Lezingen H. Mis

Op deze pagina vind je welke lezingen er de komende dagen tijdens de heilige Mis worden gebruikt

Heb je een foutje ontdekt?
Laat het even weten aan pastoorfrank@dionysiusparochie.nl, héél graag!

 

Zaterdag 13 april 2019
Zaterdag in week 5 van de veertigdagentijd
H. Martinus I, paus en martelaar, voor volwassenen

 

Zondag 14 april 2019
PALMZONDAG VAN HET LIJDEN VAN DE HEER

Maandag 15 april 2019
Maandag in de Goede Week

Dinsdag 16 april 2019
Dinsdag in de Goede Week

Woensdag 17 april 2019
Woensdag in de Goede Week

PAASTRIDUUM

Donderdag 18 april 2019
Avondmis van Witte Donderdag

Vrijdag 19 april 2019
GOEDE VRIJDAG VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER

Zaterdag 20 april 2019
HEILIGE PAASNACHT VAN ZATERDAG OP ZONDAG

 

Zondag 21 april 2019
PAASZONDAG – VERRIJZENIS VAN DE HEER, Hoogfeest met octaaf

Maandag 22 april 2019
Maandag onder het octaaf van Pasen (Tweede Paasdag)

Dinsdag 23 april 2019
Dinsdag onder het octaaf van Pasen

Woensdag 24 april 2019
Woensdag onder het octaaf van Pasen

Donderdag 25 april 2019
Donderdag onder het octaaf van Pasen

Vrijdag 26 april 2019
Vrijdag onder het octaaf van Pasen

Zaterdag 27 april 2019
Zaterdag onder het octaaf van Pasen

 

Zondag 28 april 2019
TWEEDE ZONDAG VAN PASEN
Beloken Pasen en Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, voor volwassenen

Maandag 29 april 2019
H. Catharina van Siëna, maagd en kerklerares, patrones van Europa, feest
H. Catharina van Siena, voor kinderenvoor volwassenen

Dinsdag 30 april 2019
Dinsdag na de 2e zondag van Pasen
H. Pius V, paus, voor volwassenen

Woensdag 1 mei 2019
Woensdag na de 2e zondag van Pasen
H. Jozef, de arbeider, voor kinderenvoor volwassenen

Donderdag 2 mei 2019
Donderdag na de 2e zondag van Pasen
H. Athanasius, bisschop en kerkleraar, voor volwassenen

Vrijdag 3 mei 2019
HH. Filippus en Jakobus, apostelen, feest
H. Filippus, voor kinderenvoor volwassenen
H. Jakobus, voor kinderenvoor volwassenen

Zaterdag 4 mei 2019
Zaterdag na de 2e zondag van Pasen

 

Zondag 5 mei 2019
DERDE ZONDAG VAN PASEN

Maandag 6 mei 2019
Maandag na de 3e zondag van Pasen

Dinsdag 7 mei 2019
Dinsdag na de 3e zondag van Pasen

Woensdag 8 mei 2019
Woensdag na de 3e zondag van Pasen
HH. Wiro, Plechelmus en Otger, voor kinderenvoor volwassenen

Donderdag 9 mei 2019
Donderdag na de 3e zondag van Pasen

Vrijdag 10 mei 2019
Vrijdag na de 3e zondag van Pasen
H. Damiaan de Veuster, priester, voor volwassenen

Zaterdag 11 mei 2019
Zaterdag na de 3e zondag van Pasen

 

Zondag 12 mei 2019
VIERDE ZONDAG VAN PASEN

Maandag 13 mei 2019
Maandag na de 4e zondag van Pasen
Heilige Maagd Maria van Fatima, voor volwassenen
H. Servatius, bisschop, voor kinderenvoor volwassenen

Dinsdag 14 mei 2019
H. Mattias, apostel, feest
H. Mattias, voor kinderenvoor volwassenen

Woensdag 15 mei 2019
Woensdag na de 4e zondag van Pasen
H. Isidorus, landbouwer, voor kinderenvoor volwassenen
Alle Heilige bisschoppen van Maastricht, voor volwassenen

Donderdag 16 mei 2019
Donderdag na de 4e zondag van Pasen
H. Johannes Nepomuk, priester en martelaar, voor kinderenvoor volwassenen

Vrijdag 17 mei 2019
Vrijdag na de 4e zondag van Pasen

Zaterdag 18 mei 2019
Zaterdag na de 4e zondag van Pasen
H. Johannes I, paus en martelaar, voor volwassenen

 

Zondag 19 mei 2019
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN

Maandag 20 mei 2019
Maandag na de 5e zondag van Pasen
H. Bernardius van Siena, voor volwassenen

Dinsdag 21 mei 2019
Dinsdag na de 5e zondag van Pasen
HH. Christophorus Magallaen, priester en gezellen, martelaren, voor volwassenen

Woensdag 22 mei 2019
Woensdag na de 5e zondag van Pasen
H. Rita van Cascia, kloosterlinge, voor volwassenen

