Preekje op 12-04-2021, maandag na de 2e zondag van Pasen

Preekje op 12-04-2021, maandag na de 2e zondag van Pasen

Openingswoord

In het evangelie spreekt Jezus in de nacht met de Farizeeër Nikodemus. Het onderwerp is de wedergeboorte. Eigenlijk moet heel ons land opnieuw geboren worden. De heilige Geest moet in alle Nederlanders opnieuw tot leven worden geroepen. Hij zal in veel mensen wel aanwezig zijn, maar zij roepen Hem niet aan en dan kan Hij bijna niet anders dan werkeloos toekijken. Want Hij wil zich niet opdringen. Vragen wij voor iedereen om een nieuwe komst van de heilige Geest.

Wij lezen al een tijdje uit de Handelingen van de Apostelen. Petrus en Johannes hebben een lamme genezen. Zij – of beter gezegd: Jezus – kregen daardoor veel volgelingen tot grote woede van de Joodse overheid. Die heeft de apostelen bedreigd, maar zij reageerden met zo’n vrijmoedigheid, dat de Joodse overheid – wetend dat het veelal om eenvoudige vissers ging – verbaasd was. De apostelen verklaarden, dat het onmogelijk was niet te spreken over hetgeen zij gezien en gehoord hadden.

Petrus en Johannes gaven niet toe. Nadat zij waren vrijgelaten gingen zij naar hun broeders en zusters om te vertellen wat er gebeurd was en zij vroegen de medeleerlingen om voor hen te bidden tot de heilige Geest: dat Hij hen nog meer vrijmoedigheid zou geven. In plaats van zich te richten op het dreigende gevaar, vertrouwden zij erop dat God zou overwinnen. Zij wisten dat God van hen hield en dat Hij hen de kracht zou geven om Hem te dienen. En God antwoordde door op zulk een krachtige manier de heilige Geest over hen uit te storten, dat het gebouw waarin zij aanwezig waren ervan schudde.

Denken wij eraan dat deze gelovigen de heilige Geest reeds met Pinksteren hadden ontvangen, maar dat zij dus bleven bidden om de Geest nog meer te mogen ontvangen. God beantwoordt dit gebed graag. Hij weet, dat wij altijd meer van zijn genade kunnen gebruiken.

Soms bevinden wij ons in een situatie, die ons overweldigt: een onverwachte ziekte, een plotselinge dood, het verlies van een baan, bedrog of een grote teleurstelling. Natuurlijk wil onze hemelse Vader, dat wij dan met onze boosheid en verwarring en frustratie bij Hem komen. Hij wil ons graag troosten. Maar wij moeten niet stoppen op het punt van de troost. Vragen wij de heilige Geest om ons het grote geheel te laten zien, juist zoals bij de apostelen Petrus en Paulus gebeurde. Vergeten wij niet, dat God van ons en alle andere betrokkenen houdt. Vergeten wij niet, dat God bij ons is en zich met ons midden in deze situatie bevindt. Als wij ons voor Hem openstellen, kan Hij met onze hulp eer brengen aan zijn eigen Naam.

God wil graag zijn heilige Geest over ons uitstorten! Laten wij daarom niet aarzelen keer op keer om zijn komst te vragen.