Preekje op 30-10-2020, vrijdag in de 30e week door het jaar 2

Preekje op 30-10-2020, vrijdag in de 30e week door het jaar 2

Wij kennen allemaal nog wel het oude lied van The Beatles ‘All You Need Is Love’, ‘alles wat je nodig hebt is liefde’. Nou, dat lied zouden we misschien eens kunnen zingen voor de wetgeleerden en de Farizeeën in het evangelie van vandaag. Want de liefde is het hart van de wet, maar de wetgeleerden en de Farizeeën zingen liever het lied ‘Alles wat je nodig hebt is regels’. Natuurlijk is de wet nodig, zijn de geboden belangrijk. Zij zijn echter geen doel op zich, maar helpen ons om God en elkaar van harte lief te hebben.

Jezus Christus zet vandaag een man, die aan waterzucht leed, op de voorgrond. Naar aanleiding van de nood van deze man wil Jezus de mensen helpen inzien hoe alle wetten ten dienste staan van de twee grote geboden om te leven in liefde voor God en voor elkaar. De man met waterzucht was niet een of andere willekeurige persoon. Ook hij was een zoon van God, een broeder van ons. Jezus hield van hem en daarom genas Hij hem, dat was de wet: die man liefhebben, zijn hartenwens vervullen. Ook al was het sabbat, de zieke wilde dolgraag genezen worden, liever vandaag dan morgen.

Ons lijkt het duidelijk, dat het God niet zal ontstemmen als wij op de Dag des Heren een medemens in nood helpen. Maar het is altijd goed om het grotere plaatje niet uit het oog te verliezen. Mensen willen op een gegeven moment toch naar de kerk en dan kunnen zij gefrustreerd raken, omdat een van de kinderen maar niet wil opschieten. Ik zal uiteraard de laatste zijn om te ontkennen, dat het belangrijk is om naar de kerk te gaan, maar dat wil niet zeggen, dat wij onze innerlijke rust, onze kalmte, moeten verliezen. Het is goed en belangrijk om elke dag tijd te nemen voor het gebed, maar als een vriend in moeilijkheden verkeert en hij belt midden onder onze gebedstijd, zou God dan niet willen, dat wij naar die persoon luisteren?

Door met al die mensen rekening te houden kan het leven misschien een beetje rommelig worden. Het is ook niet makkelijk om rustig te blijven als niet al onze verwachtingen worden waargemaakt. Zo was het ook niet gemakkelijk voor de wetgeleerden en de Farizeeën, dat Jezus hun ideeën even flink door elkaar schudde. Het was voor hen echt een uitdaging om Jezus’ leer aan te nemen. Maar het waren geen domme mensen. Met een beetje goede wil zouden zij het kunnen begrijpen en het hart een plaats in de wet kunnen geven.

Jezus Christus wil, dat wij in ons dagelijkse leven de wet onderhouden, maar altijd in liefde. Als wij nederig zijn, leergierig en openstaan voor het ontvangen van nieuwe ideeën, zal Hij ook ons blijven begeleiden, zodat wij kunnen liefhebben, zoals Hij liefheeft.