Overweging op 16/17-02-2024 in de tehuizen Hugo Waard en De Raatstede b.g.v. de 1e zondag van de Vasten, Jannie Ligthart

Overweging op 16/17-02-2024 in de tehuizen Hugo Waard en De Raatstede b.g.v. de 1e zondag van de Vasten, Jannie Ligthart

Openingswoord

Beste medegelovigen, welkom in deze Woord en Communieviering in het eerste weekend van de vasten.

Welkom in de woestijn met zijn ongebaande wegen, en zijn onzekere gebeurtenissen.

In deze vastenperiode trekken we met Jezus de woestijn in.

Jezus werd daartoe gedreven door de H. Geest, en wilde in alle rust en kalmte nadenken over wie Hij ten diepste is. In de woestijn kreeg Hij door de satan veel aangeboden waardoor zijn leven, vanuit menselijk denken, gemakkelijker zou worden. Maar hoe aanlokkelijk de voorstellen ook waren, Jezus koos resoluut voor zijn opdracht in het leven, die de Vader Hem gegeven had.

Hoe zit dat met ons? Kunnen wij, in een tijd van beproeving, ons overgeven aan de wil van onze Hemelse Vader?

Blijven wij écht geloven in de Blijde Boodschap of willen we zelf de regie in ons leven vasthouden, als het leven anders loopt dan gehoopt?

Het is daarom goed om met Jezus deze veertigdagentijd in te gaan, om ons vol vertrouwen over te geven aan Gods leiding en bijstand in ons leven, opdat we uiteindelijk uitkomen in zijn Hemels Koninkrijk.

Maken wij het even stil in onszelf en bidden we samen de schuldbelijdenis, om de Heilige Communie waardig te kunnen ontvangen.

Overweging

Lieve medegelovigen, lieve medemens, het H. Evangelie eindigt vandaag met de woorden: “Bekeert U en gelooft in de Blijde Boodschap”. Met deze woorden kregen we afgelopen woensdag het askruisje opgelegd. Het stemde mij tot nadenken.

Vaak werd er ook gezegd: “Gedenk mens dat gij van as zijt en tot as zult wederkeren.”

Ik merkte dat de woorden, die de laatste jaren gebruikt worden, voor mij en iedere christen, heel belangrijk zijn.

“Bekeert U en gelooft in de Blijde Boodschap”, geeft voor mij aan, dat het lezen van, en het geloof in de evangeliën belangrijk zijn, om ons van harte, tot God te kunnen keren.

We zijn gelovig, maar luisteren we en verdiepen we ons in het gene we in de lezingen, het Woord van God, horen?

De veertigdagentijd, ook wel heilige tijd genoemd, is een tijd waarin we meer tijd voor God moeten nemen om intensiever over het Woord van God na te denken.

Nadat Jezus gedoopt was door Johannes, zag Hij de Hemel openbreken en de Geest als een duif op zich neerkomen. En er klonk een stem uit de hemel: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vind.

Gedreven door de Geest, ging Jezus, voor bezinning naar de woestijn.

Omdat ook wij gedoopt zijn, en geloven, zijn wij ook de dochter/de zoon waarin God vreugde wil vinden. Ook wij zijn er, door de genade van de H. Geest toe aangezet, toe geroepen om samen de veertigdagentijd, een tijd van bezinning en inkeer, te beginnen.

De Geest dreef Jezus de woestijn in. De woestijn waarin Jezus meerdere keren door de duivel beproefd werd. Over beproevingen in het leven hoef ik U allen niets te vertellen. Over beproevingen en hoe ermee om te gaan kan ik nog veel van U leren.

Maar toch is het misschien wel belangrijk om daar nog eens over na te denken.

In deze veertigdagentijd is het goed nog eens over onze eigen woestijn ervaringen, over onze goede week, over ons “door God verlaten voelen”, na te denken.

Waar was God voor mij, en meer nog, heb ik God in die tijd gezocht? Ben ik bij Hem gebleven en heb ik naar zijn Woord geluisterd.

Jezus werd door de heilige Geest de woestijn in gedreven. Hij ging de beproeving aan. Hij bleef zich er voortdurend bewust van, dat Hij de geliefde Zoon van God is. Hierdoor kon Jezus afgestemd blijven op de wil van zijn Vader. Hierin is Jezus ons grote voorbeeld.

We weten allemaal dat het in een beproeving moeilijk is je een geliefd kind te voelen. Een vader, en zeker God de Vader zal nooit zijn kind verdriet willen doen.

Hopelijk hebben we allemaal kunnen ervaren dat we er, als mens, in het leven sterker van zijn geworden. En belangrijker nog, dat onze band met onze hemelse Vader intenser is geworden. In een beproeving staan we er niet alleen voor. Op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, de Heilige Jozef, en alle heiligen en engelen worden we geholpen.

Laten we deze veertigdagen tijd, deze heilige tijd als een geschenk zien om ons meer toe te keren naar Gods Woord.

Laten we Zijn aanwijzingen overdenken, hoe te leven en om te gaan met beproevingen. Laten we daarbij ons altijd herinneren dat Gods liefde voor ieder van ons, onvoorwaardelijk is.
Laten we op ons inwerken het Nieuwe Verbond dat Jezus Christus ons door zijn leven, lijden sterven en verrijzenis heeft gegeven, het Verbond van onze toekomst, het Eeuwige Leven bij de Vader.

Door deze voorbereiding op Pasen kunnen we meer en meer ervaren dat wij geliefde kinderen van de Vader zijn, dat Hij altijd met ons meegaat. Deze ervaring geeft ons de kracht om volgens zijn Woord leven. Ik wens ons allen een goede voorbereiding op het Paasfeest. Amen.