Preekje op 06-10-2020, dinsdag in de 27e week door het jaar 2

Preekje op 06-10-2020, dinsdag in de 27e week door het jaar 2

In de eerste lezing van vandaag vertelt de apostel Paulus nog eens hoe hij vroeger heeft geleefd als een geloofsvervolger. Maar God heeft ingegrepen en hij is een apostel van God geworden.

Natuurlijk hebben wij deze verandering aan God te danken, maar hoogstwaarschijnlijk ook aan het gebed van de eerste christenen, die voor hun vijanden hebben gebeden.

Laten ook wij voor mensen bidden in het vertrouwen, dat God hen kan veranderen.

In het evangelie spreekt Jezus Christus de overbekende woorden: “Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen”.

Maar Martha zelf heeft waarschijnlijk iets gedacht van: Als ik het niet doe, dan doet niemand het! Martha zal wel een beetje boos geweest zijn op Maria en op Jezus, omdat zij al het werk alleen moest doen. Zij had het idee, dat zelfs Jezus, deze verkondiger van liefde en barmhartigheid, niet zag hoe hard zij aan het werk was en hoe weinig haar zuster Maria deed. Begreep Hij nu werkelijk niet, dat het juist zou zijn om Maria opdracht te geven om op te staan en een helpende hand te bieden? Op een of andere manier probeerde Martha alles en iedereen – inclusief Jezus en haar zuster Maria – te onderwerpen aan haar wil.

Maar volgens Jezus had Maria het betere deel gekozen. Zij zat rustig neer aan de voeten van de Heer en luisterde naar Hem.

Wat een contrast vormen deze twee vrouwen! Maria zat heel rustig neer, haar aandacht was op de Heer gericht, zij ging helemaal op in de leer, die Jezus verkondigde. Alles om haar heen was een oase van rust. Martha daarentegen was druk in de weer, maakte misschien zelfs wat extra lawaai met potten en pannen om de aandacht op haar te richten. Misschien kunnen wij ons voorstellen hoe zeer zij vol van spanning was, zoiets wat je voelt bij het naderen van een storm.

Welke sfeer zouden wij liever in ons huis hebben? De vrede van Maria of de onrust van Marta? De openheid van Maria naar Jezus of de agressieve en gekwetste houding van Marta? En nog belangrijker: welke atmosfeer zouden wij willen uitdragen? Zouden wij iemand willen zijn die bijdraagt aan spanning en verdeeldheid? Zouden wij niet liever een vredestichter willen zijn, iemand van wie Jezus in de zaligsprekingen zegt, dat zij kinderen van God zijn?

Moeder Theresa van Calcutta ging altijd, als zij een zekere onrust in zich ontwaarde, veel meer tijd doorbrengen in gebed. Gebed kan ons op ons gemak stellen, kan God in staat stellen ons vrede te geven en orde in ons leven te scheppen. En als onze harten vredig rusten in de heilige tegenwoordigheid van Jezus, kan zijn heilige Geest van ons uit overvloeien naar iedereen om ons heen. Wij kunnen werkelijk onze woon- en werkomgeving veranderen eenvoudigweg door het voorbeeld van Maria na te volgen door iedere dag opnieuw rustig neer te zitten aan de voeten van de Heer.