Ter voorbereiding van 04-02-2022, vrijdag in de 4e week door het jaar

Ter voorbereiding van 04-02-2022, vrijdag in de 4e week door het jaar

Uit een homilie van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel († 407), over het boek Genesis

Goedheid en zachtmoedigheid overwinnen de haat

De hoogste deugd bestaat hierin dat wij niet alleen de mensen liefhebben die ons vriendelijk gezind zijn, en hen op alle manieren behulpzaam zijn, maar dat wij ook de mensen die ons leed bezorgen, door een voortdurend hulpbetoon proberen tot onze vrienden te maken. Er is niets overweldigender dan goedheid. Een geweldige brand wordt door een waterstraal geblust. Zo blust een vriendelijk woord een brandende toorn. We hebben dan een dubbel voordeel: wij tonen onze goedheid en tegelijk kalmeren wij de toorn van een medemens en bevrijden zijn geest uit de verwarring. Men kan niet blussen met vuur. Dat is in tegenspraak met de natuur. Zo zal het ook nooit lukken de ene uitbarsting van woede met een andere te bedaren.

Wat voor het vuur het water is, dat is voor de toorn de goedheid en de zachtmoedigheid. Daarom zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan?’ (Mt. 5, 46). Om de lichtzinnigen krachtiger aan te sporen en te waarschuwen voegt Hij eraan toe: ‘Doen de tollenaars niet hetzelfde?’ Omdat ik echter zou willen dat gij hoger staat dan zij, en wel met een groter ideaal, prijs Ik u als gij ook uw vijanden bemint. De aartsvader Jakob handelde zo uit eigen beweging, voordat de leer van Christus door anderen was aanvaard. Door zijn uitzonderlijke goedheid overwon hij eerst Laban en dan zijn broer. Want al mocht hij vertrouwen op de hulp van boven, hij deed toch eerst wat in zijn vermogen lag.

Laten wij ons dan inzetten om onze bijdrage te verlenen en laten wij de hulp van boven nastreven, opdat door onze inspanning en door de liefde van God iedere dag onze goede daden toenemen en wij van de hemelse genade genieten.

Moge dit ons allen gegeven worden door de genade en de mensenliefde van onze Heer Jezus Christus. Aan Hem zij te zamen met de Vader en de heilige Geest roem, kracht en eer, nu en altijd en in eeuwigheid.