Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie schooljaar 2018-2019

R.K. Parochie van de H. Dionysius

Eerste Heilige Communie 2018

Beste ouders,

We beginnen dit jaar vroeg met Eerste-heilige-Communie-voorbereiding: niet in januari 2019, maar in oktober 2018. Ouders/kinderen van groep 4 worden uitgenodigd om mee te doen aan de Voorbereiding op de Eerste heilige Communie, die in onze kerk plaats vindt op zondag 10 februari 2019 om 10.00 uur. Ook (nog) niet gedoopte kinderen zijn van harte welkom.

Eerste Heilige Communie 2018

Voor de kinderen zijn de bijeenkomsten steeds op dinsdagmiddag van 16.00-17.30 uur. Natuurlijk gaan De bijeenkomsten over de inhoud van ons geloof. We moeten weten wát we geloven en tegen Wie we “Ja” zeggen. Rond de themata God, geloof (ook in het dagelijkse leven), Kerk, Bijbel, Communie, onze medemensen, wordt serieus gepraat, naar Bijbelfilms gekeken, geknutseld en gezongen. Ook spelletjes horen bij de verwerking.

Waarom een heel traject/project? Om Jezus te leren kennen, en ook elkaar, is tijd en aanwezigheid nodig. En communicatie. Daarom is de gezamenlijke voorbereiding op de Eerste heilige Communie een goed katholiek gebruik.

Eerste Heilige Communie 2018

Voor de ouders zijn er drie belangrijke ouderavonden. Van ouders én kinderen wordt interesse, motivatie en aanwezigheid verwacht bij de ouderavonden en bijeenkomsten – en ook bij de Familievieringen, die één maal per maand, op zondag (meestal om 11.30 uur) gepland zijn. Het is immers niet de bedoeling dat de Eerste heilige Communieviering op zondag 10 februari 2019 de éérste en tegelijkertijd laatste viering in de kerk is. Tijdens deze Familievieringen lezen en collecteren kinderen/tieners, jongeren en ouders (wie wil) zelf. De Kerk is het grote gezin van God, alle gedoopte mensen zijn de Kerkfamilie. Een Kerkfamilie viert regelmatig samen, spreekt elkaar, en ook ontmoeting is essentieel voor het groeien van contact – met God en met elkaar.

Opgave graag vóór 1 oktober 2018 via de website: http://www.dionysiusparochie.nl/communie/
of bij: Pastoor Frank Domen 06 – 26 30 66 36 – pastoorfrank@dionysiusparochie.nl

De eerste ouderavond is op maandag 8 oktober 2018 om 19.45 uur.
De eerste bijeenkomst voor de kinderen is op dinsdag 9 oktober.
Alle data van de bijeenkomsten vinden jullie ook op deze website.

Met vriendelijke groeten.

Werkgroep Eerste heilige Communie
Andrea Knijn
Pastoor Frank Domen
Wiljan Domen (administratie)

augustus/september 2018

willen jullie één of meerdere kinderen opgeven
voor de communievoorbereiding in het schooljaar 2018-2019,
dan kunnen jullie onderstaand formulier invullen en op “verzenden” klikken

INVULFORMULIER