Preekje op 01-12-2020, dinsdag in de 1e week van de Advent

Preekje op 01-12-2020, dinsdag in de 1e week van de Advent

Stellen wij ons even voor, dat er twee mensen voor ons staan. De ene is een volwassene met een goede opleiding, vol zelfvertrouwen en misschien zelfs wat zelfvoldaan. De ander is een kind op die heerlijke leeftijd waarop het elk woord van ons in zich opzuigt, zoals een spons water opzuigt. Wie van de twee zouden wij het liefste onderwijzen?

Dit is het soort tegenstelling, dat Jezus maakte, toen Hij beschreef welke toestand van ons hart het meeste helpt wanneer wij in gebed tot Hem komen. In wezen zei Hij, dat onze hemelse Vader er dol op is mensen te onderwijzen, die kinderlijk eenvoudig en nederig zijn. Hij zei zelfs, dat God soms zo ver kan gaan, dat Hij zich voor wijze en verstandige mensen verbergt!

Betekent dit, dat God graag verstoppertje speelt met intelligente, goed opgeleide mensen? Betekent het, dat Hij niet van machtige mensen houdt? Natuurlijk niet! Uit liefde voor ons heeft God ons de gave van het verstand geschonken. Als wij gaan bidden of de heilige Geest om leiding vragen, is onze belangrijkste eigenschap echter een nederig hart, en niet verstand of kracht.

Laten wij Jezus gedurende deze advent toestaan onze opvattingen, over wat ons waardig maakt om tot Hem te komen, ter discussie te stellen. Misschien denken wij, dat wij de heilige Schrift niet kunnen begrijpen zonder veel theologie te hebben gestudeerd. Misschien voelen wij ons ontmoedigd als wij bidden, omdat wij moeite hebben onze aandacht erbij te houden. Of misschien kwam de gedachte, de bekoring, in ons op, dat wij het verhaal van vandaag al eens eerder hebben gehoord en er niets nieuws uit kunnen halen. Misschien kennen wij mensen, die al tientallen jaren naar de Kerk gaan en denken zij, dat er voor hen niets nieuws meer bij is.

De heilige Geest wil ons dan een kinderlijk hart geven, eenvoudig en nederig, een hart, dat vol vertrouwen bij Hem komt, dat erkent, dat wij het niet allemaal weten en dat vertrouwt op Jezus’ wens om ons te onderwijzen. Met die instelling kan Hij vrijuit in ons werken en ons onderwijzen, ons levensadem geven en ons vernieuwen. Dan zullen wij, net als de leerlingen van Jezus, dingen gaan zien, die profeten en koningen graag wilden zien!

Moge Jezus ons helpen in te zien wat nederigheid inhoudt. Mogen wij zo zijn, dat wij de werking van de heilige Geest niet verhinderen, opdat God ons kan helpen.