Preekje op 19-01-2021, dinsdag in week 2 door het jaar 1

Preekje op 19-01-2021, dinsdag in week 2 door het jaar 1

Openingswoord

Wanneer de Farizeeën Jezus ondervragen over de apostelen, die op de sabbat onder het wandelen graan plukken en eten, herinnert Jezus hen eraan, dat David en zijn metgezellen van de toonbroden aten, die alleen de priesters mogen eten. Deze broden werden ook wel genoemd ‘het brood van de tegenwoordigheid’, omdat ze altijd bij het tabernakel moesten liggen in de tegenwoordigheid van God. Waarom zou Jezus dit voorbeeld gebruiken om duidelijk te maken, dat de sabbat is gemaakt omwille van de mens en niet de mens omwille van de sabbat?

Het behoeft geen twijfel, dat Jezus erop wilde wijzen, dat sommige regels ten aanzien van de sabbat voor de gelovigen een te grote belasting vormden. Van mensen, net als de leerlingen, kon niet realistisch worden verwacht, dat zij al deze regels zouden kunnen volgen. Maar door het vertellen van het verhaal van David en zijn gezellen, vertelde Jezus ook iets over wat God voor ons heeft gedaan. God gaf ons de sabbat, opdat wij zouden kunnen uitrusten en ons zouden kunnen voeden. De toonbroden waren ongedesemd brood, het brood dat bij het Laatste Avondmaal werd gebruikt en tijdens de heilige Eucharistie.

Wij zijn net als David en zijn gezellen. Als wij moe zijn van onze levensreis, voorziet Jezus ons van voedsel en van rust door de gave van zijn Lichaam en zijn Bloed. “Het Brood, dat Ik zal geven – zegt Jezus – is mijn Vlees voor het leven van de wereld”. De heilige Eucharistie – het Brood van Jezus’ aanwezigheid – is wat ons kracht geeft voor de week, voor ons hele leven, tot in de eeuwigheid. Wij kunnen niet zonder.

De sabbat zou een dag van rust moeten zijn, en in de heilige Eucharistie biedt God ons die rust aan. Het gaat om meer dan lichamelijke rust. De Eucharistie is een verfrissing voor onze ziel als wij moe zijn geworden van ons gevecht tegen de bekoringen. De Eucharistie is een rust voor ons hart als wij verzwakt zijn door de oproep onze vijanden lief te hebben. De Eucharistie is een bron van kracht voor onze wil als wij zouden willen opgeven en en ons met de stroom – van wat men denkt – zouden willen laten meedrijven. De Eucharistie is die geheime plaats waar wij met Jezus kunnen communiceren en waar wij een schuilplaats bij Hem kunnen vinden. Wat een prachtige gave!

Verlangen wij ernaar met heel ons hart om Jezus in de Eucharistie te ontvangen! Er is niets mooiers dan zijn tegenwoordigheid te ervaren. Laten wij nooit ophouden te danken voor deze grote allergrootste gave!