Unbound – cursus

Unbound – cursus

CURSUS ‘VRIJHEID IN CHRISTUS’

 JANUARI-APRIL 2022

Ieder mens heeft een verlangen naar ‘vrijheid’. God heeft ons geschapen om vrij te zijn en vrij te antwoorden op zijn liefde.

Ten diepste kan alleen Jezus Christus ons werkelijk vrijmaken, zo lezen we in het evangelie van Johannes: ‘Als de Zoon u vrijmaakt, zult gij werkelijk vrij zijn’ (Joh 8,36).

De geschiedenis van ieder persoonlijk maakt deel uit van de geschiedenis die God door hem of haar schrijft. Er kunnen echter obstakels zijn die verhinderen om in vrijheid het kind-van- God-zijn te leven.

Het boek ‘Unbound’ van Neal Lozano wil ons stapsgewijs helpen vrij te worden.

In januari wordt opnieuw ‘Vrijheid in Christus’ aangeboden. De cursus bestaat uit 5 online bijeenkomsten en één fysieke bijeenkomst. Er wordt een inleiding gegeven waarna er in kleine groepen verder gepraat worden over het thema.

DATA

Sessie 1          wo. 12 jan       Bevrijding is een goed woord
Sessie 2          wo. 26 jan       Inkeer en geloof
Sessie 3          wo.  9 feb        Vrijheid in Christus
Sessie 4          za. 19 feb.       Verwerpen en gezag (ochtend)
Sessie 5                                   De kracht van het vergeven (middag)
Sessie 6          wo. 23 feb       Bevrijd blijven
Sessie 7          wo.  9 mrt        De zegen van de Vader

VOOR WIE

De cursus is bedoeld voor mensen die een bewuste keuze voor Jezus willen maken.

Om het beste uit de cursus te halen biedt het werkboek naast samenvattingen van de inleidingen en vragen voor de kleine groepen, persoonlijke overwegingen met vragen die je helpen in je groei naar het vrij worden in Christus.

TIJD EN PLAATS

De online bijeenkomsten zijn op woensdag van 20.00 tot 21.30 uur.

De dagbijeenkomst is op zaterdag 19 februari in Nijmegen. Meer details volgen t.z.t.

KOSTEN

De hele cursus kost € 60, dit is inclusief het werkboek en exclusief verzendkosten.

Het boek Unbound is mogelijk in december in het Nederlands beschikbaar. De kosten van het boek moeten nog bepaald worden.

INFO EN AANMELDING

Aanmelden kan via: secretariaat@unboundnederland.nl

De organisatie is in handen van het team Unbound o.l.v. Juan van Eijk, pr.

Zie ook onze website:  https://unboundnederland.nl/                                               (Nov. 2021)