Preekje op 10-12-2020, donderdag in de 2e week van de advent

Preekje op 10-12-2020, donderdag in de 2e week van de advent

Broeders en zusters, wij weten, dat wij allemaal naar Gods beeld en gelijkenis zijn geschapen. Van binnen, diep in ons hart, lijken wij op Hem. Dus wie wij zijn, onze persoonlijkheid, openbaart op een unieke en onvervangbare manier het karakter van God. Ieder mens laat iets van God zien.

Een onverschrokken leider als Mozes openbaart hoe God met zijn volk omgaat en het met veel geduld in vrijheid brengt. Een wijze bisschop als Franciscus van Sales laat zien hoe onze hemelse Vader begrip heeft voor onze zwakheden. Moeder Teresa van Calcutta toont ons Gods medelijden voor de minsten van zijn kinderen.

Zelfs een ietwat gewelddadige profeet als Johannes de Doper heeft ons iets over God te leren. Misschien was het voor Johannes zelf beter geweest als hij niet zo openhartig en compromisloos was geweest. Nadat hij eens Herodes, de koning, onomwonden had geconfronteerd met zijn zondige relatie met Herodias, had Johannes zijn leven kunnen redden door zijn boodschap een beetje te verzachten. Maar zo was Johannes niet. Hij vatte de koe bij de horens en liet zich door niets weerhouden, zelfs niet door de dreiging met de dood. Gehard door een leven van soberheid, was hij vastberaden om heel Israël voor te bereiden – zelfs koning Herodes – op het komende Koninkrijk van God.

Er zijn mensen, die Jezus alleen maar als een hele lieve man zien, die iedereen omarmt, ongeacht hun overtuigingen en levensstijl.

Natuurlijk zit er waarheid in dit beeld. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Hij koestert elke mens, die Hij heeft geschapen en verlangt ernaar, dat iedereen voor altijd bij Hem zal zijn.

Maar tegelijkertijd kan Jezus niet verdragen, dat de zonde Gods beeld in ons misvormt en ons van God scheidt. Hij stelt alles in het werk om die zonde aan te pakken, inclusief van de hemel naar de aarde te komen, onder ons te leven, te lijden en te sterven om ons te redden. Zijn leerlingen herinnerden zich op een gegeven moment de tekst: “De ijver voor uw huis zal mij verteren” (Joh. 2, 17).

Vandaag is een goede dag om aan God te vragen zijn licht te laten schijnen op het grootste obstakel, dat wijzelf opwerpen en waardoor Gods liefde in ons nog niet ten volle kan triomferen. Zodra wij zien welke dat obstakel is, laten we het dan aanpakken met de moed en de kracht en de liefde van de heiligen! Denken wij aan Jezus’ hartstochtelijke liefde voor ons. Als wij het geregeld aan Hem vragen, tot zijn heilige Geest bidden, zullen wij dat obstakel zeker overwinnen. Denken wij aan de woorden van de evangelist Matteüs in het evangelie van vandaag: “Van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Rijk der hemelen zich met geweld baan, en geweldenaars maken het buit” (Mat. 11, 12).