Preekje op 09-06-2021, woensdag in week 10 door het jaar 1

Preekje op 09-06-2021, woensdag in week 10 door het jaar 1

Openingswoord

Er zijn mensen die denken, dat toen Jezus op de aarde kwam om ons te verlossen, Hij ook een groot gum bij zich had en eenvoudigweg de Tien Geboden van God heeft weggevaagd, uitgegumd. Ik heb het weleens meegemaakt, nota bene hier in Heerhugowaard, dat iemand tegen mij zei – en toen hadden we het inderdaad over de Tien Geboden van God – dat als ik mij aan die ‘oude regels’ wilde houden, dan moest ik dat zelf weten.

Maar omdat Jezus een behoorlijk harde houding aannam tegenover de Farizeeën, moeten mensen niet denken dat Hij tegenover de joodse wet eenzelfde houding aannam. Sterker nog Jezus vertelt ons vandaag uitdrukkelijk, dat Hij niet is gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. Wie wel een voorschrift opheft en zo aan de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Koninkrijk der Hemelen.

Het is belangrijk om te zien, dat Jezus deze woorden niet heeft gesproken om mensen te veroordelen, maar juist om hen te redden. Hij kwam immers om het leven te brengen, leven in overvloed, maar Hij wist ook, dat als mensen de volheid van dat leven willen ervaren, ze moeten proberen om de geboden te volbrengen. Zoals een vader en moeder proberen hun kinderen uit de problemen te houden, zo waarschuwt Jezus mensen voor de zonde, Hij roept op om waakzaam te zijn, want Hij weet, dat als mensen ingaan op de bekoringen, hen dat alles behalve gelukkig zal maken. Hij weet, dat de wet altijd zal blijven gelden en dat het doen van zonde, vrijwillig en bewust, hen tot slaven van de duisternis maakt.

Wat een geluk voor ons, dat Jezus ons dit soort waarschuwingen niet vanuit de verte geeft. Hij is iedere dag met ons, Hij verlangt ernaar ons van de zonde te genezen. Hij prikkelt ons geweten, zodat de zonde in ons leven geen terrein wint, maar terrein verliest. Tijdens ons avondgebed is Hij als een liefhebbende Vriend en Broer er iedere keer bij om ons te laten zien, dat wij soms hier of daar van de waarheid zijn afgedwaald en hoe wij het de volgende dag beter kunnen doen. En iedere keer, dat wij onze zonden en tekorten neerleggen in het licht van zijn verzoening is Hij er snel bij om ons weer te verheffen, om ons te reinigen en om zijn levengevende genade over uit te storten.

Wij weten, dat Jezus niet is gekomen om de wet af te schaffen. Hij is niet gekomen om de mensen te vertellen, dat zij maar moeten doen wat zij denken dat goed is. De Tien Geboden van God gelden nog steeds in ieder mensenleven, gelovig of niet. Zo ook het gebod om God boven alles lief te hebben en de naaste als onszelf. Wat het verschil is met vroeger, is dat wij nu Jezus hebben, Hij, die de wet vervuld heeft, Hij is aan onze zijde en in ons hart.

Laten wij dit nooit vergeten en laten wij vaak met anderen praten over de grote schat, die Jezus ons heeft gegeven en over de goddelijke kracht, die Hij ons iedere dag weer aanbiedt.

Laten wij de Heer danken, dat Hij de wet heeft vervuld; dat Hij ons hart vult met zijn genade en beloven wij Hem te zullen proberen om te worden als Hij! Denken wij eraan: door Jezus’ aanwezigheid in ons behoren wij tot de rijkste en machtigste mensen op aarde. Met Hem en met elkaar kunnen wij grote werken tot stand brengen.