Apostolische Exhortatie “Laudate Deum” van de heilige vader Paus Franciscus aan alle mensen van goede wil over de klimaatcrisis

Apostolische Exhortatie “Laudate Deum” van de heilige vader Paus Franciscus aan alle mensen van goede wil over de klimaatcrisis

1. “Prijst God om al zijn schepselen”. Dit is de uitnodiging geweest die de heilige Franciscus van Assisi met zijn leven, zijn liederen, zijn daden heeft gedaan. Hij aanvaardde daarmee de uitnodiging van de Bijbelse psalmen. en wilde opnieuw de gevoeligheid van Jezus voor de schepselen van zijn Vader laten zien: “Kijkt naar de leliën in het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen. Toch zeg Ik u: Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen” (Mat. 6, 28-29). “Kan men niet vijf mussen kopen voor vijf stuivers? Toch vergeet God niet een van hen” (Luc. 12, 6). Hoe kan men deze tederheid van Jezus voor allen die ons op onze weg begeleiden, niet bewonderen?

2. Er zijn intussen acht jaar voorbijgegaan sinds de publicatie van de encycliek Laudato si’, toen ik met u allen, broeders en zusters van onze lijdende planeet, mijn bange zorgen over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis heb willen delen. Maar met het verstrijken van de tijd realiseer ik mij dat wij niet genoeg reageren, aangezien de wereld die ons ontvangt, uit elkaar aan het vallen is en misschien een breekpunt nadert. Behalve deze mogelijkheid zal het effect van de klimaatverandering ongetwijfeld het leven van veel mensen en families steeds meer schaden. Wij zullen de gevolgen ervan in termen van gezondheid, werk, toegang tot de hulpbronnen, woningen, gedwongen migraties en op andere terreinen voelen.

Klik hier om verder te lezen