Overweging op 25-09-2020, 26e zondag door het jaar A in de tehuizen, Johan Gierlings

Overweging op 25-09-2020, 26e zondag door het jaar A in de tehuizen, Johan Gierlings

Openingswoord

Heeft u het programma ‘De Verandering’ van de EO wel eens gezien? Daar vertellen mensen hun verhaal. Ze zijn door een moeilijke periode gegaan, in het dal hebben deze mannen en vrouwen een verandering doorgemaakt. Ze leefden een leven los van God, en toen ze op het diepst van de put zaten, ontmoeten ze mensen die hun uitnodigden om ‘ja’ tegen God te zeggen en dat heeft hun hele leven veranderd, ze stralen van blijdschap en als je foto’s ziet van voor en na bekering zien ze er fysiek ook veel beter en gezonder uit.

Dat is wat een ‘ja’ voor God in je leven kan doen.

Waarom haal ik dit voorbeeld aan denk u misschien? De lezingen van vandaag gaan over mensen die keuzes maken. In de eerste lezing gaat het over iemand die een goddeloos leven leidde en er voor kiest om goede daden te gaan doen en goed te gaan leven en hij krijgt daarmee ook ‘leven’ eeuwig leven. Het evangelie gaat over twee zonen waarvan de een ‘ja’ zegt en ‘nee’ doet, en de tweede zegt eerst ‘nee’ en doet later wat zijn vader wil. Wie denkt u dat van deze twee de wil van zijn vader heeft gedaan? Het evangelie geeft ons het antwoord.

Vandaag gaat het over hoe mooi het is om ‘ja’ tegen God te zeggen niet alleen met woorden, maar nog meer met daden. Één van de apostelen leert ons een belangrijke les.

Overweging

Soms zie je het op tv in het programma de verandering, waarin mensen een heel losbandig leven hebben geleid, en dan uiteindelijk zover in de put zaten dat ze toch bij God uitkwamen en dan is de verandering zo groot, dat mensen er gelukkig uitzien en dan zijn ze zo geraakt dat ze getuigen van de verandering die in hun leven is gekomen. Je ziet deze mensen zijn gaan ‘leven’

Dat lijkt op die persoon in de eerste lezing die eerst slecht deed, en daarna zich van zijn boze daden afkeert en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd, hij zal in leven blijven.

Uit de evangeliën kennen we nog iemand die eerst ‘nee’ zei en daarna pas ‘ja’. De apostel Petrus zei drie keer ‘nee’ toen hem gevraagd werd ‘hoor jij ook bij Hem?’  Een paar dagen later vroeg Jezus aan hem drie keer ‘Petrus houdt je van mij’ , ‘ja Heer u weet dat ik U liefheb’ was het antwoord. Petrus  zei ‘ja’ voor elke keer dat hij Jezus geloochend had. Voor elke ‘ontkenning’ weer een ‘bevestiging’. Maar daar hield het niet op hij krijgt werk mee: ‘hoed mijn schapen, en weidt mijn lammeren’ zegt Jezus. Na zijn rehabilitatie, werd hij aan het werk gezet. Bij de woorden hoorden ook daden, net als de laatste zoon die eerst ‘nee’ zegt, maar  dan ‘ja’ doet.

Wat kunnen u en ik daar praktisch mee vandaag?

Is dit makkelijk? Soms wel, maar soms ook niet. Soms vraagt Jezus aan ons dingen los te laten of iets voor hem te doen, waar we moeite mee kunnen hebben, dan is het makkelijker om ‘ja’ te zeggen en ‘nee’ te doen. Bijvoorbeeld bij de kerkbijdrage of een relatie die niet helemaal volgens de kerkelijke regels is of in de persoonlijke omgang met elkaar. dan kan het wel eens moeilijk zijn om ‘ja’ te zeggen en ook ‘ja’ te doen. De apostel Paulus zegt in zijn brief aan de Filipenzen: acht de ander uitnemender (belangrijker) als jezelf. ‘Tja tegen de pastoor doe ik aardig maar die rare mevrouw die altijd klaagt daar hoef ik toch niet aardig tegen te doen, dat doet niemand hier’

Het begint bij kleine dingen.

Als we dan als voorbeeld nemen van een andere Zoon. Jezus Christus De Zoon van God de Vader, doet wat Psalm 40:9 zegt: ‘Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik uw wet’. Jezus zei in Getsemane: ‘niet mijn wil maar Uw wil geschiede’. Dat mag ons voorbeeld zijn van iemand die ‘ja’ zei in woord en daad, en daarmee ook met zijn leven, want Hij werd gekruisigd voor ons om ons vrij te maken zodat wij ook weer zonen en dochters van God konden worden. Jezus helpt ons om van onze kleine ‘ja’s tegen hem een totaal ‘ja’ met ons leven te maken.

Door het ontvangen van de communie krijgen we de mogelijkheid om ‘ja’ te zeggen en vormt het lichaam van Christus ons om, zodat wij steeds meer op God gaan lijken en ons kleine ‘ja’ toe mag groeien naar een totaal ‘ja’. Amen.