Lustrum Opgroeisymposium in oktober

Lustrum Opgroeisymposium in oktober

Beste, graag nodig ik je uit voor het volgende opGROEIsymposium dat op zaterdag 8 oktober 2022 plaatsvindt in Ede. Het thema luidt:

Bouwen aan Vertrouwen, over gezonde relaties tussen ouders, school en Kerk

Nadat we in 2014 een eerste opGROEIsymposium mochten houden, worden nu de voorbereidingen getroffen voor de eerste lustrumeditie. Doel van het symposium, en waarom het als centraal thema altijd de seksuele opvoeding heeft, lees je onderaan deze mail. Nu eerst meer over de editie op 8 oktober a.s.

Ouders als eerste opvoeders

Ouders zijn de eerste opvoeders van hun kinderen. Zij nemen de kinderen vanaf jongs af aan mee in een ontdekkingsreis van de wereld. De kinderen leren, zowel in denken als doen en steeds passend bij hun leeftijd, hoe de wereld in elkaar zit en wat hun eigen plaats daarin is. Hoe groter de wereld van je kind(eren) wordt, hoe meer mensen betrokken raken bij de opvoeding. Soms stuit je daarbij op dilemma’s, omdat er verschillende visies over opvoeden zijn. Eén van de gebieden waar dat het sterkst naar voren komt, is de seksuele opvoeding. Bij deze editie van het opGROEIsymposium staat de vraag centraal hoe je als ouders met hen die jouw gezin ondersteunen in de opvoeding – zoals school, familie, overheid, Kerk – een goede band kunt opbouwen rondom de seksuele opvoeding.

Luister en praat mee

Ook bij deze editie zijn er drie hoofdlezingen, dit keer verzorgd door basisschooldirecteur Loles Bobo Ruiz, Tweede Kamerlid en arts Nicki Pouw en priester Luc Simons. In de middag kun je in twee rondes kiezen uit vier verschillende workshops. Zaken die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld: Wat zijn de rechten van de ouders, hoe ga je het gesprek aan met school, wat zegt de Kerk over de plaats van de ouders bij de opvoeding? De workshops zijn praktisch en brengen het onderlinge gesprek op gang aan de hand van stellingen. Ook presenteren we het thuisproject ‘Het cadeau, 10 brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ als ondersteuning voor ouders om met hun kinderen in gesprek te gaan over de onderwerpen liefde, relaties en seksualiteit.

Op de site www.opgroeisymposium.nl vind je meer informatie over de sprekers en de inhoud van hun lezing of workshop. Tijdens de pauzes is er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Geef je snel op voor deze eerste lustrumeditie van het opGROEIsymposium. En nodig ook kennissen, vrienden en medeparochianen uit. Er is opvang voor kinderen tot en met 5 jaar. De lunch is geheel verzorgd. In de bijlage vind je ook de digitale flyer om te verspreiden, en mocht je flyers willen neerleggen, laat het dan even weten (info@opgroeisymposium.nl), dan sturen we het benodigde aantal op.

Datum: Zaterdag 8 oktober 2022
Aanvang: Zaal open om 9.30 uur
Locatie: De Schuilplaats, Otterloseweg 18, Ede
Lezingen: Luc Simons pr., Nicki Pouw (Tweede Kamerlid en arts), Loles Bobo Ruiz (schooldirecteur)
Workshops: Remco Bangma, Marieke Goes en Yvonne Koopman, Loles Bobo Ruiz en Gerdien Lassche.
Info: www.opgroeisymposium.nl

Aanmelden: Graag vóór 1 oktober (ivm de catering): aanmelden

Kosten: De kosten voor deelname zijn € 30,- per persoon. Voor een echtpaar is het € 55,-. Dat is inclusief uitgebreide lunch, koffie/thee en een borrel achteraf. Kinderen 0 t/m 5 jaar zijn gratis en studenten tot 18 jaar betalen € 15,-.

Met hartelijke groet,

Namens het team van het opGROEIsymposium,

Luc Simons pr.

Waarom altijd die aandacht voor de seksuele opvoeding?

Sinds de kerndoelen van het basisonderwijs (en de onderbouw van het middelbaar onderwijs) eind 2013 voor het eerst de toevoeging kregen om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit, heeft het opGROEIsymposium katholieke opvoeders willen toerusten en ondersteunen. Enerzijds door de liefdevolle en waardige kijk van de Kerk op liefde en seksualiteit voor het voetlicht te brengen en anderzijds door een ontmoetingsplek te zijn waar ouders en andere opvoeders met elkaar in gesprek kunnen gaan, voorbeelden kunnen uitwisselen en elkaar kunnen bemoedigen. Praten over liefde, relaties en seksualiteit maakt net zoveel onderdeel uit van de opvoeding als bijvoorbeeld leren tandenpoetsen of omgaan met verdriet. Toch blijkt het lang niet altijd eenvoudig te zijn het juiste moment of de juiste woorden te vinden om er met elkaar over te spreken. En dat kan gelden voor ouders onderling, voor ouders en kinderen, voor ouders richting familie, vrienden en kennissen en ook voor ouders richting school en Kerk.

Daar komt bij dat de gelovige visie op de mens en de plaats van de seksualiteit binnen die mensvisie door het grootste deel van de huidige samenleving niet (meer) wordt gedeeld of begrepen. Het team van het opGROEIsymposium denkt dat de christelijke visie op relaties en seksualiteit beter verdient en juist vreugde en stabiliteit biedt aan mensen en hun onderlinge relaties. Vanuit die overtuiging richt het team zich op het bekendmaken en bespreekbaar maken van de seksuele opvoeding vanuit katholiek perspectief en alle onderwerpen die daarmee kunnen samenhangen. De seksualiteit raakt immers direct aan onze diepste roeping als mens, als man en vrouw. Er zijn weinig plaatsen of gelegenheden waar ouders met elkaar en andere opvoeders zich vanuit katholiek perspectief over dit onderwerp kunnen buigen. Het opGROEIsymposium wil zo’n plek zijn.

Klik hier voor de folder …