Uitleg van de heilige Mis (1)

Uitleg van de heilige Mis (1)

De schuldbelijdenis

De heilige Mis is een feest, want een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Kennen wij één iemand die nooit teleurstelt? Altijd tijd heeft, vergevingsgezind is, bereikbaar met een echt luisterend oor? De meeste wijze raad én draagkracht geeft bij alle mogelijke problemen? Kennen wij één iemand die zijn leven voor ons zou geven? Ja … het is de Heer! Zijn en onze Vader, die in de hemel is, wil graag zíjn Zoon in ons herkennen. Dat bewerkt het Sacrament van de Doop: we worden ‘herboren’ naar zijn beeld en gelijkenis. God schept zijn beeld in de mens, maar … aan de gelijkenis met Jezus moet de mens zelf (dagelijks) werken. Dat is geen kleine, wel een grootse opgave. Hoe dan werken aan méér gelijkenis? Elk evangelie geeft de nodige tips! Vandaag bijvoorbeeld: barmhartig zijn, niet (ver)oordelen, geen kwaadspreken maar vrijspreken, en géven … in de ruimste zin van de betekenis. Jezus preekt zoals Hij ís en geeft eeuwig-leven-lessen. Het is de Bedoeling, dat zoals Jezus ís elke mens wordt! Omdat een en ander natuurlijk 🙂 vaker niet lukt, het is geen gemakkelijke maar wel mooie weg, wordt aan het begin van elke heilige Mis een schuldbelijdenis gebeden. Tijdens de schuldbelijdenis heel bewust denken aan kleinere dingen, die niet goed zijn gegaan en dan stilletjes zeggen: “Sorry, jammer, zonde, Heer”. En we geloven, dat Heer die altijd barmhartig is, ons helpt moedig dóór te gaan. Ja, de ‘Navolging van Christus’ is vaker: struikelend achter Jezus aangaan.