Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 11-09-2021

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 11-09-2021

Uit een preek van de zalige Martinus van León († 1203)

Alles is in Christus voltooid

‘Komt, laten we terugkeren tot de Heer: Hij heeft ons aanvaard, Hij zal ons ook genezen; Hij heeft wonden geslagen, Hij zal ze ook verbinden’ (Hos. 6, 1-Vulg.). Nadat de gelovigen zich door hun slechte daden van de Heer verwijderd hebben, sporen zij elkaar met deze woorden aan om door goede daden tot Hem terug te keren. Dit zijn dus woorden van gelovige mensen. Het is alsof zij willen zeggen: ‘Komt, laten we terugkeren tot de Heer’ die wij door de zonde in de steek hebben gelaten; want ‘Hij heeft ons aanvaard’ door mens te worden voor ons; ‘Hij zal ons ook genezen’, want door zijn lijden en verrijzenis heeft Hij ons uit onze gevangenschap teruggeroepen tot de vrijheid.

‘Hij heeft wonden geslagen’, door ons als een liefdevolle vader te straffen. Door onze boetedoening zal Hij ons genezen van deze wonden, die de wonden van de zonde zijn. ‘Na twee dagen maakt Hij ons weer levend’ (Hos. 6, 2). Dit alles is in Christus voltooid. Want op de vijfde dag werd Hij overgeleverd, op Goede Vrijdag heeft Hij geleden, op de dag des Heren is Hij omstreeks de dageraad verrezen en uit de onderwereld teruggekeerd. ‘Op de derde dag laat Hij ons weer opstaan om te leven voor zijn aanschijn’ (Hos. 6, 2). Uit deze woorden blijkt dat Israël en Juda één herder en één koning, David, zullen hebben, namelijk Christus die naar het vlees uit het geslacht van David is geboren, als zij maar willen geloven in dezelfde Heer die verrezen is.

‘Na twee dagen maakt Hij ons weer levend.’ Dit zijn de twee dagen die Hij in het graf heeft gelegen. ‘Op de derde dag’ verrijst Hij en ‘laat Hij ons weer opstaan’, samen met Hem, om – genezen, tot leven gewekt en opgestaan – zowel nu als in de toekomst ‘weer te leven voor zijn aanschijn’. Want toen Hij niet bij ons was, lagen wij als doden ter aarde. Wij zullen Hem kennen in zijn majesteit als God, door Hem nu na te volgen of door naar de hemel op te stijgen om de Heer van aanschijn tot aanschijn te leren kennen. Daarom wordt gezegd: ‘Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus’ (Joh. 17, 3). Vol van de heilige Geest heeft de profeet deze woorden over de toekomst gesproken; zoals wij nu weten, zijn ze door Christus naar waarheid vervuld.

Voor ons is de eerste dag als wij door het doopsel herboren worden; de tweede dag als onze zielen rusten; de derde dag als wij allen verrijzen. De woorden van de profeet: ‘Wij zullen verrijzen om weer te leven voor zijn aanschijn’, kunnen ook verwijzen naar hen die in de onderwereld gevangen werden gehouden en die met Hem op de derde dag zijn verrezen. De profeet voegt hier nog aan toe: ‘Zo zeker als de dageraad vertoont Hij zich’ (Hos. 6, 3). De dageraad is het begin van het licht waardoor de duisternis verdreven wordt. Alsof hij openlijk wil zeggen: komt, laten wij terugkeren tot Christus. Want zoals bij de komst van de dageraad de nachtelijke duisternis verdreven wordt, zo worden ook door het komen van Christus uit de bruidskamer van de maagdelijke schoot de duistere wolken van de zonden uiteengejaagd en verschijnt het licht van de waarheid.