Preekje op 05-05-2021, woensdag na de 5e zondag van Pasen

Preekje op 05-05-2021, woensdag na de 5e zondag van Pasen

Openingswoord

Wij vieren bevrijdingsdag. Na een strijd, die vijf jaar heeft geduurd, herkregen wij onze vrijheid. Wij willen God danken voor onze vrijheid en Hem vragen dat wij deze vrijheid gebruiken overeenkomstig zijn bedoelingen.

In de eerste lezing zullen wij ook horen over strijd, een strijdvraag. De kwestie speelt ook nog in de lezingen van donderdag en vrijdag. Dan pas wordt het bevrijdende woord gesproken. Maar ik kan jullie nu al verklappen, dat de bevrijding in deze strijdvraag wordt gebracht door gesprek en gebed. Proberen wij ook zelf zo met moeilijkheden om te gaan: door met mensen in gesprek te blijven en door in de tussentijd te bidden om de komst van de heilige Geest. Hij alleen kan echte en blijvende eenheid en vrede brengen tussen alle mensen op aarde.

Jezus zegt: “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer”. Wat een prachtig beeld voor onze relatie met Jezus! Jezus wil ons vullen met zijn leven, dat sterk verschilt van het leven dat wij om ons heen ervaren.

Wat voor een leven is het dat wij niet uit onszelf kunnen krijgen? Het is niet dat wij niet voldoende zijn begiftigd met natuurlijke gaven als die van creativiteit, gezonde nieuwsgierigheid of intelligentie. Door onderwijs en volharding kunnen wij dit soort gaven ontwikkelen en in deze wereld veel goeds bereiken. Maar verbonden zijn met Jezus, gevoed worden door Hem, geeft aan deze gaven en talenten een nieuwe diepte. Het betekent ook dat wij goddelijk leven in ons dragen en dat houdt weer in dat wij zelfs nog grotere, geestelijke gaven in ons dragen.

Bijvoorbeeld, als wij verbonden blijven met de Heer, zullen wij ontdekken dat onze relaties intenser worden. Wij zullen goddelijke kracht vinden, die ons helpt om een moeilijke situatie te overwinnen. Wij zullen meer helderheid krijgen inzake uitdagende situaties als moeilijke relaties of problemen op het werk. Wij worden ruimhartiger, royaler, meer bereid tot vergeven, meer medelevend en zorgzamer. Wij zullen een vreugde ervaren, die voortkomt uit het diepste van ons hart, ongeacht de omstandigheden.

Al deze zegeningen ontvangen wij als wij leven in verbondenheid met de Heer. God heeft ons ook veerkrachtig gemaakt en inventief, maar Hij wil ons veel meer dan dat geven. Hij wil ons zijn goddelijke vaardigheden geven, die de vruchten zijn van de heilige Geest, vaardigheden die ons helpen om een hemels leven te leiden, zelfs als wij bezig zijn met onze aardse verplichtingen.

Laten wij dus het beeld van de wijnstok en de ranken goed in ons opnemen. Proberen wij ons voor te stellen dat deze rank sterk is en vitaal, jaar in, jaar uit overvloedig vruchten draagt. Moge dit beeld ons aanmoedigen om in Jezus Christus te verblijven. Als we dit doen, zullen wij merken dat ons leven zal veranderen, de manier waarop wij denken en handelen, onze relaties en onze kijk op het leven. Dit beeld, in onze geest opgenomen kan ons helpen om bekoringen af te wijzen, want als wij eenmaal hebben gemerkt hoe heerlijk en hoe vruchtbaar het is om te leven in de liefde van de Heer willen wij de stroom van genade van zijn goddelijk Hart naar ons hart toe niet meer onderbreken.