Donderdag 23 mei 2019
Donderdag na de 5e zondag van Pasen

Vrijdag 24 mei 2019
Vrijdag na de 5e zondag van Pasen

Zaterdag 25 mei 2019
Zaterdag na de 5e zondag van Pasen
H. Beda de Eerbiedwaardige, priester en kerkleraar, voor volwassenen
H. Maria Magdalena de ‘Pazzi, maagd, voor volwassenen

 

Zondag 26 mei 2019
ZESDE ZONDAG VAN PASEN

Maandag 27 mei 2019
Maandag na de 6e zondag van Pasen
H. Augustinus van Canterbury, bisschop, voor volwassenen

Dinsdag 28 mei 2019
Dinsdag na de 6e zondag van Pasen

Woensdag 29 mei 2019
Woensdag na de 6e zondag van Pasen

Donderdag 30 mei 2019
HEMELVAART VAN DE HEER, Hoogfeest

Vrijdag 31 mei 2019
Bezoek van de heilige Maagd Maria aan Elisabeth, Feest

Zaterdag 1 juni 2019
Zaterdag na de 6e zondag van Pasen
H. Justinus, martelaar, voor volwassenen

 

Zondag 2 juni 2019
ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN

Maandag 3 juni 2019
Maandag na de 7e zondag van Pasen
HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren, voor volwassenen

Dinsdag 4 juni 2019
Dinsdag na de 7e zondag van Pasen

Woensdag 5 juni 2019
Woensdag na de 7e zondag van Pasen
HH. Bonifatius, bisschop en gezellen, martelaren, voor kinderenvoor volwassenen

Donderdag 6 juni 2019
Donderdag na de 7e zondag van Pasen
H. Norbertus, bisschop, voor kinderenvoor volwassenen

Vrijdag 7 juni 2019
Vrijdag na de 7e zondag van Pasen

Zaterdag 8 juni 2019
Zaterdag na de 7e zondag van Pasen

 

Zondag 9 juni 2019
Pinksterzondag, Hoogfeest

Maandag 10 juni 2019
Tweede pinksterdag, maandag in week 10 door het jaar I
Heilige Maria, moeder van de Kerk, voor volwassenen

Dinsdag 11 juni 2019
Dinsdag in week 10 door het jaar I
H. Barnabas, apostel, voor volwassenen

Woensdag 12 juni 2019
Woensdag in week 10 door het jaar I
H. Odulfus, priester, voor volwassenen

Donderdag 13 juni 2019
Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, Feest

Vrijdag 14 juni 2019
H. Lidwina, Feest
H. Lidwina, maagd, voor kinderenvoor volwassenen

Zaterdag 15 juni 2019
Zaterdag in week 10 door het jaar I

 

Zondag 16 juni 2019
Heilige Drie-eenheid, Hoogfeest

Maandag 17 juni 2019
Maandag in week 11 door het jaar I

Dinsdag 18 juni 2019
Dinsdag in week 11 door het jaar I

Woensdag 19 juni 2019
Woensdag in week 11 door het jaar I

Donderdag 20 juni 2019
Donderdag in week 11 door het jaar I
H. Aloysius van Gongaza, voor volwassenen

Vrijdag 21 juni 2019
Vrijdag in week 11 door het jaar I

Zaterdag 22 juni 2019
Zaterdag in week 11 door het jaar I

 

Zondag 23 juni 2019
SACRAMENTSDAG, Hoogfeest
HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS, voor volwassenen

Maandag 24 juni 2019
GEBOORTE VAN JOHANNES DE DOPER, Hoogfeest
Geboorte van Johannes de Doper, voor kinderenvoor volwassenen

Dinsdag 25 juni 2019
Dinsdag in week 12 door het jaar I
H. Adalbert, diaken, voor volwassenen

Woensdag 26 juni 2019
Woensdag in week 12 door het jaar I

Donderdag 27 juni 2019
Donderdag in week 12 door het jaar I
H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar, voor volwassenen

Vrijdag 28 juni 2019
HEILIG HART VAN JEZUS, Hoogfeest
Heilig Hart van Jezus, voor volwassenen

Zaterdag 29 juni 2019
HH. PETRUS EN PAULUS, Hoogfeest
H. Petrus, apostel, voor kinderen 1, kinderen 2voor volwassenen
H. Paulus, apostel, voor volwassenen

 

Zondag 30 juni 2019
DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR C

Maandag 1 juli 2019
Maandag in week 13 door het jaar I

Dinsdag 2 juli 2019
Dinsdag in week 13 door het jaar I

Woensdag 3 juli 2019
H. Tomas, Feest
H. Tomas, apostel, voor kinderenvoor volwassenen

Donderdag 4 juli 2019
Donderdag in week 13 door het jaar I
H. Elisabeth van Portugal, voor volwassenen

