Preekje op 15-12-2020, dinsdag in de 3e week van de advent

Preekje op 15-12-2020, dinsdag in de 3e week van de advent

Als je vraagt: wat is het verschil tussen een Farizeeër en een tollenaar? Dan lijkt het wel het begin van een mop, maar dat is het toch echt niet. Er zijn veel verschillen te noemen, maar in de lezing van vandaag gaat het over aanvaarding tegenover verwerping.

Wij moeten in ieder geval voorzichtig zijn om niet op grond van deze passage verkeerde algemene uitspraken te doen. Wij weten, dat bepaalde tollenaars en prostituees door Jezus zijn veranderd. In Hem zagen zij wat zonde betekende, en zagen zij de hoop op een nieuw leven.

De ‘zondares’, die Jezus’ voeten zalfde, is een van de meest ontroerende voorbeelden. Zo ook Matteüs, de tollenaar, die een van Jezus’ trouwste volgelingen werd en een van de vier evangelieschrijvers. Dan hebben wij nog Zacheüs, die in een vijgenboom klom om Jezus te kunnen zien.

En toch mogen wij ondanks al deze aansprekende voorbeelden echt niet concluderen, dat elke tollenaar en prostituee in Israël werd bekeerd.

Aan de andere kant weten wij, dat Jezus ongetwijfeld een aantal vijanden telde onder de Farizeeën en onder de stadsbestuurders van Jeruzalem, maar wij weten ook, dat Hij daar enkele aanhangers had. Nicodemus en Jozef van Arimatea – beiden Farizeeën – geloofden in Jezus.

In plaats van alle godsdienstige leiders op één hoop te vegen en alle openbare zondaars op een andere, kunnen wij beter erkennen, dat iemands achtergrond of levensstijl niet het belangrijkste gegeven is. Waar het werkelijk om gaat is of iemand al of niet openstaat voor Jezus, wanneer Hij met hem of haar spreekt. Meer dan wat ook is het een zaak van openheid voor het openbaringswerk van de heilige Geest.

Wat raakte deze mensen? Was het Jezus’ liefde en medelijden? Was het, omdat Jezus hen accepteerde, zoals zij waren – onvolmaakte zondaar – en hen vervolgens een idee gaf van wat zij konden worden? Was het, omdat Hij hun vergeving en nieuwe hoop gaf? Was het zijn wijsheid of waren het zijn wonderen? Waarschijnlijk was het een combinatie van al deze dingen, allemaal bijeen gebracht door de heilige Geest om hun een leven te tonen waarvan zij nooit hadden durven dromen.

Laten wij vandaag de tijd nemen om Jezus te vragen ook ons leven opnieuw aan te raken, zoals Hij dat ook bij andere mensen heeft gedaan. Geven wij Hem de ruimte om in ons hart binnen te komen. Wij hoeven alleen maar te zeggen: “Kom, Heer Jezus!” Hij zal de rest doen.