Wereldgezinsdagen: ‘Generaties versterken elkaar binnen familie’

Wereldgezinsdagen: ‘Generaties versterken elkaar binnen familie’

Donderdag 23 juni was de eerste volledige dag van de Wereldgezinsdagen in Rome. Het thema van die dag was ‘Familieliefde’. Veel werd gesproken over het belang van de verschillende generaties in families. “Families houden het verleden, het heden en de toekomst bij elkaar. Ze vullen elkaar aan en verrijken elkaar”, zei kardinaal Kevin Joseph Farrell. De Wereldgezinsdagen werden geopend met een Mis in de Sint-Pietersbasiliek; de Amerikaanse kardinaal Kevin Joseph Farrell (74) was hoofdcelebrant. Aansluitend waren er toespraken en paneldiscussies over het thema ‘Familieliefde’. In zijn homilie verwees kardinaal Farrell naar het leven van Johannes de Doper, wiens geboorte juist die donderdag gevierd werd. “Deze heilige helpt ons de heiligheid van het leven te begrijpen”, zei de kardinaal, die prefect is van het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven. “Want toen Jezus nog in de schoot van zijn moeder was, herkende Johannes Hem al. Dit alles helpt ons om een andere belangrijke dimensie van de gezinsroeping te begrijpen: hoeders zijn van de heiligheid van het menselijk leven vanaf het eerste moment van conceptie tot de natuurlijke dood. Het leven van elk kind moet worden verdedigd en beschermd, juist omdat God vanaf het begin grote plannen heeft voor dat kind. Verder kan het leven van de heilige Johannes, die een brug tussen het oude en nieuwe Verbond (Testament) sloeg, een voorbeeld zijn voor christenen om bruggen tussen generaties en tijdperken te bouwen. Families houden het verleden, het heden en de toekomst bij elkaar, vullen elkaar aan en verrijken elkaar in een sfeer van harmonie en acceptatie, zonder barrières”.

Lees verder in het Katholiek Nieuwsblad …