Overweging in de tehuizen op 14/15-05-2021, 7e zondag van Pasen, Johan Gierlings

Overweging in de tehuizen op 14/15-05-2021, 7e zondag van Pasen, Johan Gierlings

Op welke apostel lijkt u?

Openingswoord

Weet u wat ‘ijken’ is? En dan heb ik het niet over een boom. Als chemicus heb ik in een laboratorium metingen mogen doen. En voordat we konden meten moest ik een apparaat altijd ‘ijken’. Dat wil zeggen je doet een proefmeting waarbij je de hoogste en de laagste waarden gaat meten, en nog wat waarden er tussenin zo werd het apparaat ingesteld, zodat de volgende metingen goed op de juiste waarde werden geschat. De hoogste maar ook de laagste waarde waren hierin van belang. In het evangelie gaat het vandaag ook over ‘ijken’ het gaat over de hoogste waarde en de laagste waarde. Het gaat over Judas en Johannes. Judas Iskariot de laagste onder de apostelen, een verrader en Johannes de hoogste waarde onder de apostelen de apostel die Jezus liefhad. En daar tussen in een heel groepje mannen en vrouwen die tussen die uitersten allemaal hun eigen waarde hebben en een plek binnen die uitersten innemen. We kunnen ook ons eigen leven ‘ijken’ aan de apostelen. En dan eens meten waar sta ik nu in relatie tot Jezus en mijn medemens maar ook tot mezelf, heb ik vrede met mezelf? Ik wil met u eens nadenken waar op de schaal staat u?

Overweging

‘IJken’ aan de apostelen en leerlingen. Op wie lijkt u het meest? Misschien bent u als Petrus impulsief, of ongelovig als Thomas, of zonder bedrog als Natanaël, of een ‘ijveraar’ zoals Simon de Zeloot, misschien bent u iemand met een opvliegend karakter zoals Jakobus, die zoon van de donder genoemd werd. We kennen ook nog Levi de Tollenaar, misschien was u een klein mens die door mensen geminacht werd. Of een Martha die altijd bezig is, kan ook zijn dat u meer beschouwend bent als Maria.

Denk u eens na op wie lijkt u het meest. Vandaag hoorden we in de tweede lezing ook een apostel. We gaan het hebben over de favoriete apostel van Jezus: Johannes.

In de tweede lezing haalt hij in zijn brief twee punten naar voren. We mogen ons aan hem gaan ‘ijken’ vandaag.  Wat heb je nodig om te ‘scoren’ bij Jezus. Of anders gezegd hoe kunnen wij ons verbeteren zodat we op de ‘meetladder naar Heiligheid’ een treedje hoger gaan?

Eerste punt: Johannes heeft het over de liefde. Hij schrijft:

‘als God ons zozeer heeft liefgehad,

moeten ook wij elkander liefhebben.

Nooit heeft iemand God gezien,

maar als wij elkaar liefhebben,

woont God in ons’

Dus onze waarde op de meetladder wordt bepaald door hoeveel wij liefhebben. En God kunnen we niet zien, maar we kunnen wel elkaar zien en als we de mensen die we zien liefhebben, dan woont God in ons. Dus hoe kunnen we God ontmoeten?: door de ander die we zien lief te hebben.

Het tweede punt: De apostel zegt nog iets in zijn brief:

‘Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is,

woont God in hem

en woont hij in God.’

Dus er zijn twee criteria waardoor we kunnen weten dat God in ons woont: als we de Mens die we zien liefhebben, en als we erkennen dat Jezus de Zoon van God is. Beide zijn belangrijk. Het ene is de horizontale balk: onze medemensen, naast ons. En kijk maar eens links en rechts van u daar zit die medemens. En het tweede criterium is de verticale balk. Kijk maar eens naar het Kruis daar zien we God die we herkennen in Jezus Christus. Die onder ons aanwezig is in de gedaante van brood, de hostie. Aan het Kruis verbond Jezus Christus de horizontale balk en de verticale balk met elkaar. Als Mens had hij mensen lief en hij liep op aarde rond en ontmoette hij God in de mensen, hiermee leefde hij het eerste criterium voor. daarnaast is Hij de Zoon van God en vervulde Hij zijn roeping door te sterven aan het Kruis.  Hierdoor werd voor ons het tweede criterium mogelijk: door te geloven in Hem kan God in ons wonen. Liefhebben en geloven zijn de twee componenten waardoor wij mogen weten dat God in ons woont.

Dan gaan we als laatste, weer even naar de apostelen, heeft u al nagedacht in wie u zich herkent? Heeft u zich al ‘geijkt’ aan Jezus? Als wij geloven in Jezus als de Zoon van God woont God ook in ons. Maar hoe kunnen we die God dan liefhebben

Als Voorbeeld wil ik een moderne ‘apostel’ noemen moeder Theresa van Calcutta: in de arme, ontheemde zieke lepralijder zag zij Jezus en zij verzorgde ze,  waste ze de voeten en kuste hun handen, mensen die wij vinden stinken, die werden door moeder Theresa verzorgd. En daarmee had ze God lief, maar ook overal waar ze kwam getuigde ze van deze God en hield vast aan de rooms-katholieke leer ook als haar dat kritische stukken in de krant opleverden. Ze droeg die vervolging moedig. Zo verbond zij het liefhebben en geloven met elkaar. En door dat leven werd ze steeds inniger verbonden met God waardoor uiteindelijk de Kerk haar Heilig verklaard heeft. Iemand zei eens: ‘wat u doet zou ik voor geen miljoen willen doen’, het antwoord was: ‘voor een miljoen zou ik het ook niet doen maar voor Jezus doe ik het gratis’ Zij stond op de meetlat van God meer aan de kant van de apostel Johannes dan menig ander. Dat is een voorbeeld hoe we God kunnen liefhebben.

Het voorbeeld van moeder Theresa is voor ons misschien wat te hoog gegrepen ook voor mij. Als ik dat hoor denk ik ‘dat lukt mij nooit’ Maar denk u eens na op welke apostel lijkt u het meest, of door wie voelt u zich het meeste aangesproken? Bid dan komende week eens tot die apostel of die voorspreker wil zijn om nog meer voor Gods liefde en geloof open te staan. Amen.