Ter voorbereiding van 08-02-2022, dinsdag in de 5e week door het jaar

Ter voorbereiding van 08-02-2022, dinsdag in de 5e week door het jaar

Uit een homilie van Origenes († 253/254) over het boek Numeri

De invoeging van het kwade in de ordening van de wereld.

Origenes

Een niet beproefde en nog niet onderzochte deugd is geen deugd. Neem nu Jozef. Denk de slechtheid van zijn broers weg, denk de afgunst weg, denk het hele moorddadige plan weg waarmee zij tegen hun broer tekeergingen, totdat zij hem verkocht hadden. Neem dat alles weg en zie hoe tegelijk de hele heilsorde van God wordt weggenomen. Meteen verdwijnt alles wat in Egypte door Jozef voor het heil van allen bewerkt is. Niemand zou begrepen hebben wat God aan Farao geopenbaard had, niemand zou in Egypte koren verzameld hebben, Egypte zou te gronde gegaan zijn, ook de buurlanden zouden van honger zijn omgekomen; ook Israël en zijn nakomelingen zouden niet, op zoek naar brood, Egypte zijn binnengetrokken en er ook niet onder de wonderen van God weer zijn uitgetrokken.

Niemand zou droogvoets door de Rode Zee getrokken zijn; wij, mensen, zouden het manna als spijs nooit hebben gekend, er zouden geen stromen water te voorschijn gesprongen zijn uit de rots die met hen meeging en de wet zou niet door God aan de mensen gegeven zijn.

Of wanneer men de boosheid van Judas wegneemt en zijn verraad weglaat, dan heeft men tegelijk het kruis van Christus en zijn lijden weggenomen. En als er geen kruis is, dan worden de vorsten en machten niet onttroond, dan worden zij niet overwonnen door het hout van het kruis. Was de dood van Christus er niet geweest, dan natuurlijk ook geen opstanding en geen ‘Eerstgeborene uit de doden’ (vgl. Kol. 1, 18). Was er echter geen ‘Eerstgeborene uit de doden’ geweest, dan zou er ook voor ons geen hoop op de verrijzenis bestaan.

Uit dat alles volgt dat God voor een goed werk niet alleen het goede gebruikt, maar ook het kwade. En dat is waarlijk wonderbaarlijk.