Zaterdag 8 augustus – de heilige Dominicus – voor kinderen

Zaterdag 8 augustus – de heilige Dominicus – voor kinderen

Dominicus stamt uit een heilige familie. Zijn moeder is heilig verklaard en zijn broer is zalig verklaard. Waar komt deze Dominicus vandaan? Hij wordt geboren in 1170 en groeit op in het kasteel van zijn ouders dat in Spanje ligt.

Dominicus is nog maar een kleine jongen, wanneer hij naar heeroom wordt gestuurd om Latijn te leren. Later zal hij aan de universiteit gaan studeren. Na zijn priesterwijding gaat Dominicus les geven. Tegelijk wordt hij kanunnik van het kapittel van de kathedraal van Osma. Later wordt hij prior (overste) van dit kapittel. Nu moet je niet denken, dat hij zich een voorname heer voelt. Daar hebben we een mooi voorbeeld van. Op een kwade dag breekt er een hongersnood uit. Wat doet Dominicus? Hij verkoopt al zijn boeken. Zo kan hij geld geven aan de mensen die honger hebben.

Samen met de bisschop, die Diego heet, gaat Dominicus op reis naar Denemarken. Ze doen dat in opdracht van de koning van Spanje. Wanneer ze weer naar huis gaan, komen ze door het zuidelijk deel van Frankrijk. Daar zien ze hoe deftige priesters, die daar namens de paus preken, net naar huis willen gaan. Wat is er aan de hand? In het zuiden van Frankrijk zijn mensen die een ander geloof verkondigen dan de Kerk. Toch noemen ze zichzelf christenen. De paus heeft nu beroemde predikanten gestuurd om deze mensen weer te helpen om goed te geloven. Maar dat valt tegen. De geleerde en beroemde priesters worden bespot en uitgelachen. Daarom willen ze hun werk maar opgeven. Juist op dat moment komen bisschop Diego en Dominicus in de buurt. Zij zullen het werk voortzetten. Maar eerst zullen ze God om hulp vragen. Daarom gaan ze vasten en heel hard bidden. En dan gaan ze aan het werk. Overal in de steden gaan Dominicus en de bisschop preken. Maar dat zal niet meevallen. Want de mensen willen niets van hen weten. Soms worden ze uitgelachen, soms dreigen de mensen zelfs.

Dan doen de twee heilige mannen iets heel belangrijks. Ze weten, dat ze alleen maar goed kunnen werken, wanneer mensen veel voor hen bidden. Daarom stichten ze in de buurt van Toulouse een zusterklooster. Dit klooster zal het begin worden van de Orde van de Dominicanessen. Je kunt al aan de naam horen, wie deze Orde heeft gesticht.

Natuurlijk helpt het bidden van de zusters. Maar er is teveel werk. Daarom gaat bisschop Diego naar Spanje om meer helpers te vragen. Van deze reis komt hij niet meer terug, want de bisschop sterft. Dominicus blijft echter doorwerken. Om nog meer boete te doen, gaat hij op blote voeten door de streek. Veel mensen blijven om hem spotten. Maar er zijn ook mensen die begrijpen, hoe belangrijk het werk van Dominicus is. Ze vragen hem, of hij hun bisschop wil worden. In verschillende steden wil men Dominicus als hun bisschop hebben. In het jaar 1215 is Dominicus met een groepje helpers bij elkaar. Ze besluiten om als kloosterling te gaan leven. Ze zullen leven volgens de regel van de heilige Augustinus. Een jaar later keurt de paus deze plannen goed en zo is de beroemde Orde ontstaan van de Predikheren. Een andere naam voor deze Orde is: de Dominicanen. Ze zullen vooral in het bisdom Toulouse werken. Maar al gauw zwerven de paters uit. Er komen huizen van de Predikheren in Parijs, in Madrid, in Bologna. In deze laatste stad, die in Italië ligt, is Dominicus gestorven. Vlak voor zijn dood heeft hij tegen zijn medebroeders gezegd: “Ik zal na mijn dood van groter nut voor jullie zijn dan tijdens mijn leven”. Daarmee belooft hij dus, ook na zijn dood voor de Orde te blijven zorgen. Dominicus wordt begraven in Bologna in de kerk die naar hem genoemd wordt. Al een paar jaar later, in 1234 wordt hij heilig verklaard.

Soms zie je wel eens een afbeelding van Dominicus die van Maria de rozenkrans krijgt. Dat is een vergissing. Een pater meende dat de stichter van de Dominicanen de rozenkrans van Maria heeft gekregen, maar dat was een andere Dominicus. Toch hebben de paters Dominicanen er veel voor gedaan, dat de mensen de rozenkrans bidden. En al eeuwen helpen deze paters de mensen ook, steeds goed in God te blijven geloven. Zo helpt Dominicus ons ook, dat we altijd van God blijven houden en in Hem geloven.

We vieren het feest van Dominicus op 8 augustus.

Vader in de hemel, U hebt de heilige Dominicus een goede leraar voor de mensen gemaakt. Geef ook nu aan de Kerk goede leraren, zodat de mensen in U blijven geloven en zo gelukkig worden. Amen.