Preekje op 27-01-2021, woensdag in de 3e week door het jaar 1

Preekje op 27-01-2021, woensdag in de 3e week door het jaar 1

Openingswoord

In de eerste lezing horen wij zo aanstonds, dat de priesters van het Oude Testament telkens weer dezelfde offers opdroegen, maar dat deze nooit de zonden wegnamen. Misschien dat het dan met name over de erfzonde gaat. Jezus Christus daarentegen heeft slechts één enkel offer gebracht en is nu voor altijd gezeten aan de rechterhand van God.

Wat wij aan het altaar doen is niet telkens weer een nieuw offer opdragen. Nee, hetzelfde offer van Jezus Christus wordt iedere keer opnieuw tegenwoordig gesteld. Wij mogen ons met onze kleine – en soms grote – offers bij zijn grote offer aansluiten. Wij mogen hier zijn om Jezus te danken en om Hem te troosten.

Wij weten, dat onze wegen niet altijd Gods wegen zijn. Zelfs onze landbouwmethoden zijn niet altijd dezelfde als die van God.

De zaaier in het evangelie wil zaaien op het juiste moment. En hij probeert ook zo weinig mogelijk zaad te verspillen. Tegenwoordig hebben de boeren zaaimachines, die de zaadjes precies op de goede plek zaaien en ook op de juiste diepte.

In Jezus’ tijd, in Galilea, hadden de meeste boeren kleine stukjes grond. De bovenlaag was dun, er lag kalksteen aan de oppervlakte. Als een boer met de hand ging zaaien, moest hij zijn best doen en er verder maar het beste van hopen. Met beperkte middelen probeerden de toenmalige boeren tot een maximale opbrengst te komen.

Onze hemelse Vader wil ook een overvloedige oogst, tot wel 100 keer meer dan het aantal zaadjes, die Hij uitzaait. Maar er is een verschil: Hij zaait het hele jaar door! Het groeiseizoen duurt het hele jaar. Én … deze goddelijke Zaaier is niet zuinig met zijn zaad. Zoals de zon haar licht laat schijnen over goeden en slechten, zo gooit deze Zaaier met een brede zwaai overal zijn zaad uit.

Onze hemelse Vader is een optimistische boer. De heilige Johannes Chrysostomus zegt, dat God zelfs doorgaat met zaaien als de omstandigheden niet veel goeds beloven. Johannes geeft toe, dat een gewone boer dit niet kan doen. Maar als het werkterrein het hart van een mens is met een vrije wil en er is de bereidheid om te veranderen, bestaat altijd de mogelijkheid, dat een steenachtig gebied verandert in een vruchtbaar land en dat alle onkruid wordt verdelgd.

Dus, ook al denken wij soms, dat de grond in ons hart niet goed is, dat andere mensen helemaal niet goed zijn: – relschoppers – God is toch altijd aan het werk als wij bidden en blijven bidden voor onszelf en voor die anderen!

Het Koninkrijk van God is nabij! Het kan tot ons komen door een gesprek, door een vers uit de heilige Schrift, een aansporing om een buurman in nood te helpen, door te biechten, door met iemand anders te bidden, het herstellen van een vriendschap, of door te breken met een verkeerde gewoonte. En zeker hier, door de heilige Eucharistie mee te vieren!

Wat het ook is dat God ons vandaag geeft, laten wij er blij mee zijn en er dankbaar gebruik van maken. Onze goddelijke Zaaier geeft niet alleen het zaad, maar ook de kracht om het te laten groeien.

Wij vieren vandaag deze heilige Mis ter ere van de heilige Jozef.