Preekje op 29-10-2020, donderdag in de 30e week door het jaar 2

Preekje op 29-10-2020, donderdag in de 30e week door het jaar 2

Zo aanstonds in de eerste lezing zullen wij woorden horen als wapenrusting en strijd en harnas en schild en brandende pijlen en helm en zwaard. Het lijkt wel oorlog. En dat is ook zo. Vanaf de schepping van de eerste mensen trekt de duivel ten strijde om Gods Koninkrijk af te breken en om mensen in zijn eigen val mee te sleuren.

Je zou zeggen, dat deze aanvallen allemaal van buitenaf komen, en dat is deels zeker waar. Maar ze kunnen ook van binnenuit komen. De duivel is een goede psycholoog, en kan slim gebruikmaken van onze eigen zwakheden. Die kunnen sterk in zijn voordeel werken. Hij is erg goed in het verstoren van onze innerlijke vrede en van ons vertrouwen op Christus. Hij kan mensen zo opstoken, dat zij zich laten leiden door woede, ongeduld of egoïsme.

Het is belangrijk, dat wij zoeken naar de zwakke plekken in ons geestelijke harnas. Daartoe kunnen wij onze eigen gedachten evalueren. Wat is er de afgelopen dagen gebeurd, dat wij zo snel boos of ongeduldig werden? Misschien toen iemand ons kwam storen bij ons favoriete tijdverdrijf of iemand schoot niet genoeg op toen wij haast hadden.

Soms kan de duivel zelfs heel gewone, dagelijkse dingen gebruiken om ons bij de Heer weg te trekken. Iemand, die bijvoorbeeld heel erg graag leest, weet op een gegeven moment dat het eigenlijk tijd is om te gaan bidden, maar hij voelt dan de bekoring in zich om toch nog maar even door te lezen, het is zo mooi en zo spannend, en die rust heb je toch ook nodig!

Het is belangrijk om iedere morgen de nieuwe dag aan God op te dragen en om de heilige Geest om bijstand te vragen: dat Hij ons helpt om mensen en gebeurtenissen te doorzien en vooral om te begrijpen wat er in onszelf gebeurt.

Wij horen ergens weleens plotseling wat lawaai en dan kijken we op: wat is daar aan de hand!? Zo moeten wij ook – heel rustig – om ons heen kijken en in ons eigen binnenste schouwen: wat gebeurt daar allemaal!? En dan danken wij God voor het goede dat gebeurt, en een andere keer vragen wij Hem om kracht en bescherming tegen een bekoring. Dan zullen wij uiteindelijk als overwinnaars uit de strijd komen.