Jubeljaar 2025

Jubeljaar 2025

In de katholieke Kerk wordt in 2025 een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Als voorbereiding daarop is 2024 uitgeroepen tot een ‘jaar van gebed’. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft als hulpmiddel daarbij een kaart uitgegeven met het speciale themagebed voor volgend jaar, aangevuld met het Onze Vader. Ook is de internationale hymne voor het Jubeljaar in het Nederlands vertaald.

 

Een Jubeljaar is een oude traditie in de katholieke Kerk, die in de Middeleeuwen is ontstaan en elke 25 jaar plaatsvindt. Paus Franciscus heeft voor 2025 een Heilig Jaar afgekondigd met als thema ‘Pelgrims van hoop’. Voor 2024 vraagt hij extra aandacht voor het Onze Vader als een ‘school van gebed’, omdat in dit gebed de kernpunten van het christelijk geloof worden samengevat. De gebedskaart wordt voor Pasen in een gedrukte versie via de KNR met de kloosters gedeeld en via de bisdommen met de parochies.

Klik hier om verder te lezen