Preekje op 01-02-2021, maandag in week 4 door het jaar 1

Preekje op 01-02-2021, maandag in week 4 door het jaar 1

Openingswoord

Broeders en zusters, in de eerste lezing van vandaag worden de namen van een aantal helden uit het Oude Testament opgesomd.

David bijvoorbeeld, hij was gewoon een herdersjongen met een aantal stenen. Toch heeft hij de reus Goliath, die een serieuze bedreiging vormde voor de veiligheid van Israël, verslagen. Of Gideon, een boer, die in zeer ongunstige omstandigheden leefde, alle kansen waren tegen hem, maar hij heeft wel samen met zijn 300 mannen een enorm leger van de Midjanieten verslagen.

Hoe dat mogelijk was? David en Gideon hadden God aan hun kant staan.

Deze mannen waren helden, niet vanwege hun natuurlijke talenten, maar omdat zij God de gelegenheid gaven, ondanks hun tekortkomingen, door hen heen voor het volk Israël te werken. De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt het zo: “Hun zwakheid werd kracht.”

Misschien dat wij van onszelf denken: ik zal nooit een held worden. God zou mij nooit kiezen voor zo’n belangrijke missie. Maar, lieve mensen, God heeft ons al gekozen en wel voor de belangrijkste missie aller tijden: om Hem en zijn volk lief te hebben en te dienen.

Natuurlijk, wij zijn niet geroepen om net als David reuzen te doden – dan denk ik: gelukkig maar – maar toch is ook ons leven elke dag opnieuw een strijd met de kwade machten, een gevecht met alle verleidingen, die wij in deze wereld tegengekomen. Er is de strijd om tegenover bepaalde mensen geduldig te blijven. Er is het gevecht met een onrealistische eis om een of ander werk voor een bepaalde datum klaar te hebben, en dat zonder boos of prikkelbaar te worden.

Er zijn van die dagen, dat wij uiteindelijk even zitten of al in bed liggen met het gevoel dat wij min of meer gecrasht zijn.

Broeders en zusters, God wil ons er vandaag aan herinneren, dat lang niet alles op onze schouders alleen ligt. Net als de heiligen en de helden van ons geloof deden, wil Hij dat wij vertrouwen op zijn kracht en macht. Hij weet, dat wij uit onszelf klein en zwak zijn. Maar als wij ertoe besluiten op Hem te steunen, geeft Hij ons de genade om elke uitdaging aan te kunnen.

Laten wij in het heetst van de strijd dus niet vergeten om te bidden: kom heilige Geest, help mij! Maar laten wij van tevoren ook voorbereid zijn op die dagelijkse gevechten door elke ochtend een paar minuten met Jezus Christus door te brengen, zoals nu hier, rondom zijn altaar, om al onze werken aan Hem op te dragen en om Hem om zijn bijstand te vragen.

God roept ons inderdaad om een heldhaftig leven te leiden, in welke vorm dan ook. En al twijfelen wij weleens aan onszelf, laten wij niet aan God twijfelen. Onze kleinheid en zwakheid is voor God allesbehalve een onoverkomelijke barrière.