Preekje op 03-06-2021, donderdag in week 9 door het jaar 1

Preekje op 03-06-2021, donderdag in week 9 door het jaar 1

Openingswoord

Er zijn geleerden, die ons vertellen, dat de Joodse Wet van Mozes maar liefst 613 verschillende geboden bevat. Het is dus geen wonder, dat de Schriftgeleerde in het evangelie van vandaag aan Jezus vraagt welk van al die geboden het belangrijkste is. Er zijn Joodse leiders, die plannen smeden om Jezus Christus figuurlijk en liefst ook letterlijk te vangen, maar deze man lijkt oprecht, vroom en trouw, iemand die probeerde te begrijpen hoe hij God het beste kan eren.

Jezus antwoordt de man door uit het boek Deuteronomium te citeren: “Het eerste is: Hoor, Israël! De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heel uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht” (Deut. 6, 4-5). Als Jezus zegt dat dit het eerste gebod is, betekent dit, dat het alle andere geboden omvat. Hij redeneert die andere niet weg, integendeel, dit eerste gebod is de bron voor de andere. Het gebod om de Heer lief te hebben met alles wat wij zijn is bepalend voor elke situatie en elke keuze. Alles wat wij doen vloeit hieruit voort.

Ongevraagd geeft Jezus ook het tweede gebod: “Gij zult uw naaste beminnen als uzelf” (Leviticus 19:18; Marcus 12:31). Hij herinnert ons eraan, dat het liefhebben van God onlosmakelijk is verbonden met het liefhebben van onze naaste; zonder dat is onze liefde voor God onvolledig. Wij drukken onze liefde voor God concreet uit door onze naaste lief te hebben. Net als het eerste gebod is deze opdracht niet gering. Het omvat elke relatie – met de mensen van wie wij houden en met hen met wie wij meer moeite hebben.

Toen de Schriftgeleerde deze woorden hoorde, had hij zich kunnen afvragen: “Hoe kan iemand op deze wijze liefhebben!?” Hij had zelfs in de verleiding kunnen komen om weg te lopen, maar hij deed dat niet. Hij begreep, dat Jezus het hart van de Wet naar voren haalde: liefde voor God en de naaste vormen samen de ware aanbidding, de ware gehoorzaamheid. Hij zag, dat had God meer bevalt dan wat dan ook. Zijn hart brandde van liefde. En daarom zei Jezus hem: “Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods.”

Lieve mensen, ook wij staan niet ver af van het Koninkrijk Gods. Jezus is dicht bij ons. Hij heeft vandaag alle genade voor ons, die wij nodig hebben om God en de naaste lief te hebben. Hij zal al ons bidden en werken zegenen.

In de jaren 1885-1887 zijn in Oeganda vele christenen door koning Mwanga uit geloofshaat gedood; sommigen van hen hadden een functie aan het hof of behoorden tot het gevolg van de koning. De bekendsten zijn Carolus Lwanga en zijn 21 gezellen die onverschrokken trouw bleven aan het katholieke geloof en met het zwaard werden gedood of levend verbrand, omdat zij niet wilden toegeven aan de oneerbare verlangens van de koning.