Bisschoppen: ga stemmen, kies voor ‘het normaal van het Rijk Gods’

Bisschoppen: ga stemmen, kies voor ‘het normaal van het Rijk Gods’

De Nederlandse bisschoppen sporen katholieken aan om komende week te gaan stemmen en te kiezen voor politici die “het eigenlijke normaal, het normaal van het Rijk Gods” bevorderen.

In een vandaag gepubliceerde brief schrijven ze dat stemmen “niet alleen een recht en een voorrecht” is, “maar ook een belangrijke taak waardoor we politici laten weten in wat voor samenleving we willen leven”.

De coronapandemie legt volgens de bisschoppen menselijke tekortkomingen en onvermogen bloot. De ongelijkheid tussen mensen is meer zichtbaar dan ooit. Daarom, schrijven de bisschoppen, moeten we niet terugkeren naar het ‘oude normaal’ met onrechtvaardigheid, geweld en aantasting van de schepping.

In het licht van het Evangelie

Het zogenaamde ‘nieuwe normaal’ is voor de bisschoppen ook geen optie. “We hebben nu meer dan ooit de kans de samenleving nieuw leven in te blazen.” Daarbij moeten partijen beoordeeld worden “op hun inzet voor een samenleving waarin participatie, zorg, solidariteit en eerlijkheid beloond worden”.

“In het licht van een door het Evangelie gevormd geweten dienen wij kritisch te kijken naar hun ideeën over de wijze waarop ons land bestuurd zou moeten worden en de bestaande problemen zouden moeten worden opgelost.”

Het ‘eigenlijke normaal’

De bisschoppen willen naar het ‘eigenlijke normaal’, schrijven ze. Dit is volgens hen ‘het normaal van het Rijk Gods’. Ze citeren onder anderen paus Franciscus: “Het normaal waartoe we zijn geroepen is dat van het Rijk Gods, waar ‘blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden opstaan en aan armen de Blijde Boodschap wordt verkondigd’. En niemand doet alsof hij van niets weet door een andere kant op te kijken. Dat is wat we moeten doen om te veranderen.”

Concreet betekent dit dat de bisschoppen naar een samenleving willen “waarin subsidiariteit, solidariteit, oprechte zorg voor de minst bedeelden en een eerlijke en rechtvaardige verdeling van de welvaart de leidraad vormen voor het politieke handelen”.

Waardigheid van ieder mens

Een belangrijk aspect hierbij is de waardigheid van iedere mens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om respect voor de vrijheid van meningsuiting en de godsdienstvrijheid, maar primair ook “het respect voor de onaantastbaarheid
van het menselijk leven van de conceptie tot de natuurlijke dood, ongeacht in welke staat het zich bevindt. Het christelijk geloof in de waardigheid van het leven van iedere mens vereist het bevorderen en beschermen van een ‘cultuur van het leven’. Abortus, euthanasie, hulp bij zelfdoding en het opofferen van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek wijzen wij af”.

De echte ontmoeting

Een “open samenleving” maakt volgens de bisschoppen ook deel uit van het ‘eigenlijke normaal’. Ze halen hierbij de encycliek Fratelli Tutti van paus Franciscus aan. Hierin pleit de paus voor een echte ontmoeting tussen mensen die niemand uitsluit. Het gaat om de vrijheid voor iedereen om zich te ontplooien, maar ook de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zichzelf en de ander.

In dit kader komen de bisschoppen met zeer concrete politieke aandachtspunten als: ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers, toegankelijke schuldhulpverlening, adequate gezondheidszorg, hulp aan werkzoekenden, betaalbare woningen, ondersteuning van gezinnen en voldoende inkomen. Ook vragen de bisschoppen zich af of gezinnen die beneden de armoedegrens leven meer gesteund zouden moeten worden.

Mensen degraderen tot middel

Verder waarschuwen ze voor de degradatie van mensen tot “een puur middel” dat economische belangen dient, iets wat de paus doorgeschoten marktdenken noemt.

Ook moet er opgepast worden voor een afnemend solidariteitsgevoel als gevolg van de individualisering.

“De overtuiging dat we broeders en zusters zijn moet het spirituele hart van de politiek vormen”, stellen de bisschoppen. “Dat houdt in: elkaar aanvaarden, openheid naar anderen, aandacht voor kwetsbaren en ruimte voor verschillen. Het behoedt ons voor eigenbelang en brengt ons tot solidariteit en samenwerking.”

‘Politiek is een verheven roeping’

De bisschoppen eindigen met een woord van dank en gebed voor de politici. “Immers: ‘Politiek is een verheven roeping en een van de hoogste vormen van naastenliefde, aangezien politici het algemeen welzijn nastreven’”, zoals paus Franciscus schreef in Evangelii Gaudium. 

De hele brief is hier te lezen

Uit: Katholiek Nieuwsblad