Preekje op 01-10-2020, donderdag in de 26e week door het jaar 2

Preekje op 01-10-2020, donderdag in de 26e week door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom.

Wij lezen al een paar dagen over de grote beproevingen, die Job moet doormaken. Zijn vrienden vertellen hem, dat dit straffen van God zijn vanwege zijn zonden. Waarom anders zou God hem dit laten overkomen!?

Maar Job zelf wist dat hij onschuldig was. Zelfs als dit lijden plaatsvond met toestemming van God, kon Job gewoon niet accepteren dat het iets met zijn zonden te maken zou hebben. Hij verklaarde zelfs, dat hij met eigen ogen God aan zijn zijde zou zien.

Wanneer er in de wereld iets ergs gebeurt, bijvoorbeeld een natuurramp of het huidige coronavirus, dan kunnen wij in de verleiding komen om het alleen maar te zien als een straf van God. En dat geldt natuurlijk helemaal als er iets tragisch in ons persoonlijke leven gebeurt, zoals het verlies van een kind of een slopende ziekte of een ongeval.

Maar wij hebben toch geleerd, dat God barmhartig is, dat Hij er niet op uit is om ons te straffen? Dat is ook zo, maar als wij kijken naar de geschiedenis van God en de Joden, zien wij ook weleens van die momenten, dat de barmhartigheid eventjes op een laag pitje komt te staan. God wil mensen dan iets laten voelen om hen weer op de juiste weg te zetten. Het is geen blinde woede, maar het gebeurt uit liefde. Soms hebben mensen het nodig om wakkergeschud te worden. En ik denk, dat in het geval van Job God hem wil helpen om geestelijk te groeien. En dat doet nu eenmaal altijd pijn. Maar God is niet zo, integendeel zelfs, dat Hij elke misstap onmiddellijk bestraft. God is goed, een goede Vader.

Dus wat moeten wij denken als het noodlot toeslaat? Ten eerste, vergeten wij niet, dat sommige dingen, die eruit zien als straf, in feite gewoon de natuurlijke gevolgen zijn van de zonde. Als wij bijvoorbeeld niet willen vergeven, kunnen wij hart en bitter worden. Als wij te veel eten, kunnen wij eindigen met een chronische ziekte. God staat zulke dingen toe, Hij bewerkt ze niet echter zelf. Het gebeurt vanzelf

Ten tweede moeten wij in gedachten houden, dat wij in een gevallen wereld leven. Ziekte, dood en natuurrampen waren nooit Gods bedoeling. Ze kwamen door de zonde in de wereld. Op een dag, wanneer Christus wederkomt, zal God “alles in allen” zijn. Dat zal een dag van totale overwinning zijn. Er zal geen lijden meer zijn, geen tranen. Net als Job zullen wij God met onze eigen ogen aanschouwen en ook de schoonheid van zijn volmaakte schepping.

Vandaag viert de Kerk de kleine heilige Teresia van Lisieux.

Thérèse Martin werd in 1873 te Alençon in Frankrijk geboren. Op zeer jonge leeftijd trad zij in het klooster van de karmelitessen te Lisieux. Bescheidenheid, evangelische eenvoud en godsvertrouwen kenmerkten haar persoon. Als novicenmeesteres trachtte zij anderen door woord en voorbeeld een dergelijke levenswijze te leren. Zij bood God haar leven aan voor het geestelijk welzijn van de mensheid en voor de uitbreiding van de kerk. Zij stierf op 30 september 1897.