Vrijdag 5 juli 2019
Vrijdag in week 13 door het jaar I
H. Antonius Maria Zaccaria, priester, voor volwassenen

Zaterdag 6 juli 2019
Zaterdag in week 13 door het jaar I
H. Maria Goretti, maagd en martelares, voor kinderenvoor volwassenen

 

Zondag 7 juli 2019
VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR C

Maandag 8 juli 2019
Maandag in week 14 door het jaar I
HH.Maria Aldofina en gezellinen, maagden en martelaressen, voor volwassenen

Dinsdag 9 juli 2019
HH. Martelaren van Gorcum, Feest
HH. Martelaren van Gorcum, voor kinderenvoor volwassenen

Woensdag 10 juli 2019
Woensdag in week 14 door het jaar I

Donderdag 11 juli 2019
H. Benedictus, patroon van Europa, Feest
H. Benedictus, abt, voor kinderenvoor volwassenen

Vrijdag 12 juli 2019
Vrijdag in week 14 door het jaar I

Zaterdag 13 juli 2019
Zaterdag in week 14 door het jaar I

 

Zondag 14 juli 2019
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR C

Maandag 15 juli 2019
Maandag in week 15 door het jaar I
H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar, voor volwassenen

Dinsdag 16 juli 2019
Dinsdag in week 15 door het jaar I
Heilige Maagd van de berg Karmel, voor volwassenen

Woensdag 17 juli 2019
Woensdag in week 15 door het jaar I

Donderdag 18 juli 2019
Donderdag in week 15 door het jaar I

Vrijdag 19 juli 2019
Vrijdag in week 15 door het jaar I

Zaterdag 20 juli 2019
Zaterdag in week 15 door het jaar I
H. Apollinaris, bisschop en martelaar, voor volwassenen

 

Zondag 21 juli 2019
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR C

Maandag 22 juli 2019
H. Maria Magdalena, Feest
H. Maria Magdalena, voor volwassenen

Dinsdag 23 juli 2019
H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa, Feest
H. Birgitta, voor kinderenvoor volwassenen

Woensdag 24 juli 2019
Woensdag in week 16 door het jaar I

Donderdag 25 juli 2019
H. Jakobus, apostel, Feest
H. Jakobus, apostel, voor kinderenvoor volwassenen

Vrijdag 26 juli 2019
Vrijdag in week 16 door het jaar I
HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige Maagd Maria, voor volwassenen

Zaterdag 27 juli 2019
Zaterdag in week 16 door het jaar I
Z. Titus Brandsma, priester en martelaar, voor volwassenen

 

Zondag 28 juli 2019
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR C

Maandag 29 juli 2019
Maandag in week 17 door het jaar I
H. Martha, voor volwassenen

Dinsdag 30 juli 2019
Dinsdag in week 17 door het jaar I

Woensdag 31 juli 2019
Woensdag in week 17 door het jaar I
H. Ignatius van Loyola, priester, voor kinderenvoor volwassenen

Donderdag 1 augustus 2019
Donderdag in week 17 door het jaar I
H. Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop en kerkleraar, voor kinderenvoor volwassenen

Vrijdag 2 augustus 2019
Vrijdag in week 17 door het jaar I

Zaterdag 3 augustus 2019
Zaterdag in week 17 door het jaar I

 

Zondag 4 augustus 2019
ACHTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR C

Maandag 5 augustus 2019
Maandag in week 18 door het jaar I

Dinsdag 6 augustus 2019
Gedaanteverandering van de Heer, Feest
Gedaanteverandering van de Heer, voor volwassenen

Woensdag 7 augustus 2019
Woensdag in week 18 door het jaar I
HH. Sixtus II, paus, en gezellen, martelaren, voor kinderenvoor volwassenen

Donderdag 8 augustus 2019
Donderdag in week 18 door het jaar I
H. Dominicus, priester, voor kinderenvoor volwassenen

Vrijdag 9 augustus 2019
H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), Feest
H. Teresia Benedicta van het Kruis, maagd en martelares, patrones van Europa, voor kinderenvoor volwassenen

Zaterdag 10 augustus 2019
H. Laurentius, Feest
H. Laurentius, diaken en martelaar, voor kinderenvoor volwassenen

 

Zondag 11 augustus 2019
NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR C

Maandag 12 augustus 2019
Maandag in week 19 door het jaar I

Dinsdag 13 augustus 2019
Dinsdag in week 19 door het jaar I
HH. Pontianus, paus en martelaar, voor volwassenen

Woensdag 14 augustus 2019
Woensdag in week 19 door het jaar I
H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar, voor volwassenen

Donderdag 15 augustus 2019
MARIA TENHEMELOPNEMING, Hoogfeest
Maria tenhemelopneming, voor kinderenvoor volwassenen

Vrijdag 16 augustus 2019
Vrijdag in week 19 door het jaar I
H. Stefanus van Hongarije, voor volwassenen

Zaterdag 17 augustus 2019
Zaterdag in week 19 door het jaar I