Preekje op dinsdag 08-09-2020, het feest van Maria Geboorte

Preekje op dinsdag 08-09-2020, het feest van Maria Geboorte

Maria Geboorte

Eeuwen lang had God zijn volk beloofd een verlosser te sturen, iemand die een herder voor zijn kudde zou zijn en wiens grootheid zou reiken tot aan de uiteinden der aarde. Gedurende vele generaties wachtten talloos vele joden op hem, erop vertrouwend, dat God zijn beloften zal vervullen. Dat is waarom de geboorte van Maria zo’n gedenkwaardig moment is: het was een teken, dat de tijd van de vervulling was aangebroken.

De Kerk viert de geboorte van Maria sinds de 6e eeuw, niet alleen om haar te eren als de Moeder van God, maar ook om dit unieke moment in de heilsgeschiedenis aan te wijzen. De vaders van het Tweede Vaticaans Concilie hebben het zo gezegd: “Na een lange tijd van wachten zijn de tijden in haar vervuld, de verheven Dochter van Sion, en is het nieuwe reddingsplan begonnen”.

Het feest van vandaag vertelt ons, dat God altijd zijn beloften houdt. Maria en Jozef kenden deze waarheid. Het was eigenlijk een grote schok, dat de engel Gabriël de boodschap bracht, dat zij, Maria, een maagd, Gods eigen Zoon in haar schoot zou mogen dragen. Zij wist niet hoe dit zou gebeuren, maar zij geloofde in de boodschap. Toen Jozef in een droom vernam, dat het Kind ontvangen was van de heilige Geest, vertrouwde ook hij op Gods Woord en stelde een geloofsdaad door met Maria te trouwen. Geen van hen werd teleurgesteld.

Vandaag is het een dag om ons te verheugen over de trouw en de liefde van God. Het is een dag om de liefde te vieren, zoals deze werd geopenbaard in de heilige Maagd Maria. We zien deze liefde in iedere periode van haar leven. Natuurlijk willen wij haar eren, vanwege haar jawoord aan de engel. Maar dit jawoord was het hoogtepunt van een jarenlange, nederige openheid voor God. En vanwege al deze jaren willen wij de Heer prijzen en danken.

Vandaag is het ook een prachtige dag om Maria te eren door ons eigen jawoord te hernieuwen. Het is een mooie dag om God te vertellen, dat wij ons best zullen doen om het voorbeeld van Maria te volgen. Wij zijn lang niet zo volmaakt als Moeder Maria, maar God leeft toch in ons. Laten wij Hem daarom eren door het advies van zijn Moeder op te volgen: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”.