Preekje op 05-01-2021, dinsdag na Openbaring des Heren

Preekje op 05-01-2021, dinsdag na Openbaring des Heren

Openingswoord

Mensen, die weinig tot niets van computers afweten, weten misschien ook niet wie Bill Gates is. Zoals er van alles nodig is om een auto te kunnen besturen, zo is er ook een systeem nodig om een computer te kunnen laten werken, een besturingssysteem. Een zeer belangrijke man in een van de bestaande besturingssystemen, Windows, is Bill Gates, een schatrijk man. Ik geloof dat hij meer dan 50 miljard dollar bezit.

Tegenwoordig zijn er heel veel verschillende supermoderne telefoons. Zij kunnen werkelijk van alles. Je kunt er zelfs mee bellen. Wie niet zo veel afweet van al die smartphones, weet misschien ook niet wie Steve Jobs is, of was. Hij was de grote topman van het merk Apple.

Zo geldt ook het volgende: wie niet zo veel of zelfs niets van de liefde afweet, weet waarschijnlijk ook niet wie God is, heeft nooit een bijzondere godservaring gehad of is door omstandigheden weer helemaal van de rechte weg afgedwaald. Want zoals de namen Bill Gates en Steve Jobs onlosmakelijk verbonden zijn met computers en smartphones, zo is God onlosmakelijk verbonden met de liefde. Hij is niet de uitvinder ervan, maar nog sterker: Hij ís de liefde, zijn diepste wezen is een en al liefde. Zijn naam zou ‘Liefde’ kunnen zijn.

Wie een ander werkelijk liefheeft, dat wil zeggen, dat hij bereid is zichzelf weg te cijferen omwille van die ander, die staat – bewust of onbewust – open voor God. God kan door hem heen werken. Hij is een instrument in de handen van God.

Zoals er op een gegeven moment een iemand is, die de computer heeft uitgevonden en de telefoon, zo was er ook een eerste Iemand, die liefhad. Johannes zegt in zijn eerste brief, dat niet wij God hebben liefgehad, het initiatief lag niet bij ons, maar God heeft ons liefgehad. En die liefde heeft Hij laten blijken, allereerst door de mooie schepping, maar nog veel meer door ons zijn Zoon te zenden. Die heeft door het offer van zijn leven onze zonden uitgewist.

Dat is eigenlijk heel opmerkelijk. Als iemand ernstig ziek is, moet die zieke worden geopereerd, niet iemand anders. Als iemand niet met geld kan omgaan, moet die persoon leren hoe hij met zijn portemonnee moet omgaan. Maar als wij zondaars zijn is het Gods Zoon, die geofferd wordt. Terwijl natuurlijk eigenlijk wij geofferd zouden moeten worden. Het is de omgekeerde wereld. Hij werd arm, opdat wij rijk zouden kunnen worden. Hij daalde neer, opdat wij zouden kunnen opstijgen. Hij nam de schuld op zich, opdat wij vrijgesproken zouden kunnen worden. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat Hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Wij zijn de vrienden van de Heer. Danken wij Hem voor zo veel liefde. Vragen wij Hem, dat wij meer en meer mogen inzien en de middelen mogen krijgen om ook op onze beurt vrienden te kunnen zijn voor anderen, onszelf te kunnen prijsgeven omwille van die anderen.