Preekje op 15-06-2021, dinsdag in week11 door het jaar 1

Preekje op 15-06-2021, dinsdag in week11 door het jaar 1

Openingswoord

In het evangelie horen wij de dringende oproep van Jezus Christus om onze vijanden te beminnen en om te bidden voor wie ons vervolgen. Dat zijn toch wel zijn meest uitdagende woorden. Soms is het al moeilijk om van onze naasten te houden. Dus hoe kunnen we dan onze vijanden liefhebben en bidden voor onze vervolgers!? Hoe kunnen wij volmaakt worden zoals onze Vader in de hemel volmaakt is!?

Er is maar één mogelijk antwoord op die vraag: door Gods genade. Wij hebben niet de genade voor wat God niet van ons vraagt, maar voor wat Hij van ons vraagt, geeft Hij ons altijd de noodzakelijke genade.

Dus als Jezus Christus ons vraagt om volmaakt te zijn, dan staat Hij meteen klaar om ons daarbij te helpen, om ons alle genade te geven, die wij nodig hebben. Door de kracht van zijn heilige Geest en door de gave van de sacramenten, schenkt God ons altijd de genade om verder te kunnen gaan op de weg van de volmaaktheid. Zo kunnen wij het gevallen mens-zijn ver en ver overstijgen.

Waar wij falen is vaak dat wij niet of niet voldoende op Gods genade vertrouwen. Als wij de woorden van Jezus horen, zijn wij misschien geneigd om onze inspanningen te vermeerderen en om extra hard te streven naar het doel van de volmaaktheid. Als we wat harder werken, komen we er misschien wel. Maar als wij zo denken, laten wij het resultaat vooral afhangen van onze eigen inzet.

Wij hebben bijvoorbeeld moeite om iemand, die ons heeft beledigd, te vergeven. Maar alleen de bereidheid om te vergeven is niet altijd voldoende om een gewond hart te genezen. Het is beter om samen te werken met Gods genade door onze wrok en onze woede in gebed bij Jezus te brengen. Geven wij ons over aan de Heer als wij de Communie ontvangen. Vragen wij Hem, dat Hij ons dan wil aanraken. Zo kunnen wij Gods genezende genade in de biecht ontvangen. Als wij de heilige Geest vragen om ons hart te verzachten, zullen wij het gemakkelijker vinden om te vergeven.

Dat hoeft niet meteen te gebeuren. Het kan even duren voordat van wij iemand, die ons werkelijk pijn heeft gedaan, gaan houden. Maar als wij de Geest aanroepen en Hem vragen om ons te vullen met zijn genade, dan zullen wij merken, dat wat wij gaan doen wij dat nooit alleen hadden kunnen doen. Misschien gaan wij heel oprecht bidden voor een vijand of worden wij zelfs een van hun vertrouwde vrienden!

Niemand van ons zal hier op aarde ooit echt volmaakt worden, maar wij mogen vertrouwen op de overvloeiende genade van God, die ons wil helpen om het zoveel mogelijk te bereiken. En dat laatste, de echte volmaaktheid, dat gebeurt natuurlijk bij God in de hemel.