Preekje op 12-08-2020, woensdag in de 19e week door het jaar 2

Preekje op 12-08-2020, woensdag in de 19e week door het jaar 2

Beste medegelovigen, hier in de kerk aanwezig en ook de mensen die thuis, via livestream meevieren, allemaal van harte welkom.

Er zijn veel mensen, die geregeld een of ander groot sportevenement bezoeken. Nu, in deze coronatijd, is dat natuurlijk even wat minder. Maar in normale tijden speelt sport in hun leven een heel grote rol.

Zij gaan naar het stadion en gaan helemaal op in de menigte. Zij volgen hun team het hele seizoen door en ze zijn helemaal door het dolle heen als hun team de finale haalt. En als er tijdens die wedstrijd ook nog eens punten worden gescoord, gaan ze helemaal uit hun dak.

De fans voelen onderling een heel sterke band. Zij weten dat zij deel uitmaken van iets dat groter is dan zijzelf.

Iets dergelijks, maar eigenlijk nog veel en veel sterker, geldt voor ons, biddende mensen.

Jezus Christus zegt vandaag in het evangelie, dat waar twee gelovigen eensgezind iets vragen – het moge zijn wat het wil – dan zullen zij het verkrijgen van de Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in Jezus’ Naam, daar is Hij in hun midden.

Als wij samen bidden, dan is Jezus Christus met ons verbonden, ja, Hij is zelfs in ons. Hij woont en leeft en werkt en bidt in ons. Zo zijn wij met Hem en met elkaar in de sterkst mogelijke mate verbonden. Dat is wat wij in de Katholieke Kerk noemen de gemeenschap van de heiligen.

Deze heilige gemeenschap beperkt zich zelfs niet tot de mensen, die nu op aarde leven. Het betreft ook de eenheid met de mensen, die ons zijn voorgegaan en die nu bij God in de hemel zijn of die nog in het vagevuur verblijven. Hoeveel stadions zouden wij met al die mensen kunnen vullen!

Ons leven in en met Christus is nooit een solo-actie. Altijd zijn wij verbonden, verenigd met Jezus Christus en met alle andere gelovigen door de eeuwen heen. Dus als wij bidden, vergeten wij dan nooit dat wij in goed gezelschap verkeren.

Iedere keer, dat wij voor Gods aanschijn treden en onze noden en wensen of die van anderen bij Hem aanbevelen, bemiddelt Jezus Christus tussen ons en de hemelse Vader. Maria en Jozef en alle heiligen bidden met ons mee. Dat is ook nu het geval of wij nu hier de heilige Mis meevieren of dat wij thuis aan de buis de Mis volgen … wij zijn met Hem en met elkaar verbonden.

Denken wij aan de mensen, die juichen voor hun thuisploeg. Hoe zal het zijn om later in de hemel tussen al die miljarden engelen en heiligen Gods lof te bezingen!?. Dat is wat er nu al op dit moment in de hemel gebeurt.

Sluiten wij ons aan bij die grote menigte. Loven en prijzen en danken wij God. En vragen wij Hem om nieuwe zegeningen.