Overweging ter voorbereiding van 12-08-2022, vrijdag in de 19e week door het jaar

Overweging ter voorbereiding van 12-08-2022, vrijdag in de 19e week door het jaar

Uit de verhandeling ‘Het rijk van Jezus’ van de heilige priester Johannes Eudes († 1680)

Het mysterie van Christus in ons en in de kerk

Wij moeten de stadia van het leven en de mysteries van Christus voortzetten en in onszelf vervullen. Wij moeten dikwijls tot Hem bidden dat Hij die mysteries in ons en in heel zijn kerk voltooit en tot vervulling brengt.

Want de mysteries van Jezus zijn nog niet geheel voltooid en vervuld. Ofschoon ze dat wel zijn in de persoon van Jezus zelf, is dat niet het geval bij ons die zijn ledematen zijn, noch in de kerk die zijn mystiek lichaam is. Want Gods Zoon heeft het voornemen, zijn mysteries aan ons mee te delen, ze in ons en in heel zijn kerk op een of andere wijze te ontwikkelen en voort te zetten, zowel door zijn vele genaden die Hij ons wil schenken, alsook door de vruchten die Hij door deze mysteries in ons wil bewerken. Op die wijze wil Hij zijn mysteries in ons tot voltooiing brengen.

Daarom zegt de heilige Paulus dat Christus zijn volheid bereikt in zijn kerk en dat wij allen bijdragen tot zijn opbouw en tot de gehele omvang van zijn volheid (vgl. Ef. 4, 13). In zijn mystieke lichaam bezit Hij die omvang, maar pas op de dag van het oordeel bereikt deze zijn volheid. Maar elders zegt dezelfde apostel dat hij aanvult ‘in zijn lichaam wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus’ (Kol. 1, 24).

Aldus besloot de Zoon Gods alle stadia uit zijn leven en al zijn mysteries in ons tot voltooiing te brengen. In ons wil Hij het mysterie voltooien van zijn menswording, zijn geboorte en van zijn verborgen leven, wanneer Hij zich in ons vormt en in onze zielen herboren wordt door de heilige sacramenten van het doopsel en de goddelijke eucharistie. Zo bewerkt Hij dat wij een geestelijk en inwendig leven leiden, dat met Hem verborgen is in God.

Maar het mysterie van zijn lijden, van zijn dood en verrijzenis wil Hij in ons tot voltooiing brengen, doordat Hij ons met Hem en in Hem laat lijden, sterven en verrijzen. In ons wil Hij de staat van het glorievol en onsterfelijk leven tot vervulling laten komen, door te bewerken dat wij met Hem en in Hem het glorievol en eeuwig leven leiden in de hemel. Zo wil Hij ook de overige gesteltenissen en mysteries van zijn leven in ons en in zijn kerk tot vervulling brengen, doordat Hij deze aan ons wil meedelen en ons er deelachtig aan maken en in ons wil voortzetten en verspreiden.

Zo zullen de mysteries van Christus niet geheel vervuld zijn tot aan het einde van de tijd die Hijzelf heeft vastgesteld voor hun voltooiing in ons en in de kerk, namelijk tot aan het einde van de wereld.