Preekje op 14-04-2021, woensdag na de 2e zondag van Pasen

Preekje op 14-04-2021, woensdag na de 2e zondag van Pasen

Openingswoord

In het evangelie zegt Jezus tegen Nikodémus, dat wie in Hem, Jezus, gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Dat moet eigenlijk altijd het eerste zijn, dat wij voor onszelf en voor onze dierbaren aan Jezus vragen. Wij kunnen het jammer vinden als ons nare dingen overkomen, maar het allerergste wat een mens kan overkomen is dat hij voor eeuwig verloren gaat.

In de Handelingen van de Apostelen horen wij een nogal heftige scène. De apostelen zijn in de gevangenis gezet vanwege hun prediking over Jezus. Maar in de nacht komt er een engel van de Heer, die hen bevrijdt en instructies geeft om opnieuw woorden des Levens te prediken.

Welk leven moeten de apostelen verkondigen? Wat is het leven dat Jezus ons belooft?

Het gaat om Jezus zelf, die in ons leeft. Het is een leven in vrijheid, want door Jezus Christus zijn wij bevrijd van de banden met de zonde, van schuld en angst en van alles dat ons gevangen kan houden. Het is een leven in liefde, een liefde die vrijelijk wordt gegeven en vrijelijk is ontvangen. Een liefde die verdeeldheid overwint en die opbouwt en niet neerhaalt. Het is een leven in enthousiasme om het evangelie te verspreiden, zodat ook anderen de vrijheid gaan ervaren, die wij hebben leren kennen. Een leven met een diepe betekenis en een belangrijk doel: het brengt ons vreugde vanwege onze vriendschap met Jezus. En het is een leven vervuld van hoop, omdat wij erop vertrouwen, dat God zich voor ons welzijn en onze welvaart zal inzetten tot de dag komt, dat Hij ons zal verwelkomen in zijn hemelse Vaderhuis.

Om dit leven te kunnen zien in de praktijk van het dagelijkse leven hoeven wij alleen maar te kijken naar de apostelen. Zij leefden om het evangelie te kunnen verkondigen en vanwege hun verwachtingsvolle geloof mochten zij getuigen zijn van talloze wonderen, zoals bijvoorbeeld die in de eerste lezing van vandaag. Welke beproevingen zij ook moesten ondergaan – vervolging, gevangenis, mishandeling en ballingschap – zij hebben nooit de hoop verloren en hadden het gevoel dat het een eer was om ambassadeurs te zijn van de liefde en de barmhartigheid van God.

Hoe kunnen wij het leven leiden dat onze hemelse Vader ook ons in Jezus heeft gegeven? Door er eenvoudigweg om te vragen! Door tijdens ons gebed geregeld een gedeelte van onze oude manier van leven aan God af te geven en door Hem vaker te vragen om ons te vullen met zijn goddelijke leven. We moeten vast geloven, dat wij het krijgen als wij het vragen. Dit betekent natuurlijk niet, dat wij nooit meer pijn of verdriet zullen ervaren. Maar het betekent wel, dat wij in staat zullen zijn om ermee om te gaan in het geloof en het vertrouwen dat God alles onder controle heeft en dat Hij ons alles zal geven wat nodig is om samen met Hem en met elkaar de eindoverwinning te behalen.