor ons geleden, is Hij gestorven en verrezen. En dat allemaal omdat God, onze liefdevolle Vader, ons eens bij Hem in zijn hemels koninkrijk wil hebben.

Kerstmis is het feest van, de Liefde van God, voor ons mensen.

God heeft ons lief en wil dat we Hem leren kennen en Hem ontmoeten, dat we met Hem leven.

In het evangelie van Johannes zegt Filippus tegen Jezus: “Heer, toon ons de Vader, dat is ons genoeg.” Jezus zegt dan: “Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?”

Woorden uit de Bijbel zijn woorden die God Zelf tot ons spreekt. Na elke lezing uit de Bijbel zeggen we niet voor niets: “Woord van God”. God spreekt tot ons. We kunnen door het lezen van de Bijbel en ons gebed Jezus beter leren kennen. En door Jezus zijn Vader, God.

Het ligt dus aan ons zelf of we Jezus beter leren kennen of niet. En door Hem beter te kennen, we meer begrijpen van wat Hij ons in de H. Schrift zegt, willen we Hem ontmoeten. En dat kan door ons gebed en de Sacramenten.

God is zo stil en ongemerkt, als Jezus in de stal geboren is, steeds bij ons aanwezig. Hiervoor hoeven we alleen stil te worden en in ons hart te kijken. Amen.

Zalig Kerstmis.